ortam ölçümleri izmir

Ortam ölçümleri izmir

Ortam ölçümleri izmir bölgesini ve tüm Türkiyeyi işletmeleri, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün İş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanır.” hükümleri yer almaktadır. Prosafety Laboratuvarı olarak ortam ölçümleri izmir bölgesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına göre İşyeri Ortam Ölçümleri, Periyodik Kontrol ve Elektrik Topraklama Ölçümü, Elektrik Tesisat Uygunluk Kontrolü hizmetlerini vermekteyiz.

Elektrik Ölçümleri İzmir Bölgesi

Elektrik akımının işyerine başından sonuna kadar elektriğin akımının çıkışı, Tali Dağıtım Panoları ve Ana Dağıtım Panoları, Termik Şalterler, 30 mA. Kaçak Akım Rölesi Kontrolü, Yangın Koruma 300 mA.  ve bunlarla birlikte topraklama tesisatlarının bütününü oluşturmaktadır. Elektriksel Ölçümler hakkında Fiyat Teklifini inceleyebilir veya işyerinize özel Teklif alabilirsiniz.

  • Elektrik Tesisat Uygunluk Kontrolü
  • Paratoner Topraklama Ölçümü
  • Elektrik Topraklama Ölçümleri

Periyodik Kontrol İzmir Bölgesi

Bir cihazın veya ekipmanın güvenli ve sağlıklı işlevsel hedeflenen fonksiyonlarını yerinde olması tespit edilerek test ve ölçümlerin periyodik olarak yapılması gereken muayene işlemlerini kapsamaktadır. Periyodik Kontrol Fiyat Teklifini inceleyebilir veya işyerinize özel Teklif alabilirsiniz.

Aydınlatma Ölçümü

Görme eylemi iş ortamlarında en sık göz ardı edilen duyu organımızdır. Çalışanların göz sağlığının korunması kapsamında gerekli uygun fiziksel koşulların birinci koşulu “aydınlatma” gelmektedir. İşyerlerinde uygun aydınlatma ile çalışan personellerin göz sağlığı korunur, iskelet ve kas sistemi sorunları ve pek çok kaza önlenir, olumlu anlamda psikolojik etki sağlar. Dolayısıyla, işyerlerinde bilhassa sanayi ve üretim yapan firmalarda yapılan iş ve işlemlerin gerektirdiği uygun aydınlatmayı sağlamak hayati önem taşımaktadır. Aydınlatma Ölçümü Mevzuat da ise Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğinde İşletmelerin bölümlerine göre aydınlatma sınır değerleri konusunda hükümler içerir ve uygunsuz veya uygunluk derecesi tespit edilir.

Yetersiz Aydınlatma Etkileri

Yetersiz aydınlatma, parlama, uygun olmayan renk karşıtlığı, ışığın kötü dağılması ve ışığın titreşimi gibi faktörler kötü aydınlatmanın en önemli sebepleridir. Haliyle yetersiz, aydınlatma güvenliği tehlikeye düşürür, göz zorlanması ve göz yanması gibi semptomların ortaya çıkmasına sebep olur. Uygun olmayan yetersiz ve kötü aydınlatma nedeniyle ortaya çıkan sorunlar bazıları şunlardır;

  • Görme bulanıklığı
  • Gözlerde yorgunluk
  • Baş ağrısı
  • Gözlerin uyum yeteneğinin azalması
  • Kaşıntı, kızarıklık, yanma

Uygun Aydınlatma ortamı oluşturabilmek için, uygun görme açısının sağlanabilmesi ve hatalı duruş, oturuş pozisyonları bilinmelidir.  Ayrıca uygunsuz aydınlık seviyesi olan çalışma ortamında çalışmaya zorlamak olumsuz oturuş ve duruş biçimlerine sebebiyet verebilir, bu durum sonucunda bozuk postür ve duruş bozukluğuna sebep olabilir. Başın duruşu, işin görsel ihtiyaçlardan doğrudan etkilenir. Bu durum kas ve iskelet ağrılarına, uzun dönemde ise iskelet ve kas sistemleri en sık bilinenleri bel – boyun zedelenmelere neden olmaktadır.

Aydınlatma Ölçümlerinin – (Aydınlatma Düzeyinin Tespiti)

Aydınlatma Ölçümleri, çalışılan alanda anlık 4 noktada ortalama değer olarak aydınlatma standartı olan COHSR-928-1-IPG-039 göre ölçümlenir.  Işık şiddeti ölçme, ışık ölçer yani lüksmetre ile ölçülmektedir. Anlık aydınlık düzeyi ölçümü, anlık koşulların ölçüm esnasında oluşturduğu aydınlığın ölçülmesidir.

ortam ölçümleri izmir
ortam ölçümleri izmir
Toz Ölçümleri

Endüstri kapsamında Üretim – İmalat yapan çeşitli işletmelerde işçi sağlığı açısından sağlık sakıncaları bulunan tozlar son derece mühimdir. Bu parametre özellikle üretim yapan gelişmekte olan ülkelerde birçok işçinin hastalanmasına, iş gücü kaybına, meslek hastalığına yakalanmasına ve ölümüne varan sonuçlar doğurmaktadır. Toz ölçümleri yönetmeliği Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği İşletmelerin hava kalitesi için maruziyet sınır değerleri konusunda günümüzde geçerli olan yönetmeliktir.

Örnek vermek gerekirse, pamuk tozunun solunum sistemi üzerindeki etkisi kronik bronşit ve akciğer fonksiyon bozukluğu sebebiyet vermektedir. Aktif çalışan kişi işinden ayrılsa bile pamuklu dokuma akciğer rahatsızlıklarına maruziyet kesildikten sonra devam ettiğiniz göstermektedir.

Tozların etkisi solunum yollarındadır ve her soluk alıp verme esnasında havada asılı olan tozlar burun ve ağızdan girerek hava yollarından geçerek ve akciğerlere ulaşır. Tozların 5 mikrondan büyük olanları, burunda ve üst solunum yollarında tutulur, balgam ve öksürükle dışarı atılır. Tozların çapları azaldıkça, akciğerlerden alveollere girişi kolaylaşır.

Termal Konfor Ölçümleri

Ortam ölçümleri izmir bölgesinde bilhassa sıcak yaz aylarında, bireyin psikolojik direncini düşürdüğü gibi iş güdüsünü, iş verimini de düşürür. Sıcak ortamın fiziksel aktivite ve zihinsel aktivite üzerine etkisi 300C den başlar. 300C de % 5 olan verimlilik kaybı, 32 0C de % 30 civarlarına kadar yükselir. İş kazalarında ise 300C den sonra artış olduğu yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. Buradan da anlaşılacağı üzere çalışma yapılan ortamın sıcaklığı 300C altında olması son derede önemlidir. Ağır fiziksel gereksinim gerektiren mesleklerde, metabolik ısı üretimi soğuktan etkilenme derecesini düşürür. İşin zorluğu düştükçe metabolik ısı üretimi azalacağından ısı kaybını karşılamak zorlaşır ve üşüme gerçekleşir. 150C altında ise ince kas işleri gerektiren işlerde fiziksel kısıtlama ve hata payı dolayısıyla iş kazası gerçekleşmesine neden olur. Başka bir araştırmaya göre 180C kazaların minumum düzeyde olduğunu göstermiştir. Yönetmelikte sıcaklık ve nem için sınır değerleri belirtilmiştir. Uygun çalışma ortamı sıcaklığı 150C – 300C aralığında olacak şeklinde belirlenmiştir.

Sağlık bakımından ortam ölçümleri izmir bölgesinde sıcaklık ve relatif nem yazları son derece zorlayıcı geçer. Çok düşük veya alçak değerli ısı, nem, yetersiz havalandırma işçileri rahatsız konforsuz bir ortamda çalışmaya zorladığı gibi hastalık ve iş kazası riski oluşturur. Sağlık ve konfor açısından uygun ortam şartları   120C – 220C ısı ile % 30-75 arasında değişen relatif nem aralığında olması tavsiye edilir.

Bir cevap yazın