Mesleki Yeterlilik Belgesi

Tüm sektörleri yakından ilgilendiren Mesleki Yeterlilik Sistemi, meslek standartlarının gerektirdiği mesleki eğitim programlarının bu standartlara göre uygulandığı, iş gücünün mesleki yeterliliğinin bağımsız kurumlarca yapılan eğitim ve değerlendirmeler sonucunda belgelendirildiği ulusal ve uluslararası düzeyde geçerliliği olan bir kurumdur.

Mesleki Yeterlilik Kurumu olan anılan (MYK) meslek standartlarını baz alarak, mesleki ve teknik kapsamda ulusal yeterliliklerin hususlarını ölçme,  değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur.

Meslek Standardı Nedir?

Özellikle son yıllarda yaşanan iş kazalarından sonra gereken önlemlerin alınmadığı ve belgesiz işçi çalıştırılmasından dolayı artan iş kazaları ve buna yönelik denetimler sıklaştırılmıştır.

Başvuru yapan adayın gerek teorik gerek uygulamaya dayalı eğitimine ve akabinde sınavına tabi tutulur. Başarılı olan adaylara belge almaya hak kazanır. Nitelikli ve belgeli iş gücünün gittikçe önem kazandığını ve işverenin işinde bilgi sahibi ve belgeli işçileri de tercih ettiğini göz önünde bulundurarak,  işsiz ve elinde belgesi olmayan işçiler için bu belge daha önemli bir hale gelmektedir.

Meslek standardı, meslek grubunun başarı ile icra edilebilmesi çerçevesinde gerekli bilgi, beceri, bilinç ve tavırları oluşturan kalite ve standartlar bütünüdür.

Mesleki Yeterlilik belgesi nasıl alınır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25.05.2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 mesleğe yeterlilik belgesi zorunluluğu getirmiştir. Bu konudaki tebliğ eki listesindeki belirtilen meslek gruplarında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirmiştir. Yayım tarihinden itibaren 1 yıl sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almamış olan işçiler bu mesleklerde çalıştırılmayacaktır.

Bakanlık Tebliğinde yayımlanan 40 meslekte başlayan belge zorunluluğunu uygulamaya girmiştir. ilk aşamada Bakanlar Kurulunun belirlediği ücret tarifesi listesinde yer alan tabloda 106 meslekte devam etmesi sonrasında ise tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerde uygulanması planlanmaktadır.

Ustalık belgesine sahip olanlar veya MEB’e bağlı mesleki ve teknik eğitim okul ve üniversitelerinden mezun olarak diplomalarında veya ustalık belgelerinde bölüm alan ve dallarda belirtilenler için bu belgesi almasına gerek yoktur.

Gerekli başvuruyu yapmış olan firmaların, belgelerinin istenilen tarihte çıkmaması durumunda belgeyi almaya hak kazanmış kişilere, eğitime katıldığını ve sınava girdiği gösteren geçici bir belge niteliğinde evraklar düzenlenebilir.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu ne zaman yürürlüğe girdi?

25.05.2015 tarihinde Resmi Gazetede Bakanlık tarafından 2015/1 nolu tebliğde yer alan 40 meslekte belge zorunluluğu 26.05.2016 tarihinde yürürlüğe girdi. 24.03.2016 tarihinde Resmi Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2016/1 nolu ikinci tebliğde yer alan 8 meslek grubunda belge zorunluluğu 25.03.2017 tarihinde başlayacaktır.

Mesleki Yeterlilik belgesi hangi meslekler almalıdır?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarınca verilen Diplomalar; 3308 sayılı mesleki eğitim kanununa göre düzenlenen ustalık belgelerinin zorunluluğu getirilen ulusal yeterliliklere uygunluğuna ilişkin tablodan bakabilirsiniz. (Tablo için Tıklayınız)

Mesleki Yeterlilik Belgesi Yönetmeliği için tıklayınız.

Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale gelen ve 01.01.2017 tarihi itibariyle denetimlere tabi olacak meslekler nelerdir?

Mesleki Yeterlilik Kurumu
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Enerji, İnşaat, Metal, Otomativ sektörleri başta olmak üzere:

Ahşap Kalıpçı, Alçı Levha Uygulayıcısı, Alçı Sıva Uygulayıcısı, Alüminyum Kaynakçısı, Asansör Bakım ve Onarımcısı, Asansör; Bakım ve Onarımcısı, Asansör Montajcısı, Bacacı, Betonarme Demircisi, Betoncu, CNC Programcısı, Çelik Kaynakçısı, Direnç; Kaynak Ayarcısı, Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli, Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı, Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı; Cihaz Servis Personeli, Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü, Duvarcı, Endüstriyel Boru Montajcısı, Hidrolik-Pnömatikçi, Isı Yalıtımcısı; Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli, İnşaat Boyacısı, İskele Kurulum Elemanı, Kaynak Operatörü; Makine Bakımcı, Metal Sac İşlemeci, Otomotiv Elektromekanikçisi, Otomotiv Montajcısı, Panel Kalıpçı, Plastik Kaynakçısı; Seramik Karo Kaplamacısı, Ses Yalıtımcısı, Sıvacı, Tünel Kalıpçı, Yangın Yalıtımcısı.

Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan işçiler için para cezası ne kadardır?

Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişilerin çalıştırılması halinde; işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğü tarafından her bir çalışan için 500 Türk Lirası idari para cezası verilecektir.

Sınav ve Belgelendirme ücretleri için devlet katkısı sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin; 31.12.2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1.1.2018 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı Fondan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir.