Mühendislik Hizmetleri

İş sağlığı ve güvenliği ihtiyaçlarının karşılanamamasında iş emniyeti ekonomiklik ve görsel estetiğin bileşkesi olarak mühendislik amacı ortaya çıkar. İşyerlerinde kullanılan makine ve teçhizatların talimatlara uygun şekilde kurulması bakımının yapılması ve beklenen amaç doğrultusunda kullanıldığında iş sağlığı ve güvenliğine zarar vermiyorsa hizmete sunulmasına takiben temel emniyet şartlarını yerine getirip getirmediği ve uygunluk değerlendirme prosedürleri onaylanmış kuruluşlarca tetkik edilmesi sağlanır. Kullanılan makine, değiştirilebilir teçhizatı emniyet aksanları kaldırma aksesuarları zincir halat ve kayışları sökülebilir aktarma tertibatlıları bu konu kapsamındadır. Bir örnek vermek gerekirse bir iş istasyonundaki ses basınç seviyesi 80 db aşıyorsa makinanın yaydığı A ağırlıklı ses seviyesi hava ile taşınan gürültü emisyonunu ifade eder. Bu ve buna benzer fiziksel parametreler makine kullanıcı el kitabında bulunan özelliklerden biridir. Bir ürünün bir yerden diğer yere taşınmasında kaldırma ve iletme makineleri kullanılır. Bu makineler aralıklı çalışan veya aralıksız çalışan makineler olması sebebiyle farklı risk kontrol tedbirleri gerektirir. Periyodik kontroller bu sebeple uygun olmayan makine ve ekipmanın kullanımından doğabilecek tehlikeleri yok etmektedir. Kaldırma makinesi olarak periyodik kontrolleri yapılan vinç, caraskal, elektrik akımına bağlı çalışması sebebiyle elektrik akımını otomatik olarak kesebilecek ve hareketi otomatik olarak durdurabilecek tertibatların bulunması istenmektedir. Bu sebeple üretici firmaların bakım yapmış olduğu durdurma hareket ettirme ve vb. temel konularda akşamların çalışıp çalışmadığının kontrolleri yetkili makine mühendislerimizce incelenerek rapor haline getirilmektedir.

Mühendislik Hizmetleri için Prosafety

Madenlerde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğince çok bilinen bir konu olarak oluşabilecek en büyük tehlikenin “sessiz ölüm” olarak nitelendirilen kimyasal gaz oluşumlarının ve tozların varlığı olduğu kanıtlanmıştır. Tozların insan sağlığı açısından oluşturduğu meslek hastalığı riskleri bir yana toz patlamalarından oluşabilecek en düşük toz yoğunluğunun metreküp başına 50 gr. olması gerektiği ve ortamdaki patlayıcı hidrokarbon türevi gazların bu seviyenin daha da düşmesine neden olduğu bilinmektedir. Kişisel toz ölçümleri çalışanın 8 saatlik çalışma süresi boyunca maruz kaldığı 0.5 – 5 mikron aralığındaki alveollere ulaşan toz partiküllerin özellikle silikozis hastalığına sebep olan içeriği taş tozu olarak teneffüs edilen partiküllerin yaratabileceği iş gücü kaybından daha fazlasına sebep olmaktadır.