Ortam Toz partikül ölçümü

Partikül ölçümü ve Toz Maruziyeti Hakkında Genel Bilgi:

Toza Maruz Kalma:

İşyerlerinde yüksek miktarlarda toza maruz kalmaktan doğabilecek obstrüktif solunum bozukluklarının, pulmoner amfizem ya da bunlarla ilgili maruziyetin önlenmesi ya da erken teşhisin veya solunum hasarı bulunan hastalarda diğer bozuklukları önlemeyi hedefleyen yine mutajenik, karsinojenik, fibrojenik, allerjenik, kimyasal olarak tahriş edici ya da diğer toksik etkileri bulunan maddelerden üreme hücrelerinin etkilenmesini önlemeye yönelik çalışmalar yapılması gerekir.

Toz Maruziyetinin ortaya Çıkışı ve Tehlike Kaynakları:

Sanayinin bazı kollarında da maruziyete paralel olarak iki toz emisyonu mekanizmasının da bulunduğu işler / işyerleri mevcuttur. Materyallerin işlenmesi sırasında tozun sıklıkla veya çoğunlukla oluştuğu alan/sektörler ağaç ve plastik endüstrileri, inşaat, tekstil endüstrisi, kağıt endüstrisi veya taşlama, mekanik işleme, yıkım işlerini içerir.  İşyerindeki toz maruziyetinin başlıca tozlu veya toz halindeki materyallerin işlenmesinden kaynaklandığı alan/sektör örnekleri inşaat endüstrisi, madencilik, doğal taş, çakıl, kum, kireç, seramik ve cam endüstrilerini ve dökümhaneleri içerir.

Çeşitli iş alanlarındaki maruziyet tayinlerinin sonuçları bu bağlamda değerlendirilmelidir, bu sonuçlar, bir taraftan sadece etkilenen işyerleri ile ilgili sınırlı bir araştırma verisi sağlamakla beraber diğer taraftan da bu tür tozlara maruziyetin söz konusu olduğu tipik ve kritik bölgeleri de büyük oranlarda ortaya çıkarmaktadır.  Bu tür işyerleri ise sanayinin tüm dallarında ve sektörlerinde mevcuttur. Maruz kalan insanların sayısı ile ilgili kesin bir veri olmamasına rağmen, çok sayıda işyerinin bu durumdan etkilenmiş olduğu tahmin edilmektedir. Genel toz eşik sınır değeri ile ilgili tanımlamada da belirtildiği şekilde tozlu ya da kirli ürünler tutulduğunda ya da bu ürünlerin işlenmesi sırasında örneğin fiziksel işleme sırasında vücut sıvısında az çözünen toz salınımı olan tüm işyerlerinde bu eşik değer uygulanmaktadır.

ortam-toz-olcumu
Ortam Toz Ölçümü | Partikül ölçümü

Partikül ölçümü & Toz Partikül Ölçümü ve Analizi:

İşyeri ortamında maruz kalının toz partikül miktarının ölçülüp, değerlendirilmesinde; partikül ölçümü ve solunabilir toz ölçümü olmak üzere iki değerlendirme yapılır. Bunlar Kişisel maruziyetin değerlendirilmesinde genellikle solunabilir toz ölçümleri, işyeri ortamı değerlendirmesinde ise Ortam Toz Ölçümü yapılır. Toz miktarı ihtiyaç durumuna göre gravimetrik veya ayrıntılı analizle hesaplanır. Zaman Ağırlıklı Ortalama Değer (ZAOD/TWA) ile karşılaştırılarak kişisel maruziyet durumu belirlenir.

Toz Yönetmeliği Bknz. (Tozla Mücadele Yönetmeliği)