Madenlerde Havalandırma

Maden ocağı havasında % 19 dan az oksijen, % 2 den çok metan, % 0.5 den çok karbondioksit, 50 ppm (%0.005) den çok karbonmonoksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılmaz.

Terk edilen veya yeterince havalandırılamayan yerler çalışanların girmesini önleyecek biçimde kapatılır ve uyarı işareti konulur.

İnsan ve malzeme taşımasında kullanılan kuyularda, lağımlarda, ana nefeslik yollarında, eğimli ve düz yollarda, hava hızı, saniyede 8 metreyi geçmez. madenlerde havalandırma sistemi kapı ve perdelerle havayı yönlendirecek şekilde düzenlenir.

Madenlerde Havalandırma

Ana vantilatörler bağımsız iki ayrı enerji kaynağına bağlanır.

Ocağın çeşitli kısımlarında, sıcaklık ve nem oranı düzenli olarak ölçülür.

Hava giriş kuyusundan kömür tozu girmesini önlemek üzere yerüstünde gerekli tedbirler alınır.

Havalandırma ile ilgili değerler periyodik olarak ölçülür ve ölçüm sonuçları kaydedilir.

Ocak dışında hava giriş kuyusuna 80 metreden daha yakın eleme ve ayıklama tesisi kurulmaz.

madenlerde havalandırma ile ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda bir yönerge hazırlanır ve çalışanların görebileceği yerlere asılır.

Çalışma yapılan bütün yeraltı işletmelerinde üretime başlamadan önce uygun bir havalandırma sistemi kurulur.

Havalandırmanın doğal havalandırma ile sağlanamadığı yerlerde, havalandırma bir veya daha fazla mekanik sistemle sağlanır.

Havalandırmanın sürekliliğini ve kararlılığını sağlayacak tedbirler alınır.

Yeraltı çalışmalarında yanıcı veya patlayıcı ortam oluşması riski meydana getirecek miktarda metan gazı çıkma ihtimalinin olduğu yerler grizulu kabul edilir.

madende havalandırma
Örnek madenlerde havalandırma | Ana Vantilatör

Baca ilerlemelerinde en az 25 metre boyunda kontrol sondajları yapılması sağlanır.

Havalandırma sistemlerinin devre dışı kalmaması için devamlı surette izlenir ve devre dışı kalmaları için otomatik alarm sistemi bulunur.

Kontrol sondajlarında, grizu veya tehlikeli gazlar belirlenirse, iş durdurulur; çalışanlar söz konusu yeri terk eder,  giriş yeri kapatılır, durum yetkililere derhal haber verilir.

Grizulu madenlerinde 25 metre bir alan içinde yapılan ölçümde % 1 veya yüksek oranda metan tespit olursa patlatması olmaz.

madenlerde havalandırma sisteminin detaylarını kapsayan bir havalandırma planı hazırlanır, periyodik olarak güncellenir ve işyerinde hazır bırakılır.

Mekanik havalandırma sistemi kullanılan ocaklarda hava akım hızı uygun doğal taze hava akım doğrultusunda yönlendirilir.

Ocaklarda kömür tozu bulunan, ateşlenecek alanda lağım çukurları doldurulmadan önce taş tozu serpmek, sulamak gibi önyici tedbirler alınır ve uygulanır.

Sigara içmek amacıyla tütün türevleri ile alev, kıvılcım çıkaracak her türlü cismi taşımak ve bulundurmak tehlikeli ve yasaktır.

Alevle parçalama veya kesme işlemi, kaynak yapma ve vb işlemlerde özel tedbirler alınması şartıyla yalnız özel durumlarda izin verilir.

Grizu de zararlı gazların veya yer üstünde ocaktan çıkan birtakım tehlike durumların önlemek üzere gerekli güvenlik tedbirleri alınır.