Teklif Talebiniz:

Elektrik Topraklama Kontroluİş Ekipmanları Periyodik Kontroluİş Hijyeni Ölçümleri

Teklif Talep Formu içeriğinde firma bilgileri, iletişim adresiniz ve talep edeceğiniz hizmetleri seçmeniz ve hemen altında ise talep içeriğiniz hakkındaki alanları doldurarak göndermeniz ile size en kısa süre içerisinde dönüş sağlanacaktır.

Bilgilerinizi eksiksiz bir şekilde doldurarak mesajınızı yollamanıza müteakiben, göndermiş olduğunuz bilgiler ile birlikte, ilgili birime iletip kalite yönetim sistemimizce analiz edilerek sizlere daha iyi hizmet vermemize vesile olacaktır. Teklif talebi veya bilgi almak amacıyla konu hakkında en kısa sürede sizlere gerekli aksiyon planı ve uygun teklifi oluşturmamız sizin göndereceğiniz bilgiler çerçevesinde, incelememiz ve hazır etmemiz sonucunda, gerekli analizleri size sunarak, daha kısa sürede hedefinizi yakalamanızda yardımcı olabiliriz.

Kalite sisteminin sürekliliği ve etkinliği, periyodik olarak yapılan iç denetimler, yönetim gözden geçirme toplantıları, performans değerlendirmeleri ve müşteri öneri ve şikayet form sonuçlarını analiz ederek mevcut durumu kontrol altında tutularak sürekli geliştirme hedeflenmektedir

Kalite yönetim sistemimiz gereğince, sistemi bir bütün olarak kabul eden ve kaliteyi bu bütünün içindeki her değişkenin müşteri odaklı ortak bir işlevi olarak gören bütünsel bir anlayış felsefesinden gelir. En genel anlamda, bir kuruluşta hedeflenen kalitenin gerçekleşmesi amacı ile sürdürülen planlı ve sistematik faaliyetlerin bütünüdür. Kalite yönetim sisteminde ihtiyaç duyulan süreçler tanımlanmış olup; sırası ve birbirleri ile etkileşimi kayıt altına alınarak saklanmaktadır. Belirlenmiş olan bu süreçlerin uygulanması, sürekliliğinin ve etkinliğinin sağlanması hususunda gerekli olan iç ve dış kaynaklı dokümanlar düzenlenip listelenerek ve uygulanarak işlevsellik kazanmaktadır.

Talep edeceğiniz Hizmetlerimiz; Müşteri ilişkileri bölümü ile ilgili müşteriye nasıl cevap verileceği ve uygulanabilir olduğunda, problemi düzeltmek için neler yapılacağı uygulama faaliyetleri talimatlarımıza ve prosedürlerimize göre gerçekleştirilmektedir. İletişim formu ve müşteri ilişkileri bölümleri formları ile ilgili hizmet verdiğimiz firmaların hizmeti nasıl algıladıklarını sonuçlar veriler yoluyla analiz ederek sorumlu ve terminler belirlenerek oluşturulur. Hizmet alan kurum ve kuruluşlarda iletişim faaliyetlerimizin oluşturulmasında kalite yönetim sistemimizin belirlediği prosedürler ile faaliyetler tanımlanır.

Prosafety, müşterilerine bağımlıdır. Bu yüzden müşterilerinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarına uymalı ve müşteri beklentilerinin üzerine çıkmak için çaba harcamalıdır.