Periyodik Kontrol ve Muayene Nedir, Nasıl Yapılır?

Periyodik Kontrol Nedir?

Periyodik kontrol ile her işveren, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereği, iş güvenliği kapsamında, iş yerinde çalışanların her şeyden önce can ve mal güvenliğini ve cihazların kullanımlarında güvenliği sağlamakla sorumludur.

Bu yükümlülük ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve iş kazalarının azalması açısından kontrol ve muayenelerin yapılması gerekmektedir.

Periyodik Kontrol Ücreti & Fiyatı

Kaldırma ve iletme ekipmanları, basınçlı kaplar, elektrik ölçümleri ve havalandırma tesisatı periyodik kontrol fiyatları için hemen iletişime geçebilirsiniz.

Periyodik Kontrol Nedir? Periyodik kontrol ne demek?

Periyodik kontrol, İşyerinde bulunan iş ekipmanlarının yönetmelik gereği, yönetmelikte öngörülen süreler ve belirtilen standarttaki  yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetlerini, kapsar.  Prosafety iş sağlığı ve güvenliği laboratuvarımız birçok alanda periyodik kontrol ve periyodik muayenesini, profesyonel teknik ekip ve kalibrasyonlu cihazlarıyla gerçekleştirmektedir.

Prosafety iş sağlığı ve güvenliği laboratuvarı aynı zamanda A sınıfı akreditasyon muayene kuruluşu olma yolunda ilerlemektedir.

Periyodik Kontrol Teklifi Al

Periydik Kontrollerin Önemi Nedir?

İş yerinde çalışan, hizmette bulunan herkesin can ve mal güvenliğinin sağlanması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için zorunlu olarak yaptırılması gereken kontrollerdir.

Periyodik Kontrolleri Ne Zaman Yaptırmak Gerekir?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği madde 7 ye göre ekipmanın ilk kullanımı durumunda, kurulmasından sonra ve en önemlisi iş ekipmanının yeri değiştirildiğinde iş yerinde oluşacak riskin boyutu da değişeceğinden dolayı gerekli kontroller yapılmalıdır.

Periyodik kontrollerin;

  • İlgili Yönetmelikte belirtilen zaman aralıklarında,
  • İş ekipmanlarında güvenliğin bozulmasına tehlike yaratacak durumlarda,
  • Doğal olaylar, kazalar, çalışma biçimindeki farklılıklar oluştuğunda,
  • Kullanılan ekipman sürekli ya da çok uzun süre kullanılmadığı zamanlarda,
  • İlk kez iş ekipmanı kullanım öncesi

uzman kişilerce yapılması gerekmektedir.

Periyodik Kontrol Süreleri

Üretici tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu iş yeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde alınarak, risk analizi sonuçları baz alınarak, tavsiye edilen aralıklar da yapılır. Belirlenen kontrol aralığının bu yönetmelik de belirtilen istisnalar durumlar haricinde 1 yılı aşmaması gerekir.

Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Periyodik kontrol yönetmeliği “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği“ne tabii olarak 6331 sayılı iş kanunu esas alınarak gerçekleştirilmektedir.

Periyodik Kontrol Yönetmeliği Neyi İfade Etmektedir?

Bakanlıkları: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

Bakımı: İş ekipmanına bağlı olan bütün alet, tesis, ayar düzenlemeleri, temizlik ve tesisatını,

İş Ekipmanları:  İşin gerçekleşmesini sağlayan her türlü teknik donanıma sahip olma;  makineler alet ve edevatlar vb. gereçleri,

İş Ekipmanlarının Kullanımı: İş ekipmanı ile ilgili her türlü faaliyetin, çalıştırılması, kullanılması, taşınması, hizmete sunulması, temizlenmesi, bakımı,

Maruz Kalan Kişi:  Tehlikeli bölgede bulunan kişiyi,

Risk Taşıyan Ekipmanlar:  Tehlikenin tamamen önlenmesinin sağlanamadığı iş ekipmanını,

Periyodik Kontroller:  Kullanılan iş ekipmanlarının denetlenmesini sağlayan kişilerce yapılan, deney test ve muayenesini,

Periyodik Kontrol Denetimi Yetkilisi:  Yönetmelikte belirtilen maddelere göre, iş ile ilgili yüksek mühendisleri, makine mühendislerini, elektrik- elektronik mühendislerini, tekniker ve yüksek teknikerleri ifade eder.

Periyodik Kontrolü Kimler Yapabilir?

İş Ekipmanları Yönetmeliği çerçevesinde Prosafety Firması olarak sektöründe tecrübeli uzman, gerekli bilgi tecrübe ve eğitime sahip, Makine Mühendisleri Odasına kayıtlı, uzmanlarımızca hidrostatik teststatik test ve dinamik test tipleri uygulanmaktadır. Prosafety firması tarafından yapılan deney, test ve kontrollere istinaden hazırlanan kapsamlı raporlar çalışma bakanlığı tarafından tanınmaktadır.

Akreditasyon, periyodik kontrol yapan firmalar ve kuruluşlar için yasal bir zorunluluk değildir. Gönüllü olarak akreditasyon kuruluşlarına başvururlar. Hizmetin güvenilir olmasını isteyen müşteriler, hizmet aldıkları akredite periyodik kontrol firmasından “TS EN ISO 17020 Akreditasyon” şartını isteyebilmektedir.

Akreditasyon Nedir?

Uluslararası uygunluk değerlendirme kuruluşunun, dünya tarafından genel görmüş kuralların ve kriterlerin ilgili birim tarafından onaylanması durumudur.  Uluslararası geçerli muayene standardı ise TS EN ISO/IEC 17020 olarak ifade edilmektedir. Prosafety, bir Akredite Periyodik Kontrol firması olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Akredite Periyodik Kontrol Firması Prosafety

Periyodik kontroller ‘İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne tabii olup, düzenli aralıklarla kontrol, test, analiz işlemlerinin gerçekleştirilmesi işlemidir.

Periyodik Kontrol Nasıl Yapılır?

İlk olarak kullanılan makine ve teçhizatın genel durumu bilgi etiketi seri numarası marka model bilgileri kontrol edilir, uyarı veren sesli ışıklı sistemlerinin ve acil durum butonlarının çalışıp çalışılmadığına arızalı ve problemli noktalar tespit edilir.

Daha sonrasında makinenin ilgili standartlara göre yük testi veya hidrostatik test gibi çeşitli fonksiyon testine tabi tutularak, durum tespiti yapılır.

Cihazın genel çalışma durumu ile ilgili rapor hazırlanır.

Hazırlanan rapor, yetkili birime teslim edilir.

Fonksiyon testinde görevini yerine getiremediği gözlenen iş ekipmanı kullanımı sakınca doğuracağından majör ya da büyük uygunsuzluk olarak değerlendirilerek kullanıma uygun olmadığına dair sonuç ve öneriler kısmında belirtilir.

Yapılacak düzeltmelerin yerine getirilmesi halinde tekrar bir kontrol ücreti muayene kuruluşuna ödenerek planlamaya alınarak tarih verilir.

İlgili tarihte fonksiyon testi için gerekli hidrostatik test için hava tankı veya kazanın körleme işlemlerinin tam olarak yerine getirilmiş olması su doldurulacak ağzın bulunduğu manometre veya emniyet ventilinin sökülerek çıkarılmış olması gerekir.

Ayrıca tüm bağlantılarının güvenli hale getirilerek tankın istenen seviyede su ile doldurulmasının sağlanmış olması gerekir.

Yük testinde ise kaldırma iletme ekipmanının testi için gerekli istenen ağırlıkta malzemenin temin edilerek hazır bulundurulması gereklidir.

Kaldırma iletme ekipmanı yük testinde kaldırılacak yükün tam kapasite ile kullanımı söz konusu değilse beyan edilen yük dikkate alınarak bu yükün 1,25 katı kadar statik test ağırlığının hazır edilmesi, dinamik yük testinin yapılması halinde ise beyan edilen yükün 1,1 katı kadarını işveren hazır bulundurmak durumundadır.

Periyodik kontrol işlemlerin de gerek forklift gerekse diğer kaldırma iletme ekipmanları ile tank, basınçlı kazan kullanımı sağlayacak yardımcı teknik personeli işverenler periyodik kontrol işlemi öncesi hazır bulundurmak zorundadırlar.

Periyodik kontrol işlemlerinin yapılmasında iş yerine ait veya  görevlendirilen yetkili servisçe bir personel olmaması halinde  periyodik kontrol işlemlerinin yapılması hem iş yeri ekipmanının,  hem de iş yerinin kendi risk prosesinin artması ile can ve mal kaybına sebep olabilir.

asdfasf

Elektrik topraklama ölçümü, elektrik iç tesisat periyodik kontrolleri ile  yangın tesisatı periyodik kontrolü, havalandırma periyodik kontrolü, tüm basınçlı kapların periyodik kontrolü ile kaldırma iletme ekipmanı statüsünde bulunan iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri konusunda bilgi sahibi iş yeri veya yetkili servisçe görevlendirilmiş teknik bir personel refakatinde işlemler gerçekleştirilebilmektedir.

Periyodik Kontrol ve Muayene

Periyodik Muayene Nedir?

İşletmelerde yer alan ve sürekli kullanımda olan yönetmelikçe sayılan tüm ekipmanların  iş sağlığı açısından görevini yerine getirip getirmediğinin belirlenmesi üzerine yapılan deney, test veya muayene faaliyetlerinin bütününü teşkil etmektedir.   Risk analizleri ile belli periyotla da kontrol hizmetlerinin yenilenmesi zorunludur.  Bu işlemin gerçekleştirilmesine periyodik muayene adı verilmektedir.

Periyodik Kontrol ile Periyodik Bakım Aynı Şeyler Midir?

Hayır. Bakım işlemleri imalatçı veya üretici firmalar ile bu firmaların yetkilendirdiği diğer alt yüklenici firmaların hizmette yeterlilik belgesine sahip sadece ilgili iş ekipmanlarının yetkili servisi konumunda bulunan cihaza ait parça değişimi ile bakım planı sürelerinde hidrolik yağ, filtre vb. değişenlerinin kontrolünü yaparak değişimini bizzat yapan firmalar olarak görev vermektedirler.

Bu durumda periyodik bakım ilgili test ve muayene işlemlerini kapsayan fonksiyon testlerini kapsamamaktadır. Periyodik bakım firmaları öncelikle iş ekipmanına sahip firmaca bakım sözleşmesinin olup olmadığı bakım planına göre düzenli aralıklarla kontrol edilmeli her yapılan periyodik bakımın tarihlerini iş ekipmanının üstüne yapıştırarak bir sonraki bakım tarihini belirtmek durumundadırlar.

Periyodik Kontrol Teklifi Al

Makinaların Periyodik Kontrolü

Makinaların periyodik kontrolleri, 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununa bağlı olarak periyodik bakım ve kontroller gerçekleştirilmektedir.

Makina Bakım, Onarım Ve Periyodik Kontrolü İle İlgili Bilgiler

İSG kanununa göre makinaların bakım onarım ve periyodik kontrollerinin yapılması zorunludur. Makina Periyodik kontrolleri gerçekleştirecek firmanın için akredite belgesi olması gerekmektedir.

Periyodik kontrollerin yapılmasında, makinenin ne sıklıkla çalıştığı, iş yeri koşulları, ne kadar kullanıldığı önem taşımaktadır. Çok kullanılan makinelerin periyodik kontrolleri daha sık yapılmalıdır.

Makine periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, yüksek teknikerler, makine teknikerleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Makine periyodik kontrolleri yılda en az 1 kere yapılmalıdır.

Prosafety, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmelikte belirtilen basınçlı kaplar ve kaldırma iletme ekipmanları, elektrik tesisat, havalandırma tesisatlarını periyodik kontrollerini gerçekleştiren muayene kuruluşudur. Yönetmelikte belirtilen ekipmanlara periyodik muayeneleri yapmaya yetkili kişiler: Makine teknikerleri, Makina mühendisleri, yüksek teknikerler tarafından yapılabilmektedir.

Makinaların Periyodik Kontrolü Ne Zaman Yaptırılır?

 • Kazalar oluştuğunda,
 • Çalışma şeklinde değişiklikler olduğunda,
 • Ekipmanın uzun süre kullanılmaması durumlarında,
 • Doğal olaylarla ilgili kazalarda yaptırılmaktadır

İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereği, ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makina mühendisleri, makina tekniker, makine mühendisi gibi ilgili yönetmelikte belirtilen yetkili kişilerce yapılabilir.  İş ekipmanlarının veya elektrik tesisatı, periyodik kontrollerini tahribatsız muayene veya tahribatlı muayene ile gerçekleştirebilir. Basınçlı kaplar, hava tankları, yürüyen merdiven, iletme ekipmanları gibi iş kazalarına yönelik ekipmanlara periyodik muayene hizmeti yönetmelik gereği ve belirtilen aralıklarla yapılmalıdır.