ortam-olcumleri-mugla-denizli-antalya-mersin-adana

Ortam Ölçümleri Muğla Denizli Antalya Mersin Adana

Ortam Ölçümleri Muğla Denizli Antalya Mersin Adana bölgesini kapsayan ve Çalışma Sosyal ve Güvenlik Bakanlığı kapsamında, iş güvenliği çerçevesinde çalışma ortamı içerisinde ve çalışan personellerin işyerinde fiziksel risk etmenleri maruziyetine Aydınlatma ölçümleri, Termal konfor ölçümleri, gürültü ölçümleri, toz maruziyet ölçümleri ve kimyasal VOC ölçümlerine  karşı risklerin tespit edilerek belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün İş hijyeni ölçümleri, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere çalışma ortamında kayıt altına alınır.  Prosafety İş Hijyeni Laboratuvarı olarak Ortam Ölçümleri Muğla Denizli Antalya Mersin Adana bölgesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına göre İşyeri Ortam Ölçümleri, Periyodik Kontrol ve Elektrik Topraklama Ölçümü, Elektrik Tesisat Uygunluk Kontrolü hizmetlerini vermekteyiz.

İş Hijyeni Ölçümleri nedir? | Ortam Ölçümleri Muğla Denizli Antalya Mersin Adana

İş Hijyeni çalışma sırasında ortaya çıkan sağlığa zararlı unsurun oluşturduğu ortamın kontrolünü amaçlar.  Çalışma ortamında oluşan, hastalıklara veya geri kazanılması olanaksız sağlık koşullarına veya işçinin iyilik halini kaybetmesine neden olan zararlıları belirleyen, değerlendirmesini yapan ve kontrol yollarını gösteren bir bilim dalıdır.

Kişisel Maruziyet Ölçümleri

 • Gaz Maruziyeti Ölçümü
 • Titreşim Maruziyeti Ölçümü
 • VOC (Kimyasal Gaz) Maruziyeti Ölçümü
 • Elektromanyetik ve Radyasyon Maruziyeti Ölçümü
 • Solunabilir Toz Maruziyeti Ölçümü

İş Hijyeni Ölçümleri ve Ortam Ölçümleri Kapsamında Test/Analiz Laboratuvarı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İSG Ölçüm Laboratuvarı

 • Elektromanyetik Radyasyon Ölçümleri
 • İç Ortam Havasında Ağır Metal Ölçümleri
 • Ortam Aydınlatma Ölçümleri
 • Ortam Titreşim Ölçümleri
 • Ortam Gürültü Ölçümleri
 • Ortam Kimyasal Ölçümleri
 • Termal Konfor Ölçümleri (Hava Akım Hızı, Radyant Sıcaklık, Nem)
 • Radyasyon Dozu Ölçümleri
 • Temiz Oda Partikül Sayımı ( 0.3µ, 0.5µ, 5µ)
 • Solunabilir Toplam Toz Ölçümleri
 • Ortam Toz Ölçümleri ( PM1, PM2.5, PM5, PM10)
 • Ortam VOC Ölçümleri
 • Ortam İnorganik Bileşiklerinin Belirlenmesi
 • Ortam Uçucu Organik Bileşiklerinin Belirlenmesi
 • Laboratuvar ortamında Formaldehit Ölçümleri
 • Ksilen ve Toluen Ölçümleri

 

İşyeri Ortam Ölçümleri 

 • Ortam Kimyasal Gaz Ölçümleri
 • Ortam Ölçümlerinin Haritalaması ve Raporlanması
 • Hidrojen Sülfür Ölçümleri (H₂S)
 • Hidrojen Florür Ölçümleri (HF)
 • Ozon Ölçümleri
 • Amonyak Ölçümleri (NH₃)
 • Karbonmonoksit Ölçümleri (CO)
 • Hidrojen Klorür Ölçümleri (HCI)
 • Kloroform Ölçümleri
 • Oksijen Ölçümleri (O₂)
 • Nitrik asit Ölçümleri (HNO₃)
 • Sülfirikasit Ölçümleri (H₂SO₄)
 • Hidrojen Siyanür Ölçümleri (HCN)
 • Azotoksitler Ölçümleri (NOx)
 • Kükürtdioksit Ölçümleri (SO₂)
 • İç Ortam Toz Ölçümleri

 

Periyodik Kontrol Muğla Denizli Antalya Mersin Adana Bölgesi Hizmetleri

Bir cihazın veya ekipmanın güvenli ve sağlıklı işlevsel hedeflenen fonksiyonlarını yerinde olması tespit edilerek test ve ölçümlerin periyodik olarak yapılması gereken muayene işlemlerini kapsamaktadır. Periyodik Kontrol Fiyat & Ücret Listesini inceleyebilir veya işyerinize özel Teklif alabilirsiniz. Fiyat Listesi tıklayarak inceleyebilirsiniz.

 • Kompresör Periyodik Kontrolleri TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
 • Forklift Periyodik Kontrolleri TS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
 • Transpalet Periyodik Kontrolleri TS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
 • Hava Tankı Periyodik Kontrolleri TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
 • Genleşme Tankı Periyodik Kontrolleri TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
 • Buhar Kazanı Periyodik Kontrolleri TS 2025 ve TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
 • Caraskal Periyodik Kontrolleri TS 10116, TS EN 280 + A2standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
 • Köprü Vinç Periyodik Kontrolleri TSE 10116,TS EN 1495+A2 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
 • Manuel İstif Makinesi Periyodik Kontrolleri TS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
 • Hidrofor Periyodik Kontrolleri TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
 • Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolleri TS EN 12952-6 Standartında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.Basınçlı Kaplar Yönetmeliğine göre testleri yapılır.

ortam-olcumleri-mugla-denizli-antalya-mersin-adana
Ortam Ölçümleri Muğla Denizli Antalya Mersin Adana

Elektrik Topraklama Ölçümleri ve Elektrik Tesisat Kontrolü Muğla Denizli Antalya Mersin Adana Bölgesi Hizmetleri

Topraklama Ölçümleri ve Kontrolleri Hakkında Genel Bilgiler:

Topraklama Ölçümünün yasal bir zorunluluk olduğunu belirtmek gerekir. Topraklama sisteminin uygunluğu yılda en az bir defa direnç ölçümü yapılarak kontrol edilerek belgelendirilmesi tavsiye edilir. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 295, 296,297,353), Topraklama Yönetmeliği Madde:10-EK/P)

Yüksek Risk grubunda olduğundan iş güvenliği kanunu açısından hayati bir önem taşır. Bakımı ve kontrolü yapılmayan tesislerinde yaralanma veya ölüm ile sonuçlanma olabilir. Bundan dolayı ev veya işyerleri ayırt edilmeksizin, elektrik topraklaması ve elektrik tesisat ölçümleri ve kontrollerinizi yetkili personele yaptırmanızı ve gerektiği denetimlerde cezai yaptırımdan korunduğunuz gibi işçi sağlığı ve güvenliği kapsamında hayat kurtarmış olursunuz.

Bahse konu olan ölçüm ve kontrol için teknik olarak açıklayacak olursak; Topraklama devresi, düşük dirençli iletkenden yapılmış olmalı ve bağlandığı cihazın yalıtımında meydana gelecek kısa devreyi yani kaçağı iletecek kapasitede devrede, gerektiğinde o cihazı devre dışı bırakmalıdır.  Topraklama tesisatı ve devre kesme tertibatı, uygun bir şekilde korunmalıdır. Elektrik iletkenlerinin mahfazaları, metal mahfaza boruları, elektrik teçhizatının metal koruyucuları ve diğer gerilim altında bulunmayan yalıtılmış kısımları kesinlikle topraklaması yapılmalıdır.

Ortam Ölçümleri Muğla Denizli Antalya Mersin Adana bölgesi için İş Hijyeni Ölçümleri (işyeri ortam ölçümleri), Periyodik kontrol (Fenni muayane) ve Elektriksel Ölçümler (Elektrik topraklama ve Elektrik Tesisat Uygunluk Raporu için bilgi veya teklif alabilirsiniz.

Bir cevap yazın