Ortam ölçümleri yönetmelik hakkında ilgili mevzuat maddeleri aşağıdaki gibidir:

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuna göre risk değerlendirme raporlarının oluşturulmasında işyeri ortam ölçümleri büyük önem arz etmektedir. Ortam ölçümleri ve maruziyet ölçümleri periyodu konusunda yıllık değerlendirme planlarında neler olduğunu iş güvenliği uzmanının bağlı olduğu risk değerlendirme ekibince karar verilmektedir. Ortam ölçümlerinin nasıl yapıldığı belirlenmiş olan standartlara göre Türkak Akreditasyonuna sahip ve Bakanlıktan Yetkili firmalar ile yapılmalıdır. Türkak tarafından iş hijyeni laboratuvarı olma koşuluyla ilgili ortam ölçümleri ile işyerlerinin risk altında olup olmadığının periyodik süreli ölçümlerle kontrolü sağlanması tavsiye edilir. ortam ölçümleri yönetmelik konusunu mevzuatta inceleyecek olursak;

Ortam ölçümlerinin yapılma sıklığını belirten kanun, yönetmelik veya standart yoktur. Ortam ölçümlerinin geçerlilik süresi hakkında ticari kaygıyla söylenen yanlış söylemler, zorunluluk değil birer tavsiyedir. Düzenli sürelerde ölçüm ve kontrol önerilir fakat düzenli olmadığı taktirde cezai işlemi yoktur.

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinde ise:

Madde 5 a) Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken ve yenilenirken gerekli görülen hallerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynaklarının varlığını kişisel maruziyet ve ortam ölçüm, test ve analiziyle tespit eder.

Bu sebeple ortam ölçümü kaç yılda bir yapılır konusunu şu şekilde özetleyebiliriz.

İşyeri ortam ölçümleri çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli sektörlerde sırasıyla iki, dört ve altı yılda bir yenilenmelidir. Bu maddenin 2. fıkrasından anlaşılacağı üzere işyeri ortam ölçümleri risk değerlendirmesine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Diğer bir değişle iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi risk değerlendirmesi yaparken ortam ölçümü tekrarlanmasına gerek görürlerse bu ölçümler yapılmalı veya tekrarlanmalıdır.

Diğer bir karar verilmesi gereken konu ise nokta sayılarının maruz kalınan kişi sayılarının değişmesiyle ortam ölçüm fiyatları değişiklik kazanmaktadır. Bir örnek vermek gerekirse, atölyede bulanan 10 adet makinadan 6’sı kullanımdaysa ve çalışan personel 6 makine de çalışma yapıyorsa, nokta sayısı ve ölçüm fiyatları buna göre hesaplanır. Ortam ölçümleri hizmeti verdiğimiz istanbul, sakarya, gebze ve dilovası bölgeleri yoğunlukta olup marmara bölgesi merkezli hizmet vermekteyiz. ortam ölçüm nokta sayısı artması halinde birim ortam ölçüm fiyatlarında iş hijyen laboratuvarları indirime gidebilir.

İlgili Mevzuat: Tozla Mücadele Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 05.11.2013/28812

Maruziyetin Belirlenmesi:

a) Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda,

b) İşyerinde çalışanların toz maruziyetinin bulunduğu koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda,

Ölçüm Adı:

 Solunabilir Toz Maruziyeti Ölçümleri, Ortam Toz Ölçümleri, toplam toz ölçümleri

İlgili Mevzuat: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:12.08.2013/28733

Maruziyetin Belirlenmesi:

Ortam Ölçüm Hizmetleri aşağıdaki hallerde tekrarlanacaktır.

  1. a) Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda,
  2. b) İşyerinde çalışanların kimyasal maddelere maruziyetini etkileyebilecek koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda

Ölçüm Adı:

Gaz Ölçümleri veya uçucu organik bileşik, VOC ölçümleri, kimyasal ölçümleri

ortam-olcumleri-yonetmelik

İlgili Mevzuat: Çalışanların Titreşim İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.08.2013/28743

Maruziyetin Belirlenmesi:

Ortam Ölçüm Hizmetleri aşağıdaki hallerde tekrarlanacaktır.

  1. a) Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda

Ölçüm Adı:

El-Kol Titreşimi Ölçümleri, Tüm Vücut Titreşimi Ölçümleri

İlgili Trend Konulara Göz Atabilirsiniz :

About the Author: Eren Aksoy

Avatar photo
Eren Aksoy, Prosafety'de İş Hijyenisti, Ölçüm ve Deney Sorumlusu, A Tipi Muayene Personeli, İç Tetkikçi ve İş Güvenliği Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Nişantaşı Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden ve Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanlığı programından mezun olan Eren, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yetkilendirilmiş bir İSG Uzmanı'dır. Ayrıca TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından verilen İş Ekipmanlarını Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimi Yetki Sertifikası'nın yanı sıra TÜRKAK'tan Metot Validasyon, Ölçüm Belirsizliği, TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17025 sertifikalarına sahiptir. İstanbul Üniversitesi'nden aldığı Kalite Yönetimi Uzmanlık ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçilik Sertifikası ile de kalite yönetimi konusunda uzmanlığını pekiştirmiştir.İletişim: eren@prosafety.com.tr