laboratuvar-kurulum-ve-danismanlık

Laboratuvar Kurulum ve Danışmanlık Hizmetleri

Laboratuvar Nasıl Kurulur? Neler Gereklidir?

Deney / Test Laboratuvarı Akreditasyonu nedir?

Test ve analizlerin güvenilirlik çerçevesinde laboratuvarların teknik yeterliliğinin olmasıdır.

 

Akredite Laboratuvar nedir?

Uluslararası platformda tanınmış, yetkili bir kuruluş olan TÜRKAK tarafından gerekli kriterlere göre değerlendirilmiş, onaylanmış ve düzenli denetlemelerden başarıyla geçerek TÜRKAK yetki belgesine sahip kurum anlamına gelmektedir.

 

Nasıl yol izlenmelidir?

Bir Laboratuvarın kurulması, tasarlanması, yönetim sisteminin oluşturulması, cihaz seçimi, metot seçimi en önemlisi eğitimleri alanında uzman ve tecrübe sahibi kişilerce mümkün olabilir.

Laboratuvar, kurulumu ve yetkinliğini kazanmak için birçok aşamadan başarılı olmak durumundadır. İyi oluşturulmuş bir kalite sistemi, bu kalite sistemi çerçevesinde kusursuz işleyen bir sistem, iyi altyapıya sahip bir laboratuvar, yetkin ve konusunda uzman personel vb. bunlardan birkaçıdır. Deney / test / kalibrasyon laboratuvarlarının TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite olması gerekmektedir. Bu standarda göre oluşturulmuş kalite sistemi çerçevesinde yapılacak deney/testlerin uygulanması için gerekli tüm kriterlerin de sağlanması gerekir. Prosafety Laboratuvar kurulum ve danışmanlık hizmetleri bu süreçte aday firmaya teknik ve kalite sistemi oluşturulması, uygulanması ve sürekliliği sağlanması konusunda gerekli eğitim, doküman, saha tecrübesi, analiz eğitimleri, laboratuvar kurulumu kapsamında danışmanlık hizmeti vermektedir. Tüm kalite sisteminin ve laboratuvar yönetiminin eksiksiz, sistemli bir biçimde yürütülebilmesi adına tecrübesini ve bilgisini paylaşmaya hazırdır.

 

PROSAFETY’nin bu kapsamda Laboratuvar Kurulum ve Danışmanlık Hizmetleri nelerdir?

Hedeflenen akreditasyon ve yetki belgesi belirlenerek ve yapılacak faaliyetin kapsamı seçilerek işe başlanır. Gerekli tüm dökümantasyon, eğitim, personel, sarf malzeme, cihaz ihtiyaçları konusunda yol gösterilerek tüm aşamalar gerekli personelin istihdamı ve eğitimi sağlanarak tamamlanır.

Laboratuvar ortamı yönetmelikte belirlenen ofis, tartım odası, analiz alanı gibi kapsama göre çalışma planı tasarlayarak ilgili yönetmelikle ilintili çalışma sahası belirlemesi gerekir. Laboratuvar kurma aşamasında bilhassa yapılan hatalı ve yanlış alan, cihaz seçimi çok büyük kayıplara sebebiyet vermeden planlı, düzenli ve bilinçli bir laboratuvar tasarlanması gereklidir. Bu konuda bu aşamalardan başarıyla geçmiş kişi veya kurumların destekleriyle hareket etmek zaman ve bütçeden en az kayıpla atlatılmasına yardımcı olacaktır.

PROSAFETY, Laboratuvar kurulum ve danışmanlık hizmetleri ne 2 senedir aktif olarak devam etmekte ve tecrübeli personelleriyle sıfırdan laboratuvar kurulumuna danışmanlık yapmaktadır. Personellerimizin tecrübeleri İş Hijyeni Laboratuvarı, Su-Atık Su Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Organik Analiz Laboratuvarı, İnorganik Analiz Laboratuvarı, Çevre Laboratuvarı ( Toprak, Arıtma Çamuru, Emisyon, İmisyon, Sediment, Biota, Deniz Suyu, Su, Atık Su analizleri), Gıda Laboratuvarı alanlarında bulunmaktadır. Metot eğitimleri, Cihaz Eğitimleri, Ölçüm ve Analiz Eğitimleri, Kalite Eğitimleri konularında hizmet vermektedir.

İş Hijyeni ve Çevre Laboratuvar Kurulum Hizmetleri

Ayrıca spesifik ve bilgi paylaşımı olmayan ve anlaşılabilme ve uygulayabilme açısından bir çok zorluklar içeren İş Hijyeni Laboratuvarlarında; cihaz seçimi, metot, standart ve gerekli kaynakların temin edilmesi, satın alınması gibi genelde yabancı olunan konularda; Prosafety Laboratuvarları kurulum hizmeti ve akreditasyon danışmanlık hizmetini başarıyla yürütmektedir.

Laboratuvarlar Kurulum Hizmeti ve Danışmanlığı

Bu bağlamda; TS EN ISO / IEC 17025 kapsamında laboratuvar altyapısı ve kuruluş başta olmak üzere, Türk Akreditasyon Kurumu başvurusu; Dokümantasyon Oluşturulması, Yönetimi ve Eğitimi, 17025 Temel Eğitimi, İç Tetkikçi Eğitimi, Validasyon / Verifikasyon Hesaplamaları ve Raporlamaları; Ölçüm Belirsizliği Hesaplamaları ve Raporlamaları gibi tma kapsamlı hizmetler sağlamanın yanı sıra; bunlardan bir veya birkaçını içerecek şekilde de hizmetler vermektedir.

Mühendisliğin temel prensibi, en iyi sonucu işin teknik ayrıntıları göz önünde bulundurularak sorun teşkil edecek noktaları proje aşamasında çözüme kavuşturarak zaman ve bütçe olarak hızlı ve kesin hamlelerle sonuca ulaşmaktır. Laboratuvar yönetimi, kalite sistemi kurulumu aşaması ilk basamağı sonrasında sistemin işleyişi, sürekliliğin devam ettirilmesinde sık karşılaşılan sorunları çözmede zaman harcamadan faaliyetine devam etmelidir. Bu konuda farklılığımız süreç dışında dahi olsa, işbirliği yaptığımız girişimcilere destek olmak ve piyasada tanınır hale gelmesini sağlamak olmalıdır. Bilinmelidir ki günümüz ekonomi ve çalışma koşulları üretenin değil; pazarlama yönetimini doğru yapanın kazandığı zorlu piyasa şartlarını tanımak ve duruma göre hareket etmeyi gerektirir. Prosafety Laboratuvarı website kurulumu, dijital pazarlama, satış alanında uzman kadrosuyla sizlere günümüzün gereksinimleri göz önünde bulundurarak piyasa hakkında pazarlama yönetimi ve satış çerçevesinde destekte bulunmaya, bilgisini paylaşmaya hazırdır.

 

Laboratuvar Akreditasyonu nedir? Sorumlulukları nelerdir?

Bahsi geçen laboratuvar akreditasyonu TS EN ISO/IEC 17025 dokümanı genel itibari ile uluslararası rehber ve standarttan ibarettir. Uluslararası platformda kabul görmüş bu standardın akreditasyonu uygunluk değerlendirme kurumu Türk Akreditasyon Kurumu tarafından yapılmaktadır. Hizmetin belirlenmiş standart ve denetleyici firma ihtiyaçlarına uygunluğu deney laboratuvarları aracılığıyla test ve ölçümlerin belgelenmesiyle resmiyet kazanır. Bilhassa Avrupa birliği uyum süreci ve gelişen iş güvenliği kültürüyle laboratuvar hizmetlerine son zamanlarda önem kazanmaktadır. İş güvenliğinin organik bağının olması ve risklerin ölçümlenebilir olması adına ülkemizde yetkili laboratuvar sayısı hızla artmaktadır.

Laboratuvar Akreditasyonu, deney test analiz hizmeti veren kuruluşun tanınırlık, kabul edilebilirlik, deney güvencesi olmak üzere sonuç olarak prestiji olarak tanımlayabiliriz. Sonuç olarak, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının hizmet alma, kalite güvencesi ve müşteri taleplerini eksiksiz olması önemlidir. Hizmet alan firmanın kalibrasyon, deneyi yapan kişinin bilgisi, yeterliliği gibi ölçümün güvenirliğini etkileyen unsurları akredite laboratuvarlara yaptırırlar.

Laboratuvar Kurulum ve Danışmanlık Hizmetleri
Laboratuvar Kurulum ve Danışmanlık Hizmetleri
Laboratuvar Denetiminde Karşılaşılan Başlıca Zorluklar ve Önemi

Akreditasyon ve Bakanlık denetimlerinde tarafsız denetçilerin yaptığı saptamalar, noksanlıklar aday laboratuvarın koşullarının iyileşmesine;  hatasız olması adına açılıştan başlayarak periyodik olarak yılda bir düzenlenmektedir. Denetçiler alanlarında uzmanlaşmış kişilerden belirlenerek; eksiklikleri belirleyip, süreçlerin iyileşmesi için görevlendirilen kişilerden oluşmaktadır. Bu denetimler laboratuvarın süreklilik, düzenlilik ilkesi ihmali olmadığı sürece hizmetlerini kalite ve deney güvenirliği kapsamında bilimsel, şeffaf ve hesap verilebilir olmasını sağlamaktır. Bundan sebeple denetim sonucunda başarıyla tamamlayan laboratuvar; uluslararası düzeyde kabul edilebilirlik ve güvenilirlik bağlamında standardın gerekliliklerini yerine getirerek istenilen seviyede ve kalite kararlığını yerine getirmiş sayılır.

Dokümantasyon Sisteminin oluşturulması ve işlerlik kazanması aday firmalara zahmetli gelse de TS EN ISO / IEC 17025; standardı bütünüyle algılandığı taktirde faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için ciddi kazanımları olduğu anlaşılacaktır.

Laboratuvar kurulum ve danışmanlık hizmetleri için 02122110910 numaradan konuyla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz veya size ulaşabilmemiz için formumuzu doldurabilirsiniz.