Takım tezgâhı, katı formda bulunan malzemelerin işlenerek şekil verilmesinde kullandıkları  makinelerdir. Çoğunlukla malzemeleri kesmek, işleme yapmak veya birleştirmek için kullanılırlar. Takım tezgâhları genellikle atölyeler için mekanik veya sanayi üretimi için programlanabilir nümerik kontrollü yazılımlar ile de sağlanmaktadır.

Makine tezgahı periyodik kontrolü zorunlu mu?

Evet. İş ekipmanı, işin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet cihaz veya tesisat olabilir. Asgari olarak EK-III’te bulunan tablolarda yer alan ekipman veya ekipman grupları periyodik kontrole tabidir. Bu nedenle tabloda bulunmayan ekipmanlarda periyodik kontrolü yapılabilir ve talep edilirse referans standartlara göre periyodik kontrolü yapılarak uygun çalıştığını gösteren yetkili kişilerce hazırlanmış belge düzenlenmelidir.

Makine tezgahlarının periyodik kontrol süreleri ve periyodik kontrol kriterleri nelerdir?

EKİPMAN ADI PERİYODİK KONTROL DÖNEMİ (Azami Süre) (İlgili standardın öngördüğü süreler saklı kalmak koşuluyla) PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)
Mekanik Presler Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 692+A1
Hidrolik Presler Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 693+A2
Hidrolik Abkant Presler Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 12622+A1
Pnömatik Presler Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 13736+A1
Torna Tezgahları Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN ISO 23125
Ağaç İşleme Tezgahları Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 847-3
Freze Tezgahları Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 13128+A2
Soğuk Metal Testereleri Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS ISO 16093
Hareketsiz Taşlama Makinaları Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN ISO 16089
Şerit Testere (ağaç işleme makinaları) Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 12417+A2
CNC İşleme Merkezleri Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 12417+A2
Şerit Testere (gıda işleme makinaları) Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 12268
Delme Makinaları Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 12717+A1
Giyotin Makaslar Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 13985+A1
Transfer tipi ve özel amaçlı tezgahlar Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 14070+A1

Makine Tezgahları periyodik kontrollerini kimler yapabilir?

Tezgahların periyodik kontrolleri yetkili olan; makine mühendisleri, mekatronik mühendisleri, makine veya metal eğitim bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır