5177 Sayılı Madencilik Hizmeti İle Değişik 3213 Maden Kanunun 31. Maddesi gereğince maden sahalarının üretiminin denetlenmesi iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması, mevzuata uygun üretim faaliyetinin yapılabilmesi için firmamızın maden mühendisleri tarafından sunulan hizmettir. Aynı zamanda Maden İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Ruhsat alım ve projelendirme gibi ruhsat hukukunun yürütülmesi ile ilgili Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri verilmektedir.

İşletmelerdeki faaliyetlerin teknik ve emniyet yönünden nezaretini yapan, Maden Kanunun 29 uncu maddesi gereği faaliyet bilgi formunun hazırlanmasından sorumlu ve yetkili maden mühendislerimiz ile Teknik Nezaret hizmetleri yürütülmektedir.

Üretim yapılan ruhsat sahalarında faaliyet bilgi formu ve imalat haritası, üretim yapıldığı dönemde ruhsat sahası için atanmış olan teknik nezaretçilerimiz veya Genel Müdürlüğe verildiği tarih itibariyle ruhsat sahası için atanmış durumda olan teknik nezaretçilerimiz tarafından imzalanır. Teknik nezaretçilerimizin imzası olmadan Genel Müdürlüğe verilen bu fıkrada sayılan belgeler geçersiz sayılır. İşletmenizi için PROSAFETY İş Güvenliği &Mühendislik kadrosundaki profesyonel ekibiyle bu süreçleri sizin adınıza takip etmektedir.

Bu kapsamda;

 

 • Teknik Nezaretçilik, Daimi Nezaretçilik ve Teknik Eleman görevlendirmesi
 • Arama Ruhsatı Başvuru Hizmeti (Ön İnceleme ve Maden Projesi Hazırlama)
 • Ön Arama Faaliyet Raporu Hazırlama Hizmeti
 • Genel Arama Faaliyet Raporu Hazırlama Hizmeti
 • Detay Arama Faaliyet Raporu Hazırlama Hizmeti
 • Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Alımı
 • İşletme Projesi / Temdit İşletme Projesi Hazırlama
 • İşletme Faaliyeti Bilgi Formu Hazırlama
 • Satış Bilgi Formu Hazırlama
 • İşletme Ruhsat Alımı Hizmeti
 • Sevk Fişi Alım Hizmeti
 • Ruhsat Birleştirme – Küçültme Hizmetleri
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Alım Hizmetleri
 • İmalat Haritası Yapım Hizmetleri
 • Hali Hazır Haritası Yapım Hizmetleri
 • Jeolojik Harita Yapım Hizmetleri
 • Vaziyet Planı Yapım Hizmetleri
 • Prospeksiyon ve Detay Jeolojik Etüt Hizmetleri
 • Saha, Zemin, Rezerv Etüt ve Sondaj Hizmetleri
 • Mera Değişikliği Talep Dosyası Hazırlama Hizmeti
 • Saha Sınır Aplikasyonu Hizmeti
 • Orman İzin Haritası Hazırlama Hizmeti
 • Terk Raporu Hazırlama Hizmeti
 • Fizibilite Raporu Hazırlama Hizmeti

 

Madencilik Hizmetleri
Madencilik Hizmetleri

Madencilik faaliyetlerinin yapılması ve ruhsatlandırma işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak yeni verilecek ruhsat alanlarına maden işletme yöntemi, faaliyetin yapıldığı bölge, madenin cinsi, yapılacak yatırımın çevresel etkileri, şehirleşme ve benzeri hususlar dikkate alınarak, temdit talepleri dahil ruhsat verilen alanlarda kazanılmış haklar korunmak kaydıyla, ilgili kurumların görüşleri alınarak Bakanlık tarafından kısıtlama getirilebilir. İlk müracaat veya ihale yolu ile yapılacak ruhsatlandırmalarda müracaatın yapılacağı alanlar diğer kanunlar ile getirilen kısıtlamalar gözönüne alınarak Bakanlıkça ruhsat müracaatına kapatılabilir. Kısıtlama gerekçesi ortadan kalkan alanlar ihale yoluyla aramalara açılır. Madencilik Hizmeti Kanunu dışında madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak yapılacak her türlü kısıtlama ancak kanun ile düzenlenir. İlgili Maden Kanunu inceleyebilirsiniz.