periyodik-kontrol-ucreti

Periyodik Kontrol Ücreti

TS 17020 Standardına göre periyodik kontrol ve Fenni Muayeneler firmamızın düzenlediği periyodik kontrol raporları gerek iç denetimlerin gerekse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri tarafından yapılan denetlemelerin gerektirdiği yasal yetkiye sahiptir.

Periyodik Kontrol Ücreti | Fenni Muayene Fiyatları (2018 YILI)

Eski yıpranmış aşınmış basınçlı kapların kullanılmaması tavsiye edilir. Basınçlı kaplar periyodik muayenesi yapılma esnasında aşınma ve yıpranma olup olmadığı kontrol edilmeli ve azami çalışma basıncının 1.5 katı ile hidrostatik teste tabii tutularak sızdırmazlığı, basınç kontrolü kısacası güvenilirliği test edilmiş olur. Basınçlı kaplar üzerinde emniyet donanımları bulunmalı, Ayrıca Manometreler;  Gazın sıcaklığını, basıncını ifade eden göstergeler okunacak şekilde olmalıdır. Acil durumda otomatik emniyet ventilleri ve diğer güvenlik donanımları bulunması gerekmektedir.

Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrolü Birim Fiyat Listesi

EKİPMAN ADI Periyodik Kontrol Ücreti
1. Kompresör ve Hava Tankı Periyodik Kontrolü 100 TL
2. Hidrofor Periyodik Kontrolü 75 TL
3. Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü 200 TL
4. Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü 150 TL
5. Hava Tankı Periyodik Kontrolü 50 TL
6. Gaz Depolama Tankı Periyodik Kontrolü 120 TL
7. Kızgın Su Kazanı Periyodik Kontrolü 120 TL
8. Otoklav Periyodik Kontrolü 120 TL
9. Genleşme Tankı Periyodik Kontrolü 75 TL

Periyodik Kontrollerinin yapılması kanunen zorunludur. Belirlenen periyodik kontrol periyodu bir yılı aşmaması gerekmektedir.

Yapılacak fenni muayenelerin periyodu, ilgili standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanları için varsa imalatçının belirlediği aralık ve kriterde yapılmalıdır. Bu konuda, imalatçı firma tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi unsurlar değerlendirilerek düzenlenecek risk değerlendirme rapor sonuçlarına istinaden belirlenecek aralıklarda yapılır.

Kaldırma ve İletme Makineleri Birim Fiyat Listesi

EKİPMAN ADI Periyodik Kontrol Ücreti
1. Caraskal Periyodik Kontrolü 75 TL
2. Forklift Periyodik Kontrolü 100 TL
3. İstif Makinası ve Transpalet Periyodik Kontrolü 50 TL
4. Vinç Periyodik Kontrolü 100 TL
5. Mobil Vinç Periyodik Kontrolü 100 TL
6. Kule Vinç Periyodik Kontrolü 250 TL
7. Kriko ve Lift Periyodik Kontrolü 50 TL
8. Mekanik ve Hidrolik Platformlar Periyodik Kontrolü 100 TL

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve  Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine göre TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılır. Kontrollerinin yapılması yılda bir (1) zorunludur. Elektrik Topraklama Ölçümlerinin ana panonun dışında, makinalar, prizler ve benzer noktalardan yapılması tavsiye edilir. Aşağıda Periyodik Kontrol Ücreti ni inceleyebilirsiniz.

Elektrik Ölçümleri Birim Fiyat Listesi

ÖLÇÜM ADI Periyodik Kontrol Ücreti
1. Topraklama Ölçümleri 250 TL (1-10 Nokta)
2. Paratoner Ölçümleri 100 TL
3. Elektrik Tesisat Uygunluk Kontrolü 300 TL
4. Jenaratör Topraklama Ölçümü 100 TL
5. Katotik Koruma Ölçümü 250 TL

Havalandırma Tesisat Kontrolü ve Klima Tesisatının Kontrolü, Tesisat projesinde belirtilen kriterlere uygunluğunu hakkındaki belirlemesine yönelik olarak değerlendirilir.  Yılda bir kez yapılması zorunludur. Aneometre (Hava Akım Hızı Cihazı) ile ölçülen hava akım hızları sayısal test sonuçları neticesinde, veriler hesaplanarak menfez sayısı, menfezden geçen hava hızı değeri mevcut tespit edilir. Projede belirtilen teorik kapasitelerle yani olması gereken hava hızı değeri ile karşılaştırılır. Bunun neticesinde hava akım hızları karşılaştırılarak değerlendirmeye tabi olur. Havalandırma Tesisat Ölçümleri Makine Mühendisleri tarafından yapılmaktadır.

Havalandırma Tesisat Kontrolleri Birim Fiyat Listesi

ÖLÇÜM ADI Periyodik Kontrol Ücreti
1. Havalandırma Tesisatı Kontrolü 300 TL*

*: Hat uzunluğu ve menfez sayısı fiyat teklifinde değişkenlik gösterir. (Periyodik Kontrol Ücreti)

periyodik-kontrol
Periyodik Kontrol Ücreti

PERİYODİK KONTROL TALEP EDEN FİRMALARDAN İSTENİLEN HAZIRLIKLAR

1) Müşteri tarafından bildirilen veya muayene personeli tarafından farkına varılan herhangi bir durum (örneğin; muayene yapılacak ekipmanın arızalı olması, muayene yapılmasını engelleyen fiziksel şartlar, ekipmanın bildirilenden farklı ekipman olması, hazırlıkların yapılmamış olması, ehliyetli operatörün o sırada bulunmaması vb.) olduğunda muayeneye başlanmaz, müşteriye nedenler yazılı olarak bildirilir. Muayene edilecek ekipman kapsamda ise olumsuzlukların giderilmesine takiben yeni bir tarih verilerek müşteri ile yeniden sözleşme yapılır.

2) Kontrolü yapılacak tüm cihazların, teknik bilgilerini içeren dosyaların (varsa sicil defteri) ve önceki kontrol raporlarının kontrol sırasında hazır bulundurulması gerekmektedir.

3) Ekibimize periyodik kontrol sırasında refakat edecek yetkili (belgeli kazancı, forklif – vinç operatörü vb.) personel hazır bulunması bu sürecin daha hızlı olmasına yardımcı olacaktır.

4) Basınçlı kapların hidrostatik testi için; Test pompasının kullanımı için en fazla 3 metre uzakta olacak şekilde uygun priz olmalı veya 220 V ‘a sahip uzatma kablosu hazır bulunması ekibimize kolaylık sağlayacaktır.