İşyeri Ortam Ölçümleri

İşyeri Ortam Ölçümleri: çalışma ortamındaki potansiyel soyut veya somut tehlikelerin yetkili kişilerce profesyonel ekipmanlarla ölçümlenerek tespit edilen risklere karşı önlem almak için yapılan çalışmalardır. İşverenler, çalışanların çalışma ortamını ve sağlığını ölçümlemek ve gerekli kontrolleri T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca yetkili ortam ölçümü yapan firmalara yaptırmakla yükümlüdür.

Talep edilirse firmaya özgü haritalama, istenilen noktalarda bölgesel analiz yapılmakta ve iş yeri hakkında yüksek hassasiyetli ayrıntılı raporlar hazırlanmaktadır.

İş Güvenliği Kanunu kapsamında çıkan “İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” gereği işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli ortam ölçümleri, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Bakanlık denetimlerinde veya ana firmanın denetimlerinde işyeri çalışma ortamı hakkında T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM)’den yetkili İş hijyeni laboratuvarı tarafından verilen “Ortam Ölçüm Raporu” istenilmektedir.


Prosafety İş Hijyeni Ölçüm Laboratuvarı, uzman ve deneyimli mühendis ve teknik elemanları ile çalışma ortamında İSGÜM Yetki Belgeli ve TÜRKAK’dan Akreditasyon Sahibi Yetkili Laboratuvar olarak ortam ölçümlerini gerçekleştirmektedir.


Ortam Ölçümleri Neden Yapılır?

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‘nun 10 uncu maddesine göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

İşyeri Ortam ölçümleri, sadece bakanlık denetimleri veya müfettiş yoklamalarından başarıyla geçmek için değil; çalışanlarımıza, zamanlarının büyük bir çoğunluğunu geçirdikleri çalışma ortamındaki riskleri ortadan kaldırıp sağlıklı, güvenli ve konforlu bir iş deneyimi sunmak için yapılmalıdır.

İşçi sağlığı amacıyla belirtilen, kanunen yapılma yükümlülüğü olan ortam ölçümleri, işvereni oluşabilecek kazalardan, cezalardan ve kazaların yükümlülüğünden de kurtarmış olacaktır.

Yurt içi ve yurt dışı denetleyici kurumlar, iş yerinde tehlikeli duruma yol açabilecek gürültü, kimyasal, termal konfor, aydınlatma, manyetik gibi fiziksel risk etmenlerinin bağımsız akredite kurumlar tarafından tespit edilip raporlanmasını talep eder. İş Hijyeni Ölçümleri ile birlikte iş ekipmanlarının işlevsel ve düzgün çalıştığının testlerinin, periyodik kontrol ve muayenelerinin tam olması istenir.

işyeri ortam ölçümleri nasıl yapılır


Ortam Ölçümleri Nelerdir?


Firmamızdan, ortam ölçümlerinin yanı sıra tüm iş ekipmanları, araç-gereçlerinizin Periyodik Kontrol ve Muayenelerini yaptırmak için de teklif alabilirsiniz.


Ortam Ölçümleri Yenilenme ve Geçerlilik Süreleri

Ortam ölçümü yenileme süresi hakkında iş güvenliği uzmanlarına önerilecek bazı hususlar vardır. İş yerlerinde kapasite artışı, iş yeri taşınması veya yer değişikliği ve risk değerlendirmesi yapılması noktasında ölçümlerin tekrarlanması beklenir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği‘nin 16. maddesine göre çalışma ortamının gözetimi, İş güvenliği uzmanınca; sağlık gözetimi verileri kaydedilerek işverene yıllık değerlendirme raporu hazırlanır. Diğer bir deyişle iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi risk değerlendirmesi yaparken ortam ölçümü tekrarlanmasına gerek görürlerse bu ölçümler yapılmalı veya tekrarlanmalıdır.

İşveren, gerekli ortam ölçümü, test ve analizlerini risk değerlendirmesine bağlı olarak yaptırır. İşyeri ortamında farklılık oluştuğunda, iş yeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde iş hijyeni ölçümleri test ve analizleri tekrarlanır.

İşyeri Ortam Ölçümleri Kaç Yılda Bir Yapılır?

Zamanla çalışma ortamı ve riskler de değişeceği için ölçüm sonuçlarının da revize edilmesi gerekir. Risk değerlendirmesine paralel olarak iş yeri ortam ölçümlerinin, çok tehlikeli sektörlerde iki yılda; tehlikeli sektörlerde dört yılda; az tehlikeli sektörlerde ise altı yılda bir yenilenmesi tavsiye edilir.

Ortam ölçümlerinin ve ölçülecek noktaların hangi sürede yapılacağını ve kararını Risk Değerlendirmesi Ekibi, İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi’nin vermesi gerekir. Düzenli denetimlere giren veya ana firma tarafından yükümlülüğü bulunan iş yerlerinde yılda bir yapılması tavsiye edilir.


Ortam Ölçümleri Yönetmelik ve Mevzuat

Ortam Ölçümleri Yönetmelik

Ortam ölçümleri yönetmelik hakkında ilgili mevzuat maddeleri aşağıdaki gibidir:

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuna göre risk değerlendirme raporlarının oluşturulmasında işyeri ortam ölçümleri büyük önem arz etmektedir. Ortam ölçümleri ve maruziyet ölçümleri periyodu konusunda yıllık değerlendirme planlarında neler olduğunu iş güvenliği uzmanının bağlı olduğu risk değerlendirme ekibince karar verilmektedir.

Ortam ölçümlerinin nasıl yapıldığı belirlenmiş olan standartlara göre Türkak Akreditasyonuna sahip ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı yetkili firmalar ile yapılmalıdır. Türkak tarafından iş hijyeni laboratuvarı olma koşuluyla ilgiliortam ölçümleri ile işyerlerinin risk altında olup olmadığının periyodik süreli ölçümlerle kontrolü sağlanması tavsiye edilir. Ortam ölçümleri yönetmelik konusunu mevzuatta inceleyecek olursak;

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik‘in 5. maddesine göre:

MADDE 5 – (1) – a) Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken ve yenilenirken gerekli görülen hallerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynaklarının varlığını ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analiziyle tespit eder.

Yönetmeliğin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için yazımızı okuyabilirsiniz: Ortam Ölçümleri Yönetmelik ve Mevzuat


Video Rehber: İşyeri Ortam Ölçümleri Nasıl Yapılır?


Ortam Ölçümleri Fiyatları Nasıl Belirlenir?

  • Ortam ölçüm nokta sayısı artması halinde birim ortam ölçüm fiyatlarında indirime gidilebilir.
  • Hizmet bedeli, görevlendirilen personelin yakıt, yiyecek gibi günlük harcamalarının toplandığı başlıktır. Şehir, mesafe, çalışma süresi gibi değişkenler üzerinden hesaplanarak verilen bir bedeldir. Diğer firmalar bunu birim fiyatlarının içine eklerler. Fakat biz her bölgeye sabit birim fiyat uyguluyoruz, bu değişkenlere göre de en son hizmet bedeli eklemesini yapıyoruz.
  • Nokta sayılarının maruz kalınan kişi sayılarının değişmesiyle ortam ölçüm fiyatları değişiklik gösterebilir. Bir örnek vermek gerekirse, atölyede bulanan 10 adet makinadan 6’sı kullanımdaysa ve çalışan personel 6 makine de çalışma yapıyorsa, nokta sayısı ve ölçüm fiyatları buna göre hesaplanır.
  • [email protected] adresine göndereceğiniz teklif talebinde Elektrik Topraklama Ölçümü, Elektrik İç Tesisat Kontrolü ve Periyodik Kontrol, Yangın Tesisatı Kontrolü, Havalandırma Tesisatı Kontrolü parametrelerinden biri veya birkaçı olması  isteyeceğiniz tekliflerin paket indirimden yararlanacağından birim fiyatlarda iskontoya gidilebilmektedir.

Diğer Hizmetlerimizi de inceleyebilirsiniz: