Çevre Danışmanlık Hizmetleri

29.04.2009 tarihli 27214 sayılı resmi gazetede yayımlanan Çevre Kanunu’nca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik gereğince, Çevre Danışmanlık Hizmetleri Ek-1 listesinde yer alan faaliyetler ayda en az 2 gün, Ek-2 listesinde yer alan faaliyetler ayda en az 1 gün olmak üzere Çevre görevlisi görevlendirmelidir. Konu hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşın.

Çevre İzin ve Lisanları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, faaliyette olan tesislerin günümüze kadar çevre kanunu uyarınca aldığı emisyon izni, deşarj izni, gürültü izni, derin deniz deşarjı, tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren çevre izin ve atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği sağlayan çevre lisansı işlemleri, Avrupa Birliğine uyum süreci kapsamında tebliğ edilen “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” ile “Çevre İzin Lisansı” ya da “Çevre İzni” ismi altında toplanmıştır. Bahsi geçen yönetmelik kapsamına giren işletmelerin çevre danışmanlık firmalarından hizmet almaları gerekmektedir. Prosafety; faaliyetlerin inşaat öncesi, inşaat süreci ve işletme dönemine ilişkin izin süreçlerine yönelik uzman kadrosu ve geliştirdiği çözüm önerileri ile sektördeki güçlü kurumsal firma olarak, Çevre Görevlileri  ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çed ve Çevre İzinleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesine sahip olup, işletmelere çevre danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bu görev kapsamında ;

Çevre izinlerinin alınması Çevre lisansları kapsamında ekonomik çözümler, Atıksu arıtma danışmanlığı, Proje tanıtım dosyasının hazırlanması, ÇED kapsam dışı yazılarının alınması vb konularda tarafınıza hizmet vermekten mutluluk duyarız. Teklif veya bilgi almak için iletişime geçiniz.