metal çelik sektöründe iş güvenliği

Metal Demir Çelik Sektöründe İş Güvenliği

Metal çelik sektöründe iş güvenliği, yüksek derecede elektrik iletebilen, kendine ait parlaklığı bulunan bütün madeni terimlerin ortak ismidir. Metal teknolojileri, maddenin durumlarına göre sıcak ya da soğuk olarak şekillendirilebildiği bir sanayi adıdır. Çelik yapımı, işlenmesi ve şekil verilmesi gibi işlemlere de tabii tutulur. Metal sanayi alanında bir çok bölümde, evimizde, atölyemizde, otomobillerin yapımında, uçak sanayinde birçok alanda kullanılmaktadır.

Diğer bir kullanım alanı ise ısıtma, iklimlendirme de oldukça sık kullanılmaktadır. Kaloriferler, klimalar, saç metallerden yapılmaktadır.

Elektronik cihazlar, telefon, bilgisayar, endüstriyel cihazlar, gelişmiş fabrikasyon ürünler, demir çelik sanayinde kullanılmaktadır.

Makine imalatında kullanılan araç gereçler, demir çelik fabrikaları metal teknolojisi sektöründe işlem görmektedirler.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GENEL BAKIŞ

 

Metal çelik sektöründe iş güvenliği konusu çalışma hayatındaki en önemli konulardan birini oluşturmaktadır. Çağdaş ve ilkeli toplumlarda, çalışana değer verme, yaşam kalitesini yükseltme, İş güvenliğine bir bilim dalı olarak gereken önemi göstermektedir.

Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği konusuna gereken ilgi ve önem gösterilmediği taktirde, iş kazalarının artması, meslek hastalıkları, çevresel problemler, ölümler gibi ciddi sonuçlar doğurabilecek problemlerle karşılaşılmaktadır.

 

İŞ GÜVENLİĞİ BİLİNCİ

 

Çalışanların bilgilendirilmesi, iş ahlakını benimseyip, olumsuz durumlar altında kalmadan işlerini düzgün yapması, iş kazalarını önemli ölçüde azaltmaktadır. Dünya üzerinde her gün iş kazaları yüzünden 3000’e yakın ölüm vakası meydana gelmektedir. Bunların %96 ile 98’i güvensiz ortamlardaki çalışma koşullarından kaynaklanmaktadır. İnsanlara, çalışanlara, işverenlere bu bilinç aşılanmalı ve gerekli önlemlerin alınması sağlanmalıdır.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN AMAÇLARI

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği: İşletmelerde işlerin yapılması sırasında, birçok sebepten kaynaklanan, sağlığa zarar verecek durumlardan korunmak maksadıyla düzenli, sistemli bilimsel çalışmalara İş sağlığı ve güvenliği adı verilmektedir.

 

İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Amaçları:

 

  • Çalışanları korumak,
  • İşletme güvenliğini sağlamak,
  • Üretim güvenliğini sağlamaktır.
metal çelik sektöründe iş güvenliği ve isg
Metal Çelik Sektöründe İş Güvenliği ve İSG Politikası

METAL İŞLEME SEKTÖRLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

Türkiye’de metal sanayi kollarında çalışma oranı ve sayısı, iş gücünde çalışma oranı ve sayısı net olarak belirlenememektedir. Çünkü Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, hangi iş koluna bağlı olarak çalışıldığına dair bilgiler net olarak gönderilememektedir. Bu durum da net bir şekilde iş güvenliği ile alakalı hangi birimlerde problemler çıktığını bilemememize yol açmaktadır. Metal işçilerinin güvenliğinin ve çalışma ortamının oluşturulması, çalışanların refahının ve sağlığının korunması üretimin verimliliğini, kalitesinin ve devamlılığını artırmada olumlu etkileri olacaktır.

 

METAL DÖKÜM İŞLERİ

 

Metal döküm işlerinde en çok kullanılan malzemeler, pirinç, demir, çelik, bronzdur. Anacak eskiden beri en çok ve yaygın kullanılan madde metaldir.

 

Döküm İşlerinin Bazı Standartlaşmış Aşamaları :

 

1-) Döküm sonunda istenen şeklin oluşturulması

2-) Kullanılacak metalin eritilmesi ve rafine edilmesi

3-) Kalıpların oluşturulması, maçaların yapılması ve maçaların birleştirilmesi

4-) Eriyik metalin kalıplara dökülmesi

5-) Kalıpların içindeki dökümün soğutulması

6-) Kalıpların ve maçaların çıkarılması ve ayrılması

7-) Dökümde oluşan fazladan metalin ayrılması olaylarıdır.

 

Bütün bu yapılan işlemlerin aşamasında iş kazası oluşma olasılıkları vardır. Dökümcülük işi kaza riski oluşabilecek ve bunun sonucunda ölümle sonuçlanabilecek, yüksek riskli işlerden biridir. Bundan dolayıdır ki, metal çelik sektöründe iş güvenliği ve işyeri ortam ölçümleri ve periyodik kontrollerinizi yaptırınız.