neden-ortam-olcumu

Ortam ölçümleri yaptırılması gerekli midir? Yasal zorunluluk nedir?

İşveren, ortam ölçümleri yasal zorunluluk mudur? ilgili kanun maddesi nedir?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre çıkarılan ve 20 Ağustos 2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe göre İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik’in İkinci Bölüm Yükümlülükler ve Uyulması Gereken Kurallar, İş Verenlerin Yükümlülükleri isimli 5. Maddesi “İşveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, yaptırmakla yükümlüdür.”  maddesi açıkça yasal zorunluluk olduğunu belirtmiştir.

ortam-ölcümleri-yasal-zorunluluk

Deney test laboratuvarlarınca yapılan termal konfor, aydınlatma, toz, gürültü gibi ölçüm sonuçları ilgili mevzuatın sınır değerlerin üstündeyse, alınacak önlemlerin akabinde gerekli iyileştirme yapılmasından sonra tekrar ortam ölçümleri yasal zorunluluk kapsamındadır ve yaptırılması gereklidir. Zira ölçüm sonuçları sınır değerlerin altında olmasına rağmen, iş yeri ortam şartlarında taşınma veya yer değiştirme durumunda, üretim miktarında ivme, yeni iş makineleri kullanımında, ham madde ve kimyasalların çeşitlenmesi veya risk analizi yenilenmesinde  “İş Hijyeni Ölçümleri”  tekrar yaptırılarak ölçüm sonuçları irdelenmeli ve takip edilmelidir.

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde yapılması istenilen veya cezalardan kaçmak için değil işletmenin sağlığı ve tüm çalışanların sağlığı, güvenliği hususunda yapılması önerilir. Bu kültürün oluşması iş yeri hakkında iş gücü kaybından dolayısıyla maddi zarardan işvereni kurtaracaktır. Aynı çatı altında çalışan personelin sağlığı gerek işletmenin saygınlığı gerekse insana verdiği değerle kurum içi birliktelik pekiştirilmiş olacaktır.

İşletmede olabilecek herhangi bir kaza veya yaralanmada işveren yine bu iş güvenliği raporları sayesinde güçlü bir savunması haline gelecektir. Farz edelim ki işyerinde basit bir düşme ve yaralanma vakasında iş müfettişlerinin kontrollerinde aydınlatma eksiği bulması ve işletmeyi büyük maddi cezalarla sonuçlanmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle işverenler bu tür istenmeyen durumlarla karşılaşmaması için iş yeri ortamının büyüklüğü ve hizmet kapsamında iş sağlığı ve güvenliği ölçümlerini mutlaka yapmalıdır. Bu durumlar edimlediğimiz tecrübelerle şunu söyleyebiliriz; yalnız kaza, ceza olaylarından ortam ölçümleri yasal zorunluluk maksadıyla düşünülmemelidir. İnsan hayatını ve hayat kalitesini yaşadığımız çalışma ortamını düzenleyerek başlayabiliriz.

İlgili Trend Konulara Göz Atabilirsiniz :