ortam-olcumleri-sikligi

Ortam Ölçümleri Süreleri ve Periyotları | Ortam Ölçümleri ne sıklıkla yapılır?

Ortam Ölçümleri Süreleri ve Periyotları sorusuna cevabenkişisel maruziyet ölçümlerinin hangilerinin hangi periyotlarla yapılacağının kararını Risk Değerlendirme Ekibi, İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi verecektir.

Ortam Ölçümleri Süreleri ve Periyotları Ne Sıklıkta Yapılır?

İşyerinde gerekse bakanlık denetimleri gerekse bsci denetimleri için bu raporlar istenmektedir. Zira denetime gelecek ekip işyerinde olası sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınması gerektiğini veya ne derece alındığı bu raporlar ışığında değerlendirecektir. Zira ölçüm sonuçları sınır değerlerin altında olmasına rağmen, iş yeri ortam şartlarında:

  1. İşletmenin taşınma veya yer değiştirme durumunda,
  2. Üretim miktarında ivme veya işletmede kapasite artışı,
  3. Yeni iş makineleri kullanımı, ham madde ve kimyasalların çeşitlenmesi durumlarında
  4. Risk Analizi yenilenmesi durumlarında  “İş Hijyeni Ölçümleri”  tekrar yaptırılarak ölçüm sonuçları irdelenmeli ve takip edilerek kayıt altına alınmalıdır.

Ortam ve Maruziyet Ölçümlerinin Önemi

Ortam ölçüm parametreleri Aydınlatma, Gürültü, Termal Konfor, Kimyasal Gaz (VOC), Toz, Titreşim gibi işyerinde Fiziksel Risk Etmenlerinden veya Kimyasal Risk Etmenlerinden oluşmaktadır. Risk Değerlendirme ekibi ise gürültü düzeyinin sınır değerlerin ne kadar aşıldığını gözlemleyerek gerekirse kulak koruyucu veya ses kaynağına yönelik hamleler ile maruziyet seviyesini düşürmeye yönelik çalışmalar yapmalıdır, akabinde risk değerlendirme raporlarını güncelleyerek mevcut risk hakkında detaylı çalışmalarını özetleyecek nitelikte çalışmalarını revizyon yaparak kayıt altına almalıdır.

Örnek vermek gerekirse; Gürültü düzeyi yüksek presli makinalarla çalışan bir işletmede denetim yapıldığı düşünülürse, teftiş ekibi gürültünün ne düzeyde olduğunu, gürültü kaynaklarının neler olduğunu ve bu gürültüye hangi çalışanların maruz kaldığının tespitini ve değerlendirmesi ancak Akredite Laboratuvar aracılığıyla öğrenebilir.

Çalışma sahasındaki riskleri analiz ederken;

  • Maruziyet sınır değerleri ile maruziyet eylem değerlerine,
  • Özel politika gerektiren gruplar ve tüm çalışanlara etkileri,
  • Maruziyetin işveren sorumluluğundaki normal çalışma süreleri olup olmadığına incelenerek güvenli bir çalışma ortamı yaratmak hedeflenmelidir.

Elde edilen sonuçlara istinaden Risk Değerlendirme ekibi tarafından İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Çalışan Temsilcisi, Destek Elemanı, İşveren temsilcisi veya İşverenin kendisi tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucu acil müdahale gerektiren veya hayati tehlike arz eden; meslek hastalıklarına sebep olabilecek durumların bulunması halinde tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden direk işveren sorumludur ve gerekli tedbirler derhal alınmalıdır.

Denetimler ve Meslek Hastalıkları

İş güvenliği uzmanın periyodik olarak doldurmakla yükümlü olduğu Tespit ve Öneri Defterindeki tavsiye ve önerileri; işveren göz önünde bulundurmak, saklamak ve korumak zorundadır. Tüm ölçüm sonuçları gerekli durumlarda (ÇSGB müfettişleri denetiminde /  herhangi bir iş kazası neticesinde / meslek hastalıkları hastanesinden gelen talepler) ibraz edilmek üzere süresiz saklanması tavsiye edilir. Çünkü meslek hastalıkları veya kanser vakaları geriye dönük mesleki etkilerden dolayı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigorta kanununa göre sorumlu tutulabilir. Kurumca gerekli görüldüğü hallerde işyerindeki çalışma şartlarını ortaya konan rapor ve belgelerin incelenmesi 14. maddenin a- bendine göre kanıt niteliğinde evraklar olacaktır.

ortam-olcümleri-sureleri-ve-periyotlari
Ortam Ölçümleri Süreleri ve Periyotları

Ayrıca İş Hijyeni ölçümleri sadece iş müfettişleri denetiminden geçmek için değil, çalışma ortamı koşullarının ve bunun çalışanlar üzerindeki etkilerinin tespiti için yapılmalıdır. Ölçüm sonuçları ilgili mevzuatın öngördüğü limit değerlerin üzerinde ise, alınacak teknik önlemlerden sonra ölçümlerin tekrar yaptırılması tavsiye edilir. Ayrıca ölçüm sonuçları limit değerlerin altında olmasına rağmen; çalışma ortam koşullarında bir değişiklik proseste, üretim miktarında, iş ekipmanlarında, kullanılan ham madde ve kimyasallarda vb. olursa “İş Hijyeni Ölçümleri”  tekrar yaptırılarak ölçüm sonuçları irdelenmeli ve takip edilmelidir.

İlgili Trend Konulara Göz Atabilirsiniz :