Periyodik Kontrol ve Muayene Hizmetleri

Periyodik Kontrol Nedir?

Periyodik kontrol ile her işveren, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereği, iş güvenliği kapsamında, iş yerinde çalışanların her şeyden önce can ve mal güvenliğini ve cihazların kullanımlarında güvenliği sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülükle çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve iş kazalarının azalması açısından kontrol ve muayenelerin yapılması gerekmektedir.

Periyodik Kontrol – Periyodik Muayene Nedir? Periyodik kontrol ne demek?

Periyodik kontrol, işyerinde bulunan iş ekipmanlarının yönetmelik gereği, yönetmelikte öngörülen süreler ve belirtilen standarttaki  yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetlerini, kapsar.  Prosafety iş sağlığı ve güvenliği laboratuvarımız birçok alanda periyodik kontrol ve periyodik muayenesini, profesyonel teknik ekip ve kalibrasyonlu cihazlarıyla gerçekleştirmektedir.

Prosafety iş sağlığı ve güvenliği laboratuvarı aynı zamanda A sınıfı akreditasyon muayene kuruluşu olma yolunda ilerlemektedir.

İşletmelerde yer alan ve sürekli kullanımda olan yönetmelikçe sayılan tüm ekipmanların  iş sağlığı açısından görevini yerine getirip getirmediğinin belirlenmesi üzerine yapılan deney, test veya muayene faaliyetlerinin bütününü teşkil etmektedir.   Risk analizleri ile belli periyotla da kontrol hizmetlerinin yenilenmesi zorunludur.  Bu işlemin gerçekleştirilmesine periyodik muayene adı verilmektedir.

Periyodik Kontrol Teklifi Al

Periyodik Kontrollerin Önemi

İş yerinde çalışan, hizmette bulunan herkesin can ve mal güvenliğinin sağlanması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için zorunlu olarak yaptırılması gereken kontrollerdir.

Periyodik kontrollerin;

  • İlgili Yönetmelikte belirtilen zaman aralıklarında,
  • İş ekipmanlarında güvenliğin bozulmasına tehlike yaratacak durumlarda,
  • Doğal olaylar, kazalar, çalışma biçimindeki farklılıklar oluştuğunda,
  • Kullanılan ekipman sürekli ya da çok uzun süre kullanılmadığı zamanlarda,
  • İlk kez iş ekipmanı kullanım öncesi

uzman kişilerce yapılması gerekmektedir.

Periyodik Kontrol Süreleri: Periyodik Kontrolleri Ne Zaman Yaptırmak Gerekir?

Üretici tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu iş yeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde alınarak, risk analizi sonuçları baz alınarak, tavsiye edilen aralıklar da yapılır. Belirlenen kontrol aralığının bu yönetmelik de belirtilen istisnalar durumlar haricinde 1 yılı aşmaması gerekir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği madde 7 ye göre ekipmanın ilk kullanımı durumunda, kurulmasından sonra ve en önemlisi iş ekipmanının yeri değiştirildiğinde iş yerinde oluşacak riskin boyutu da değişeceğinden dolayı gerekli kontroller yapılmalıdır.

Periyodik Kontrol, Muayene Yapan Firmalar Hangileridir?

İş Ekipmanları Yönetmeliği çerçevesinde Prosafety Firması olarak sektöründe tecrübeli uzman, gerekli bilgi tecrübe ve eğitime sahip, Makine Mühendisleri Odasına kayıtlı, uzmanlarımızca hidrostatik teststatik test ve dinamik test tipleri uygulanmaktadır. Prosafety firması tarafından yapılan deney, test ve kontrollere istinaden hazırlanan kapsamlı raporlar çalışma bakanlığı tarafından tanınmaktadır.

Akreditasyon, periyodik kontrol yapan firmalar ve kuruluşlar için yasal bir zorunluluk değildir. Gönüllü olarak akreditasyon kuruluşlarına başvururlar. Hizmetin güvenilir olmasını isteyen müşteriler, hizmet aldıkları akredite periyodik kontrol firmasından “TS EN ISO 17020 Akreditasyon” şartını isteyebilmektedir.

Firmamızdan, iş yerinizde bulunan tüm ekipmanların periyodik kontrollerinin yanı sıra, iş yeri ortam ölçümleri ve iş hijyeni ölçümlerinizi yaptırmak için teklif alabilirsiniz.

Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Periyodik kontrol yönetmeliği “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği“ne tabii olarak 6331 sayılı iş kanunu esas alınarak gerçekleştirilmektedir.

Periyodik Kontrol Yönetmeliği Neyi İfade Etmektedir?

Bakanlıkları: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

Bakımı: İş ekipmanına bağlı olan bütün alet, tesis, ayar düzenlemeleri, temizlik ve tesisatını,

İş Ekipmanları:  İşin gerçekleşmesini sağlayan her türlü teknik donanıma sahip olma;  makineler alet ve edevatlar vb. gereçleri,

İş Ekipmanlarının Kullanımı: İş ekipmanı ile ilgili her türlü faaliyetin, çalıştırılması, kullanılması, taşınması, hizmete sunulması, temizlenmesi, bakımı,

Maruz Kalan Kişi:  Tehlikeli bölgede bulunan kişiyi,

Risk Taşıyan Ekipmanlar:  Tehlikenin tamamen önlenmesinin sağlanamadığı iş ekipmanını,

Periyodik Kontroller:  Kullanılan iş ekipmanlarının denetlenmesini sağlayan kişilerce yapılan, deney test ve muayenesini,

Periyodik Kontrol Denetimi Yetkilisi:  Yönetmelikte belirtilen maddelere göre, iş ile ilgili yüksek mühendisleri, makine mühendislerini, elektrik- elektronik mühendislerini, tekniker ve yüksek teknikerleri ifade eder.

Akreditasyon Nedir?

Uluslararası uygunluk değerlendirme kuruluşunun, dünya tarafından genel görmüş kuralların ve kriterlerin ilgili birim tarafından onaylanması durumudur.  Uluslararası geçerli muayene standardı ise TS EN ISO/IEC 17020 olarak ifade edilmektedir. Prosafety, bir Akredite Periyodik Kontrol firması olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Akredite Periyodik Kontrol Firması Prosafety

Periyodik kontroller ‘İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne tabii olup, düzenli aralıklarla kontrol, test, analiz işlemlerinin gerçekleştirilmesi işlemidir.

Periyodik Kontrol Nasıl Yapılır?

İlk olarak kullanılan makine ve teçhizatın genel durumu bilgi etiketi seri numarası marka model bilgileri kontrol edilir, uyarı veren sesli ışıklı sistemlerinin ve acil durum butonlarının çalışıp çalışılmadığına arızalı ve problemli noktalar tespit edilir.

Daha sonrasında makinenin ilgili standartlara göre yük testi veya hidrostatik test gibi çeşitli fonksiyon testine tabi tutularak, durum tespiti yapılır.

Cihazın genel çalışma durumu ile ilgili rapor hazırlanır.

Hazırlanan rapor, yetkili birime teslim edilir.

Fonksiyon testinde görevini yerine getiremediği gözlenen iş ekipmanı kullanımı sakınca doğuracağından majör ya da büyük uygunsuzluk olarak değerlendirilerek kullanıma uygun olmadığına dair sonuç ve öneriler kısmında belirtilir.

Yapılacak düzeltmelerin yerine getirilmesi halinde tekrar bir kontrol ücreti muayene kuruluşuna ödenerek planlamaya alınarak tarih verilir.

İlgili tarihte fonksiyon testi için gerekli hidrostatik test için hava tankı veya kazanın körleme işlemlerinin tam olarak yerine getirilmiş olması su doldurulacak ağzın bulunduğu manometre veya emniyet ventilinin sökülerek çıkarılmış olması gerekir.

Ayrıca tüm bağlantılarının güvenli hale getirilerek tankın istenen seviyede su ile doldurulmasının sağlanmış olması gerekir.

Yük testinde ise kaldırma iletme ekipmanının testi için gerekli istenen ağırlıkta malzemenin temin edilerek hazır bulundurulması gereklidir.

Kaldırma iletme ekipmanı yük testinde kaldırılacak yükün tam kapasite ile kullanımı söz konusu değilse beyan edilen yük dikkate alınarak bu yükün 1,25 katı kadar statik test ağırlığının hazır edilmesi, dinamik yük testinin yapılması halinde ise beyan edilen yükün 1,1 katı kadarını işveren hazır bulundurmak durumundadır.

Periyodik kontrol işlemlerin de gerek forklift gerekse diğer kaldırma iletme ekipmanları ile tank, basınçlı kazan kullanımı sağlayacak yardımcı teknik personeli işverenler periyodik kontrol işlemi öncesi hazır bulundurmak zorundadırlar.

Periyodik kontrol işlemlerinin yapılmasında iş yerine ait veya  görevlendirilen yetkili servisçe bir personel olmaması halinde  periyodik kontrol işlemlerinin yapılması hem iş yeri ekipmanının,  hem de iş yerinin kendi risk prosesinin artması ile can ve mal kaybına sebep olabilir.

Elektrik topraklama ölçümü, elektrik iç tesisat periyodik kontrolleri ile  yangın tesisatı periyodik kontrolü, havalandırma periyodik kontrolü, tüm basınçlı kapların periyodik kontrolü ile kaldırma iletme ekipmanı statüsünde bulunan iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri konusunda bilgi sahibi iş yeri veya yetkili servisçe görevlendirilmiş teknik bir personel refakatinde işlemler gerçekleştirilebilmektedir.

Periyodik Kontrol ve Muayene

Periyodik Kontrol ile Periyodik Bakım Aynı Şeyler Midir?

Hayır. Bakım işlemleri imalatçı veya üretici firmalar ile bu firmaların yetkilendirdiği diğer alt yüklenici firmaların hizmette yeterlilik belgesine sahip sadece ilgili iş ekipmanlarının yetkili servisi konumunda bulunan cihaza ait parça değişimi ile bakım planı sürelerinde hidrolik yağ, filtre vb. değişenlerinin kontrolünü yaparak değişimini bizzat yapan firmalar olarak görev vermektedirler.

Bu durumda periyodik bakım ilgili test ve muayene işlemlerini kapsayan fonksiyon testlerini kapsamamaktadır. Periyodik bakım firmaları öncelikle iş ekipmanına sahip firmaca bakım sözleşmesinin olup olmadığı bakım planına göre düzenli aralıklarla kontrol edilmeli her yapılan periyodik bakımın tarihlerini iş ekipmanının üstüne yapıştırarak bir sonraki bakım tarihini belirtmek durumundadırlar.

Periyodik Kontrol Ücreti & Fiyatı

Periyodik Kontrol Ücretleri ve Fiyatları
Kaldırma ve iletme ekipmanları, basınçlı kaplar, elektrik ölçümleri ve havalandırma tesisatı periyodik kontrol fiyatları için hemen iletişime geçebilirsiniz.

TS 17020 Standardına göre periyodik kontrol ve Fenni Muayeneler firmamızın düzenlediği periyodik kontrol raporları gerek iç denetimlerin gerekse T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Müfettişleri tarafından yapılan denetlemelerin gerektirdiği yasal yetkiye sahiptir.

Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrolü Birim Fiyat Listesi

Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrol ve Muayene

Eski yıpranmış aşınmış basınçlı kapların kullanılmaması tavsiye edilir. Basınçlı kaplar periyodik muayenesi yapılma esnasında aşınma ve yıpranma olup olmadığı kontrol edilmeli ve azami çalışma basıncının 1.5 katı ile hidrostatik teste tabii tutularak sızdırmazlığı, basınç kontrolü kısacası güvenilirliği test edilmiş olur. Basınçlı kaplar üzerinde emniyet donanımları bulunmalı, Ayrıca Manometreler;  Gazın sıcaklığını, basıncını ifade eden göstergeler okunacak şekilde olmalıdır. Acil durumda otomatik emniyet ventilleri ve diğer güvenlik donanımları bulunması gerekmektedir.

EKİPMAN ADIPeriyodik Kontrol Ücreti
1. Kompresör ve Hava Tankı Periyodik Kontrolü100 TL
2. Hidrofor Periyodik Kontrolü75 TL
3. Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü200 TL
4. Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü150 TL
5. Hava Tankı Periyodik Kontrolü50 TL
6. Gaz Depolama Tankı Periyodik Kontrolü120 TL
7. Kızgın Su Kazanı Periyodik Kontrolü120 TL
8. Otoklav Periyodik Kontrolü120 TL
9. Genleşme Tankı Periyodik Kontrolü75 TL

(*) Belirtilen fiyat ve tarifeleri bilgi amaçlıdır. Kesin ve resmi rakamlar değildir.

Kaldırma ve İletme Makineleri Periyodik Kontrol Birim Fiyat Listesi

Caraskal Periyodik Kontrol ve Muayene

EKİPMAN ADIPeriyodik Kontrol Ücreti
1. Caraskal Periyodik Kontrolü75 TL
2. Forklift Periyodik Kontrolü100 TL
3. İstif Makinası ve Transpalet Periyodik Kontrolü50 TL
4. Vinç Periyodik Kontrolü100 TL
5. Mobil Vinç Periyodik Kontrolü100 TL
6. Kule Vinç Periyodik Kontrolü250 TL
7. Kriko ve Lift Periyodik Kontrolü50 TL
8. Mekanik ve Hidrolik Platformlar Periyodik Kontrolü100 TL

(*) Belirtilen fiyat ve tarifeleri bilgi amaçlıdır. Kesin ve resmi rakamlar değildir.

Elektrik Ölçümleri Periyodik Kontrol Birim Fiyat Listesi

Sütunlu Çalışma Platformu Periyodik Kontrol ve Muayene

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve  Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine göre TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılır. Kontrollerinin yapılması yılda bir (1) zorunludur. Elektrik Topraklama Ölçümlerinin ana panonun dışında, makinalar, prizler ve benzer noktalardan yapılması tavsiye edilir. Aşağıda Periyodik Kontrol Ücreti ni inceleyebilirsiniz.

ÖLÇÜM ADIPeriyodik Kontrol Ücreti
1. Topraklama Ölçümleri250 TL (1-10 Nokta)
2. Paratoner Ölçümleri100 TL
3. Elektrik Tesisat Uygunluk Kontrolü300 TL
4. Jenaratör Topraklama Ölçümü100 TL
5. Katotik Koruma Ölçümü250 TL

(*) Belirtilen fiyat ve tarifeleri bilgi amaçlıdır. Kesin ve resmi rakamlar değildir.

Havalandırma Tesisat Periyodik Kontrolleri Birim Fiyat Listesi

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrol ve Muayene

Havalandırma Tesisat Kontrolü ve Klima Tesisatının Kontrolü, Tesisat projesinde belirtilen kriterlere uygunluğunu hakkındaki belirlemesine yönelik olarak değerlendirilir.  Yılda bir kez yapılması zorunludur. Aneometre (Hava Akım Hızı Cihazı) ile ölçülen hava akım hızları sayısal test sonuçları neticesinde, veriler hesaplanarak menfez sayısı, menfezden geçen hava hızı değeri mevcut tespit edilir. Projede belirtilen teorik kapasitelerle yani olması gereken hava hızı değeri ile karşılaştırılır. Bunun neticesinde hava akım hızları karşılaştırılarak değerlendirmeye tabi olur. Havalandırma Tesisat Ölçümleri Makine Mühendisleri tarafından yapılmaktadır.

ÖLÇÜM ADIPeriyodik Kontrol Ücreti
1. Havalandırma Tesisatı Kontrolü300 TL*

(*) Hat uzunluğu ve menfez sayısı fiyat teklifinde değişkenlik gösterir.

Periyodik Kontrol Teklifi Al

Periyodik Kontrol Talep Eden Firmalardan İstenilen Hazırlıklar

 1. Müşteri tarafından bildirilen veya muayene personeli tarafından farkına varılan herhangi bir durum (örneğin; muayene yapılacak ekipmanın arızalı olması, muayene yapılmasını engelleyen fiziksel şartlar, ekipmanın bildirilenden farklı ekipman olması, hazırlıkların yapılmamış olması, ehliyetli operatörün o sırada bulunmaması vb.) olduğunda muayeneye başlanmaz, müşteriye nedenler yazılı olarak bildirilir. Muayene edilecek ekipman kapsamda ise olumsuzlukların giderilmesine takiben yeni bir tarih verilerek müşteri ile yeniden sözleşme yapılır.
 2. Kontrolü yapılacak tüm cihazların, teknik bilgilerini içeren dosyaların (varsa sicil defteri) ve önceki kontrol raporlarının kontrol sırasında hazır bulundurulması gerekmektedir.
 3. Ekibimize periyodik kontrol sırasında refakat edecek yetkili (belgeli kazancı, forklif – vinç operatörü vb.) personel hazır bulunması bu sürecin daha hızlı olmasına yardımcı olacaktır.
 4. Basınçlı kapların hidrostatik testi için; Test pompasının kullanımı için en fazla 3 metre uzakta olacak şekilde uygun priz olmalı veya 220 V ‘a sahip uzatma kablosu hazır bulunması ekibimize kolaylık sağlayacaktır.

Periyodik Kontrol ve Muayene Hizmet Bölgelerimiz

 • Periyodik Kontrol ve Muayene İstanbul
 • Periyodik Kontrol ve Muayene Bursa
 • Periyodik Kontrol ve Muayene Kocaeli, Gebze