ortam-olcumleri-fiyat

Ortam ölçümleri fiyatları

İşyeri Ortam Ölçümleri Fiyatları (2018 YILI FİYAT TARİFESİ)

Ortam ölçümleri fiyatları ve Standart, Metot ve Deney Kapsamı:

a) Ortam ölçümleri fiyatları ve Kimyasal ölçümleri fiyat birim maddesinde belirtilen iş yeri havasında dedektör tüp ile Anlık Gaz Ölçümünü kapsamaktadır. Bu ölçüm türü için ölçülen her bir kimyasal başına için tek bir birim fiyat ücreti esas alınır. Farklı noktalarda talep edilen ölçüm için ek fiyatlandırmaya tabidir.

b) Titreşim ölçüm fiyatları birim ücret tablosunun maddesinde belirtilen El Kol Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümleri TS EN ISO 5349-1, TS EN ISO 5349-2 metoduna göre yapılacaktır.

c) Toz ölçüm fiyat listesinin tabloda belirlenen toz numunesi gravimetrik metot ve alma değerlendirme, MDHS 14/3 metoduna göre yapılacaktır.

d) Kimyasal Gaz ölçüm fiyat tablosunun belirtilen işletme ortamında bulunan uçucu organik bileşik ölçümü VOC ölçümü (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ozon, Karbokdioksit, Karbonmonoksit, Formaldehit, Ksilen, Fosken, Hidrojen Florür, Azotoksit, Azotdioksit  örneklemesi belirlenen noktada 4 örneklemle gerçekleşir. Ölçüm, ASTM 4490-96 standardı metot ve analizini kapsamaktadır.

e) Titreşim ölçüm fiyat birim tablosununda belirtildiği üzere tüm vücut titreşimi kişisel maruziyet testleri, TS ISO 2631–2 metoduna göre yapılacaktır

f) Kişisel Gürültü maruziyet ölçüm birim fiyatı listesinin görüldüğü gibi gürültü ölçüm fiyatı, görev tabanlı ölçüm, iş tabanlı ölçüm ve tüm gün süreli ölçüm stratejileri kullanılarak gürültü maruziyet değerlendirmelerinin Lex 8 saati kapsayacak şekilde planlanır. Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümleri TS EN ISO 9612, TS EN ISO 2607 metoduna göre yürütülecektir.

g) Termal konfor ölçüm fiyatları TS EN ISO 7730 ve TS EN ISO 27243 standardı kapsamında belirlenen noktada 1 saatlik gerek görülürse; ısıl baskı ölçümü için WBGT hesaplamasına geçilir.

h) Aydınlatma ölçüm fiyatları birim fiyat tablosunda belirtildiği şekilde ücretlendirilir, belirlenen noktalarda ölçüm anlık okuma ile standart değerler ile karşılaştırılır. Aydınlatma ölçümünde COHSR-928-1-IPG-039 standardına göre ölçüm yapılır.

İşletme için uygun nokta sayıları belirlenerek ortam ölçümleri fiyatları birim tablodan kabul görmüş standartlara göre yapılır. ortam ölçümleri fiyatları aşağıdaki gibidir.

ortam-ölcümleri-fiyatları
Ortam Ölçümleri Fiyatları
Deney Test Ölçüm Faaliyetleri Birim Fiyatlaması ( Ortam Ölçümleri Fiyatları )
Birim Fiyatları (TL)
Ortam Toz Ölçümü ve Solunabilir Toz ölçümü, Solunabilir Ortam ölçümü  (Gravimetrik Ölçüm) 50,00 TL
Ortam Gürültü Ölçümü 50,00 TL
Günlük Kişisel Gürültü Maruziyeti Değerlendirmesi  50,00 TL
Karbonmonoksit, Ozon, Toluen, Ksilen, Uçucu Organik Bileşik v.b Analizi 75,00 TL
Aydınlatma Ölçümü 10,00 TL
Termal Konfor  (Sıcaklık, Basınç, Bağıl Nem ve Hava Hızı) Ölçümü

 Tüm gün ölçümlerinde hizmet bedeli 200 TL dir.

100,00 TL
İşyeri Hav. Tüp İle Anlık Gaz Ölçümü (VOC Ölçümleri) 75,00 TL
Hava Akım Hızı Ölçümü 10,00 TL
Tüm Vücut Titre. Kişisel Maruziyet Ölçümleri 150,00 TL
El-Kol Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümleri 150,00 TL

Not: [email protected] adresine göndereceğiniz teklif talebinde Elektrik Topraklama Ölçümü, Elektrik İç Tesisat Kontrolü ve Periyodik Kontrol, Yangın Tesisatı Kontrolü, Havalandırma Tesisatı Kontrolü parametrelerinden biri veya birkaçı olması  isteyeceğiniz tekliflerin paket indirimden yararlanacağından birim fiyatlarda iskontoya gidilebilmektedir.