Ölçüm Noktası

İş Güvenliği Ortam Ölçümleri kapsamında çalışma ortamı gözetimi yapmakla yükümlü olan İşverendir. Bu kapsamda ölçümleri İşveren ve Risk Değerlendirme Ekibi beraber kararlaştırmalıdır. Ortam Ölçüm noktası tespiti ve belirlenmesi ve maruziyet ölçüm noktası konularında nelere dikkat edileceği aşağıdaki yazımızda belirtilmiştir.

Risk değerlendirmesi ekibi kimlerden oluşur?

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği madde 6 ya göre, İşverenin oluşturduğu bir ekiptir. Bu ekip işveren veya işveren vekili, İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi, çalışan temsilcileri, destek elemanları, işyeri hakkında muhtemel tehlike kaynağı ve riskler hakkında bilgi sahibi çalışanlar tarafından oluşturulur.

Ortam ölçüm parametreleri Aydınlatma, Gürültü, Termal Konfor, Kimyasal Gaz (VOC), Toz, Titreşim gibi işyerinde Fiziksel Risk Etmenlerinden veya Kimyasal Risk Etmenlerinden oluşmaktadır. İşyerinde gerekse bakanlık denetimleri gerekse bsci denetimleri için bu raporlar istenmektedir. Zira denetime gelecek ekip işyerinde olası sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınması gerektiğini veya ne derece alındığı bu raporlar ışığında değerlendirecektir.

Söz gelimi gürültü düzeyi yüksek preslerle çalışan bir işyerinde denetim yapıldığı düşünülürse, teftiş ekibi gürültünün ne düzeyde olduğunu, gürültü kaynaklarının neler olduğunu ve bu gürültüye hangi çalışanların maruz kaldığının tespitini ve değerlendirmesi ancak Akredite Laboratuvar aracılığıyla öğrenebilir. Risk Değerlendirme ekibi ise gürültü düzeyinin sınır değerlerin ne kadar aşıldığını gözlemleyerek gerekirse kulak koruyucu veya ses kaynağına yönelik hamleler ile maruziyet seviyesini düşürmeye yönelik çalışmalar yapmalıdır, akabinde risk değerlendirme raporlarını güncelleyerek mevcut risk hakkında detaylı çalışmalarını özetleyecek nitelikte çalışmalarını kayıt altına almalıdır.

maruziyet noktaları
Maruziyet Noktaları | Çalışma Ortamı Gözetimi

Ortam Ölçüm Noktası Tespiti

Gürültü Ölçümleri: Çalışma ortamlarında sağlıklı bir kulağın yüksek sesle konuşmak zorunda kalması iş yerlerinde gürültü ölçümü yapılması için yeterli bir nedendir. Çalışan uzun yıllar aynı sektörde olması dolayısıyla işyerindeki gürültünü şiddetinin farkında bile olmayacaktır. Haliyle kulak koruyucusu kullanmadan motor, ekipman, makine sesleri arasında zamanla yüksek tansiyon, baş ağrısı, kalp hastalıkları gibi kronik rahatsızlıklara kapılacaktır. Gürültü kaynağına izalasyon yapılarak hatta gerekirse yüksek gürültü düzeyinin olduğu bölümlerde personelin çalışma süresinin azaltılması önerilebilir. Bunların belirlenmesi için çalışma ortamı gözetimi kapsamında isg ortam ölçümleri yapılmalı ve maruziyet düzeylerinin çalışanlar üzerinde analiz edilerek gerekli tedbir ve önerilerin alınmasıdır.

Aydınlatma Ölçümleri: Genellikle çalışma alanın tümünü kapsayacak ölçümler olmalıdır. Aydınlatmanın gereğinden az olması kaza riskini artırmakta, fazlası olması ise göz kamaşması, baş ağrısı, dikkat dağınıklığı yapmaktadır. İş kazaları bilirkişi raporlarında kaza yaşanılan alanlarda öncelikle işyerinin uygun aydınlatma değerlerinin olup olmadığının tespitine bakmaktadır. Kazanın gerçekleştiği alan yetersiz aydınlatma tespiti olan bir sebepten olması işveren ihmali olarak değerlendirilerek cezai işlemlere maruz kalabiliyor. Aydınlatma konusu özellikle ofis ortamlarında çalışanlar için aydınlatma değerleri çok önemlidir. Gün boyu masa başlarında ve ofis ortamlarında geçirilmesi, hareket azlığı ve yüksek stres ortamlarında yetersiz aydınlatma çalışma performansını ve konsantrasyon gibi unsurları olumsuz etkilemektedir. Düşük aydınlatma dikkat, moral, odaklanma konularında negatif etki yapar. Kişide halsizlik, baş ağrısı, yorgunluk, bıkkınlık ve yılgınlık gibi büyük çaplı etkilerle karşı karşıya bırakabilmektedir.

Termal Konfor Ölçümleri: Sıcak – Soğuk oranlarının baskın olduğu alanlarda ciddi ısı değişimleri kişinin vücut kimyasında, kan değerlerinde farlılık gösterir. Haliyle bağışıklık sistemin önemli farklılara sebebiyet vermektedir. Tüm işyerinde Ortam ısı düzeyi ve Metabolik indeks, Giysi unsurlarının vücudumuza yaptığı ısı baskısını belirlemektedir. Ortam Ölçüm Noktası Tespiti ve Belirlenmesi başta Termal konfor ölçümlerinde ofis ortamında olsanız bile yaptığınız aktivitenin derecesi, giydiğiniz giysi, ortamın sıcaklığı, ortamın nemi, ortamın hava akımı gibi detaylı hesaplamalar yapan yüksek hassasiyeti olan cihazla ölçümlenerek kişinin memnuniyetsizlik derecesini çıkarmaktadır. Yapılan ölçümlerde gösteriyor ki çalışan personeller fark etmeden uzun yıllar bu sakıncalı ortamlarda çalışmaya alışmış durumda.

Ofislerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Ofis ortamında klimanın havayı fazla kurutması burun yapısındaki mukus tabakasını kurutmakta ve bakteri sayısına kadar etki etmektedir. Veya nemsiz ortamın boğaz kuruluğu yaparak kronik öksürük, franjit gibi tanıların konmasına neden olabilir. Çalışan bazlı ölçüm noktası fazla maliyet olmasından dolayı her bölümden veya 3 katlı işyeri ise 3 ölçüm noktası belirlenmesi azami olarak yeterli olacaktır. Vücut ısı dengesi beden kimyasına direk etki edeceğinden termal konfor şartları hayati öneme sahip olduğunu belirtmek gerekir.

Ortam Ölçüm Noktalarının Belirlenmesi
Ölçüm Noktası Tespiti ve Belirlenmesi
Ortam Ölçüm Noktası Ortam da mı Olmalı, Kişisel Maruziyet mi Olmalı?

Ortam Ölçüm Noktalarının Belirlenmesi için yapılması planlanan ölçümler çalışacak alan veya bölüm bazlı olmasından ziyade o bölgede çalışan personellerin etkilenme veya maruziyet derecesi tespiti bilhassa önem arz etmektedir. Çünkü sabit olmayan çalışanlar olmakla birlikte bu personelin maruziyet derecesi ölçümlenmek istenebilir. Kişinin üzerine çalışma süresini kapsayacak şekilde dozimetrik ölçümler yapılması tavsiye edilir. İlgili İş Güvenliği kanun ve yönetmeliklerinde de aynı manada insan, çalışan, sağlık merkezli temelleri üzerine kurulmuştur. Zira işyerini ziyaret edecek sağlık bakanlığı veya çalışma sosyal güvenlik bakanlığı teftiş ekipleri de çalışarın maruziyetleri konularını irdeleyecektir.

Fakat makina başında çalışan veya makina operatörü olarak çalışan personeller olursa çalışılan makinadan alınması önerilir. Çünkü olası kazalar genellikle operatörün olduğu noktalarda olmaktadır. Yapılan ölçümler ise işverenin imzalı onaylı akredite firmalar tarafından yapılmış olması en büyük dayanağı olacaktır. İşyerinde yapılması yasal zorunluluk olan İş Hijyeni Ölçümleri işvereni hem maddi cezai işlemden kurtaracağı gibi işyerinde çalışan personellerin sağlığı hakkında da önemli bir adım atmış olur. Bildiğiniz gibi personel işyerinden ayrılmış olsa bile geriye dönük meslek hastalığı tanısı konur. İşyerine sağlıklı bir ortamda çalışmadığını kanıtlaması akabinde maddi tazminatlara hak kazanmaktadır.

Prosafety Hijyen Ölçüm Test Analiz Laboratuvarı olarak  İşyeri Ortam Ölçüm Noktası Tespiti konusunda Marmara Bölgesi dahilinde müşterilerimize ücretsiz keşif imkanı sunuyoruz. 3 iş günü içerisinde ise ücretsiz kargo ve elektronik ortamda olacak şekilde de iki ayrı platformda müşterilerimizle paylaşıyoruz.

Teklif Talebi veya Keşif (Saha Ziyareti) talebin de bulunmak istiyorsanız. Bizimle irtibata geçebilirsiniz.