gebze ortam ölçümleri

ortam ölçümü gebze

Sanayi bölgesinin büyük çoğunluğunu oluşturan Kocaeli Bölgesinde Gebze önemli bir orana sahiptir. İş güvenliği konularında çalışan personellerin maruz kaldığı ölçüm parametrelerinin ve bu faktörlerin ölçümlenerek daha güvenli bir çalışma ortamının sağlanması zaruriyeti doğmuştur. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda bulunan üretim ve imalat atölyelerinin çok sık maruz kaldığı iş kazası ve meslek hastalıkları çerçevesinde 6331 sayılı iş güvenliği kanununa istinaden çalışma ortamı gözetimi test ve ölçümlerini yapma zorunluluğu doğmuştur. İş güvenliği ortam ölçümleri hizmet verdiğimiz gebze organize sanayi bölgeleri dir.

OSB İş Güvenliğinin Önemi

Bilindiği üzere son yıllarda sanayi bölgelerinde sıkça patlama ve yangın haberleri gelmektedir. Sebebi yatırım yapacak işveren tehlike sınıfı ve türü ne olduğu bilinmeksizin istediği yerde işini kurabiliyor. OSB Bölge Müdürlüğü malesef bu konuda yetkisini aşıyor, iptal edemiyor. Görüldüğü üzere diğer kanun maddelerimizde boşluk olduğu gibi OSB yasasında da büyük bir eksikliğimiz var. iş sağlığı ve güvenliği kanunu yasası gereği onun alt kolları olan OSB yasasında da güvenlik konuları öne plana alınmalı. OSB yönetimi uygun değildir şeklinde iptal edebilmelidir. Risk durumu yüksek işletme ve işyerlerinden ekstra güvenceler istemeli dir. Akabinde kontrol etmelidir. Tehlikeli durum sadece yeni kurulan işyeri için değil, çevresindeki işyerlerini içerecek şekilde hesaplanmalıdır. Sanayi tesislerimiz milli servetimizdir. İmalat ve üretimin kalbi olan bu alanlar için iş güvenliği kapsamında daha hassas olunması beklendiği gibi denetimlerinin de aynı dikkatle yapılması gereklidir.

ortam ölçümü gebze

Öncelikle sanayi tecrübesi olan iş güvenliği hizmeti veren firma ve kişiler aracılığıyla hizmet alımı yapılmalıdır. İş güvenliği uzmanın tespit ve öneri defteri dikkate alınarak gerekli iyileştirmeler belirtilen termin sürelerine istinaden uyulmalıdır. Belirli aralıklarla acil durum ve yangın tatbikatı düzenlenmelidir. Risk değerlendirmesi tehlike sınıfları çevresinde 2, 4, 6 yılda bir tekrarlanmalıdır dolayısıyla işyerinde oluşabilecek risklerin tespiti için işyeri ortam ölçümlerinin risk değerlendirmesinden önce yapılması gerekliliği doğmaktadır. İşyerinde toz, gürültü, kimyasal ve termal konfor parametrelerinin iş hijyeni ölçümü yapan laboratuvarlarca gerçekleştirilmeli bu riskleri önlemeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Düzeltici ve önleyici faaliyetler tamamlanarak bu ölçümler yenilenmeli ve risk analizine işlenmelidir.

Ortam Ölçümü Gebze ve Maruziyet Ölçümleri

Bilhassa sanayi bölgelerimizde iş güvenliği ölçümleri son derece önemlidir. Ortam ölçümü gebze de örnek verilecek, çalışan işçi, meslek körlüğü dediğimiz yıllar yılı çalıştığı işyerindeki tehlikeleri ve riskleri farketmemektedir veya önemsememektedir. Örnek vermek gerekirse kimyasal gaz buhar riski olan bir işyerinde çalışan işçi nasıl bir riskin içinde olduğunu bilmediği gibi böyle bir tehlikenin olduğundan bile bihaber çalışmaktadır. Dışarıdan bağımsız yetkili bir diğer denetleyici bunu fark edebilir. Bu konuda iş yerinde:

  • Kimyasal VOC ölçümleri
  • Aydınlatma ölçümleri
  • Gürültü Ölçümleri
  • Termal Konfor Ölçümleri
  • Solunabilir toz ölçümü 
  • Manyetik ölçümleri yapılmalıdır.