maden ocaklarında isg

Maden Ocaklarında İSG Tedbirleri

maden ocaklarında isg tedbirleri nelerdir? Bilindiği üzere çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği bakımından, ilgili mevzuatın öngördüğü maden ocaklarında isg esaslarına ve işverenin bunlara uygun olarak vereceği emir ve talimata uymak zorundadırlar.

Buna bağlı olarak İşyerleri, çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak şekilde tasarlanır, inşa eder, teçhiz eder, hizmete alır, işletilir ve bakımını yapar. İşyeri ortamında yapılacak her türlü çalışma, yetkili kişinin nezaretinde ve sorumluluğu kapsamında icra edilir. Özel riski bulunan işler yalnızca bu işlerle alakalı özel eğitime tabi olmuş alanında uzman kişiler tarafından ve talimatlara uygun olarak yapılır. maden ocaklarında isg tedbirlerini ve oluşabilecek başlıca risk gruplarını isimlendirirsek;

  1. a) Havalandırma b) Tahkimat c) Nakliyat d) Gaz e) Toz d) Ergonomi e) Gürültü f) Titreşim başlıkları altında toplayabiliriz.

 

Tüm güvenlik talimatları çalışanların anlayacağı şekilde hazırlanır ve ulaşabileceği yerlerde korunur.

maden ocaklarında isg

Maden İşyerlerinde İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine istinaden;

Madenler de Risk Etmenleri

Patlama, yangın ve zararlı ortam havasından korunma hakkında olumsuz durumları önlemek üzere, patlayıcı ve sağlığa zararlı ortam hava koşullarının oluşmasını önlemek, yapılan işlemlerin gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün olmuyorsa patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek, patlama ve yangın başlangıçlarını tespit etmek birincil önem durumunda olmakla birlikte, yayılmasını ve sıçramasını önleyebilmek ve mücadele edebilmek adına icra edilen hizmete göre uygun tedbir alınır ve uygulanır.

Aynı şekilde maden isg yönetmeliğinde kaçış ve kurtarma araçları konusunda herhangi bir tehlike anında çalışanların çalışma yerlerini en kısa zamanda ve güvenli bir şekilde terk edebilmeleri için uygun kaçış yolları sağlar ve kurtarma araçlarını hazır bulundurur.

Yine hayati önemde olan iletişim, uyarı ve alarm sistemleri konusunda ise işveren, işyerinin bütününde gerekli haberleşme ve iletişim sistemini kurar. İhtiyaç halinde yardım, kaçış ve kurtarma işlemlerinin derhal uygulamaya konulabilmesi için gerekli uyarı ve diğer iletişim sistemlerini hazır bulundurur.

Madenlerde İş Sağlığı

Temsilcilerini, işyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili alınması gereken tüm tedbirler konusunda bilgilendirmekle de kalmaz. Bu bilgiler çalışan personellerin ulaşabileceği yerlerde bulundurulur.

Sağlık gözetimi konusunda yapmakta oldukları işlerde maruz kaldıkları sağlık ve güvenlik risklerine uygun olarak sağlık gözetimine tabi tutulmaları sağlanır. İşe girişlerinde ve işin devamı süresince periyodik olarak sağlık gözetimleri yapılır.

Kanunun 18 inci maddesine uygun olarak çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar.

One thought on “Maden Ocaklarında İSG Tedbirleri

  1. Madenlerde Ortam Ölçümü Nasıl ve Neden Yapılır?