İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçüm laboratuvarımızın, sizlere daha iyi hizmet vermek adına TS ISO EN/ IEC 17025 Standardı kapsamında yapmış olduğumuz anket araştırmasına katılarak hizmet ve sistem kalitemize sağlayacağınız katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.

PROSAFETY Hijyen Ölçüm Test Laboratuvarına ulaşabilmek için hangileri taleplerinize daha çok katkı sağlamaktadır?
TelefonFaksMailGörüşme

Talebiniz Halinde yetkili birime kolaylıkla ulaşabiliyor musunuz?
Çok İyiİyiOrtaKötü

Hizmet başlangıcı ile bitimi sürelerine dikkat ediliyor mu?
Çok İyiİyiOrtaKötü

Laboratuvarımızın vermiş olduğu hizmet konularında istenilen yeterli bilgiyi edinebiliyor musunuz?
Çok İyiİyiOrtaKötü

Çalışanların müşteri iletişiminden memnun musunuz?
Çok İyiİyiOrtaKötü

Alınan Hizmetlere yönelik şikayetler zamanında çözümleniyor mu?
Çok İyiİyiOrtaKötü

Ortaya çıkan br problemin tekrar oluşmaması için alınması gereken önlemler hakkında bilgi veriliyor mu?
Çok İyiİyiOrtaKötü

Hizmet hakkında belirttiğiniz öneriler oluyorsa dikkate alınıyor mu?
Çok İyiİyiOrtaKötü

Hizmetle ilgili ihtiyaç duyduğunuz konularda destek sağlanıyor mu?
Çok İyiİyiOrtaKötü

Verilen hizmetin tarafsızlık, gizlilik ve dürüstlük beyanları uygulanıyor mu?
Çok İyiİyiOrtaKötü

Müşteri Memnuniyet Formu, İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçüm laboratuvarımızın, sizlere daha iyi hizmet vermek adına TS ISO EN/ IEC 17025 Standardı kapsamında yapmış olduğumuz anket araştırmasında; içeriğinde firma bilgileri, iletişim adresiniz ile birlikte on soruluk anketimizi tamamlayıp bize iletmeniz ile müşteri odaklı ve hizmet kalitemizi puanlandıran müşteri memnuniyet anketi aracılığıyla kalite yönetim sistemimiz gereğince, sistemi bir bütün olarak kabul eden ve kaliteyi bu bütünün içindeki her elemanın müşteri odaklı ortak bir fonksiyonu olarak gören bütünsel bir anlayıştır.

Bilgilerinizi eksiksiz bir şekilde doldurarak mesajınızı yollamanız zamandan tasarruf ederek, göndermiş olduğunuz bilgiler ile birlikte, kalite yönetim sistemimiz gereğince, sistemi bir bütün olarak kabul eden ve kaliteyi bu bütünün içindeki her elemanın değişken ortak bir fonksiyonu olarak gören bütünsel bir anlayıştan gelmektedir. En genel anlamda, bir kuruluşta hedeflenen kalitenin gerçekleşmesi amacı ile sürdürülen planlı ve sistematik faaliyetlerin bütünüdür. Prosafety, müşterilerine bağımlıdır. Bu yüzden müşterilerinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarına uymalı ve müşteri beklentilerinin üzerine çıkmak için çaba harcamalıdır. Hizmetin özellik ve karakteristiklerinin artırılması ve/veya bunları üretmek ve dağıtmak için kullanılan proseslerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması demektir.

Müşteri ilişkileri bölümü ile ilgili müşteriye nasıl cevap verileceği ve uygulanabilir olduğunda, problemi düzeltmek için neler yapılacağı uygulama faaliyetleri prosedürlerimize göre gerçekleştirilmektedir. İletişim ile ilgili hizmet verdiğimiz firmaların hizmeti nasıl algıladıklarını sonuçlar yoluyla analiz ederek sorumlu ve terminler belirlenerek gerçekleştirilir. Hizmet alan kurum ve kuruluşlarda iletişim faaliyetlerimizin oluşturulmasında kalite yönetim sistemimizin belirlediği prosedürler ile faaliyetler tanımlanır.

Kalite yönetim sisteminde ihtiyaç duyulan süreçler tanımlanmış olup; sırası ve birbirleri ile etkileşimi kayıt altına alınmaktır. Belirlenmiş olan bu süreçlerin uygulanması, sürekliliğinin ve etkinliğinin sağlanması hususunda gerekli olan iç ve dış kaynaklı dokümanlar düzenlenerek listelenerek ve uygulanarak işlevsellik kazanmaktadır.

Kalite sisteminin sürekliliği ve etkinliği, periyodik olarak yapılan iç denetimler, yönetim gözden geçirme toplantıları, performans değerlendirmeleri ve müşteri memnuniyet anket sonuçlarını analiz ederek mevcut durumu kontrol altında tutularak sürekli geliştirme hedeflenmektedir.


Prosafety Hijyen Ölçüm Test Analiz Laboratuvar Hizmetleri Ltd.Şti. MERSİS: 0733041285300017

İSGÜM Yetki Belge No: 171 | TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17025: İş Hijyeni Laboratuvarı | TS EN ISO/IEC 17020: A Tipi Kontrol / Muayene Kuruluşu

Adres: Toparlar Mah. Akköprülüler 14. Sok. No:4/3 Köyceğiz / MUĞLA | Tel: 0212 211 09 10 | Mail: info@prosafety.com.tr

Hizmet Bölgeleri: İstanbul, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta, Muğla, Antalya, Ankara ve Kastamonu başta olmak üzere tüm Türkiye.