Ortam Ölçümleri Nelerdir?

Ortam ölçümleri nelerdir? ve neden yapılmalıdır sorusu genellikle işverenlerin sorduğu sorudur? cevabı detaylı ele alırsak.

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 10 uncu maddesine göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

İşveren gerekli ortam ölçümü, test ve analizlerini risk değerlendirmesine bağlı olarak yaptırır. İşyeri ortamının veya işin gereği olarak kişisel maruziyetlerde farklılık oluştuğunda, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri tekrarlanır.

Çalışma Ortamında Yapılan Ölçümler

 • Ortam Toz Ölçümü
 • Ortam Gürültü Ölçümü
 • Ortam Titreşim Ölçümü
 • Ortam Kimyasal Ölçümü
 • Ortam Aydınlatma Ölçümü
 • Ortam Termal Konfor Ölçümü
 • Ortam VOC Ölçümleri

Kişisel Maruziyet Ölçümleri

 • Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü
 • Kişisel Titreşim Maruziyeti Ölçümü
 • Kişisel Gaz Maruziyeti Ölçümü
 • Kişisel Toz Maruziyeti Ölçümü
 • Solunabilir Toplam Toz Ölçümü
 • Kişisel VOC (Kimyasal) Maruziyeti Ölçümü
ortam ölçümleri nelerdir
ortam ölçümleri nelerdir

Prosafety Hijyen Ölçüm Test Analiz Laboratuvar Hizmetleri Ltd. Şti, uzman ve deneyimli mühendis ve teknik elemanları ile çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği açısından TS EN ISO 17025 standardı kriterlerine uygun olarak aşağıda belirtilen işyeri ortam ölçümlerini gerçekleştirmektedir.

Ortam Ölçümleri Nelerdir ?

İşverenler, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır.

Ayrıca, 20.08.2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 20.02.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince; Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, İş Sağlığı ve Güvenliği ölçüm laboratuvarlarına yaptırmakla yükümlüdür. Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün işyeri ortam ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili raporlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanmalıdır.

Yeni belirlenen iş güvenliği kurallarına göre iş yerinde meydana gelebilecek fiziksel risk etmeni kapsamında belli sınıflara ayrılarak ortam ölçümlerinin yapılıp değerlendirilmesi, önlemler alınırken daha yararlı olacağı düşüncesiyle düzenlenmiştir. İhtiyaç duyulan tüm ölçümler ulusal ve uluslararası standartlar göz ününde bulundurularak raporlanmalıdır.

İlgili Trend Konulara Göz Atabilirsiniz :

4 thoughts on “Ortam Ölçümleri Nelerdir?

 1. semra ozatacan

  Bilgilendirmeniz için teşekkürler.ortam ölçümleri iş güvenliği kapsamında yapılması işçi sağlığı ve mevzuat açısından önemi umarım yaygınlaşir.

 2. İSG Ölçümleri | İş Hijyeni Ölçüm Laboratuvarı | Prosafety.com.tr

 3. Ortam Ölçümleri Yasal Zorunluluk mudur ?

 4. Ortam ölçümleri Yönetmelik ve Mevzuat | Prosafety.com.tr