Metal İşleme Akışkanları Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği

Metal İşleme Akışkanı Nedir ve Nerelerde Kullanılır?

Metal akışkanlığı metallerin işlendiği sırada kimyasal tepkime sonucunda parçaların sıkışarak kayması işlemine denilmektedir. Metal akışkanları ışıma tepkimesinden dolayı oluşan ısıdan uzaklaştırılması gerekmektedir. Bu işlem için ise soğutma ve sürtünme katsayı hesap edilmektedir.

Metal akışkanların temel amaçları şunlardır:

 • Kesme maliyetini düşürmek,
 • Çapaksız çalışma ortamı oluşturmak,
 • İşlenen parçada yüzey düzgünlüğü sağlamak,
 • Aletin veya kalemin kullanma ömrünü uzatmak.

Bir Metal İşleme Akışkanının Kullanım Güvenirliği Nasıl Anlaşılmaktadır?

Metal akışkanlar kimyasal tepkimeye girdiklerinden dolayı sağlık tehlikeleriyle karşılaşmak mümkündür. Bu durumların yaşanmaması için kimyasal belirtilerin değerlendirilmesi ve incelenmesi gerekmektedir.

Bu durumları aşağıdaki gibi değerlendirebiliriz:

 • Düşük Yağ Haznesi Seviyesi

Metal işleme akışkanı kimyasal tepkimesinde yoğunlaşma konsantrasyonuna bakılarak yağ haznesinin seviyesi kontrol edilir.

 • Anormal Akışkan Görünüşü

Burada akışkanın normal renkte olup olmadığı kontrol edilmektedir. Genellikle sentetik yapıda olan akışkan kimyasallar berrak, yarı sentetik olanlar ise süt beyazı şeklinde görünmektedirler.

 • Akışkan Üzerinde Yüzen Madde

İşlenme sırasında yüzeye çıkan talaş, artık maddeler, küf gibi meydana gelen durumlar normal belirtiler değildir. Bu gibi durumlarda ortaya çıkan bu maddelerin süzgeç yardımıyla alınması ve filtreleme sistemlerinin, yağ sıyırıcılarının kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

 • Yüzeyde Yüzen Yabancı Yağ

Yüzeyde oluşan yabancı yağın sebebi yüzey yağının tamamen kaldırılamamasından kaynaklanmaktadır. Kaldırma işlemi ise yüzey yağının ayrıştırılması ve yağın pompalanması şeklinde yapılmaktadır.

 • Aşırı Köpük

Aşırı köpüklenme, yüksek konsantrasyon veya temizleyicilerin bileşime karışmasından dolayı kaynaklanmaktadır. Bu tip durumlarda için ayrıştırma sistemi kullanılmaktadır.

 • Kirli Makineler Veya Çukurlar

Makinelerin, bakımının yapılmaması, temizlik işlemlerinin doğru bir biçimde gerçekleştirilmemesi gibi durumlar kimyasal tepkimelere girerek farklı solüsyonlar oluşturabilirler. Düzenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı bu gibi riskleri ortadan kaldırmaktadır.

Metal İşleme Akışkanının Düzgün Kullanılmamasına Neden Olacak Etkiler Nelerdir?
 • Makinenin üretim bölümünün bozulmaya uğraması, paslanması
 • İşleyen takımların bozulması
 • Performans katkı maddelerinin eksikliğinden dolayı takımın bozulması;
 • Akışkan akışını engelleyecek mantar gelişimi
 • Akışkan viskozitesinin değişime uğraması
 • Yağların haznesinde oluşan drenajının dibine toplanması
 • Akışkanda askıda kalan kir ve çakıllar,
 • Takım ve parçaların ara yüzünün bozulması
Mesleki Maruziyet Nasıl Kontrol Edilebilir?

Bu uygulama alanları, yönetimsel kontroller, kişisel koruyucu donanımların doğru kullanılması, mühendislerin düzenli denetim yapması gibi birçok etki altına girebilmektedir. İSG yönetmeliğinde yönetici maddeleri yer almaktadır.

Kontrol altına alınabilecek metal işleme akışkanlığı kontrolleri aşağıdaki biçimlerde yapılmaktadır:

 • Metal işleme akışkan sisteminin düzgün çalışması,
 • İzolasyon,
 • Etkin yerel egzoz havalandırması,
 • Etkin genel veya seyreltme havalandırma,
 • Kontrollerin uygun kullanımı ile ilgili eğitimlerin verilmesi,
 • Ekipmanın uygun bakımı.
Metal Akışkanları Kişisel Maruziyet Ölçümleri İş Deneyimleri Nelerdir?
 • Periyodik kontrol, muayene ve bakımlarının zamanında yapılması,
 • Uygun izleklerin takip edildiğine dair uzman gözetimi,
 • Bir işi görürken uygun izlek kullanımı,
 • Koruyucu ve nemlendirici kremlerin kullanımı,
 • Bir işi görürken uygun prosedürlerin kullanımı,
 • Uygun kişisel hijyen uygulamalarının kullanımı,
 • İyi bakım ve temizlik.
Metal akışkanlarda Hangi tip kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır?

Metal akışkanların tepkimesi sırasında giyilecek olan kişisel donanım ekipmanları, delinmelerden kimyasalların bulaşmasından, aşınmalardan, kesiklerden korumalıdır. Eldivenlerin hiçbir şekilde temasa maruz kalınmayacak şekilde takılması ve kullanılması gerekmektedir. Maskelerin filtre sistemlerinin düzgün çalışması ve kimyasal havayı kişinin nefes alıp vermeyeceği şekilde kullanması gerekmektedir. Bu işlemlerin düzgün yapılmaması ölümcül durumlara sebebiyet vermektedir.