meslek-hastaliklari-gruplari

Meslek Hastalıkları Grupları

Meslek hastalıkları grupları sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık; bedensel veya ruhsal özürlülük hallerini ifade etmektedir.

Meslek Hastalıkları tanım olarak; 5510 sayılı kanunun 14 üncü maddesinin 1. fıkrasına istiaden; “Meslek hastalığı yaptığı iş veya kişinin çalışma niteliğinden sebeple tekrar eden bir sebeple; veya işin uygulama koşullarından dolayı uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.

Ülkemizde hangi Meslek Hastalıkları hastalığı sayılacağı ve bu hastalıkların, işten fiilen ayrıldıktan en geç ne kadar zaman sonra meydana çıkması hâlinde sigortalının mesleğinden ileri geldiğinin kabul edileceği Meslek Hastalıkları Listesine göre saptanır.

Meslek Hastalıkları Grupları; klinik ve laboratuvar bulgularıyla kesinleştiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin; işyeri incelenmesiyle kanıtlandığı durumlarda meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile; söz konusu hastalık, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun nihai kararı ile meslek hastalığı sayılabilir.

Meslek Hastalıkları Grupları

Meslek hastalıkları, Meslek Hastalıkları Listesinde;

a) A Grubu: Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları,

b) B Grubu: Meslekî cilt hastalıkları,

c) C Grubu: Pnömokonyozlar ve diğer meslekî solunum sistemi hastalıkları,

D Grubu: Meslek bulaşıcı hastalıklar,

d) E Grubu: Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları, olmak üzere beş ana grupta toplanmıştır.

(Meslek hastalıkları tanı süreci ILO’nun meslek hastalıkları listesi ve daha ayrıntılı bilgi için İSGİP kapsamında hazırlanan Meslek Hastalıkları ve İş İle İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi).

İşyerinde çalışanlardan herhangi birine meslek hastalığı tanısı konulduğunda; o bölümde çalışanların tümü sağlık kontrolünden geçirilmelidir. Gerekli tetkikler ve tamamlayıcı muayeneler yapılmalıdır. Ayrıca çalışma ortamına yönelik gerekli düzenlemeler, iyileştirmeler ve önlemler alınmalıdır. Bazen çalışanlarda birinde ortaya çıkan bir hipertansiyon, diyabet gibi kronik sağlık sorunları ve belirtileri olabilir. Bazı çalışanlar da ciddi cerrahi operasyonlar geçirebilir. Bu durumlarda da işe dönen veya tedavisi biten çalışanın görüşü de alınarak hastalığa sebep olan çalışma ortamı dışında; çalışanın eğitimi ve yetenekleri doğrultusunda başka bir bölümde çalışması sağlanmalıdır.

Hizmet sözleşmesine bağlı olarak çalışan sigortalının meslek hastalığını bildirme yükümlülüğü; onları çalıştıran işverenlerindir. Kendi çalışanı ise; adına bağımsız çalışan sigortalının tutulduğu meslek hastalığını bildirme yükümlüsü ise kendisidir.

Meslek hastalığı şüphesi veya tanısı alan bir çalışanın SGK’na hastalığın öğrenilmesinden sonraki üç iş günü içinde bildirimi zorunludur. Bu bildirimde de “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu” kullanılır.