Periyodik Kontrol Nedir?

Periyodik kontrol ile her işveren, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereği, iş güvenliği kapsamında, iş yerinde çalışanların her şeyden önce can ve mal güvenliğini ve cihazların kullanımlarında güvenliği sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülükle çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve iş kazalarının azalması açısından kontrol ve muayenelerin yapılması gerekmektedir.

 

Periyodik Kontrol nedir? Periyodik kontrol ne demektir?

Periyodik kontrol, işyerinde bulunan iş ekipmanlarının yönetmelik gereği, yönetmelikte öngörülen süreler ve belirtilen standarttaki yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetlerini, kapsar. Prosafety iş sağlığı ve güvenliği laboratuvarımız birçok alanda periyodik kontrol ve periyodik muayenesini, profesyonel teknik ekip ve kalibrasyonlu cihazlarıyla gerçekleştirmektedir.

Prosafety iş sağlığı ve güvenliği laboratuvarı aynı zamanda A sınıfı akreditasyon muayene kuruluşu olma yolunda ilerlemektedir.

İşletmelerde yer alan ve sürekli kullanımda olan yönetmelikçe sayılan tüm ekipmanların iş sağlığı açısından görevini yerine getirip getirmediğinin belirlenmesi üzerine yapılan deney, test veya muayene faaliyetlerinin bütününü teşkil etmektedir. Risk analizleri ile belli periyotla da kontrol hizmetlerinin yenilenmesi zorunludur. Bu işlemin gerçekleştirilmesine periyodik kontrol adı verilmektedir.

Özet olarak periyodik kontrol, iş yerinde çalışan, hizmette bulunan herkesin can ve mal güvenliğinin sağlanması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için zorunlu olarak yaptırılması gereken kontrollerdir.

Ayrıca periyodik kontrollerin;

  • İlgili Yönetmelikte belirtilen zaman aralıklarında,
  • İş ekipmanlarında güvenliğin bozulmasına tehlike yaratacak durumlarda,
  • Doğal olaylar, kazalar, çalışma biçimindeki farklılıklar oluştuğunda,
  • Kullanılan ekipman sürekli ya da çok uzun süre kullanılmadığı zamanlarda,
  • İlk kez iş ekipmanı kullanım öncesi

uzman kişilerce yapılması gerekmektedir.

 

Periyodik Kontrol Süreleri: Periyodik Kontrolleri Ne Zaman Yaptırmak Gerekir?

Üretici tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu iş yeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde alınarak, risk analizi sonuçları baz alınarak, tavsiye edilen aralıklar da yapılır. Belirlenen kontrol aralığının bu yönetmelik de belirtilen istisnalar durumlar haricinde 1 yılı aşmaması gerekir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Madde 7ye göre ekipmanın ilk kullanımı durumunda, kurulmasından sonra ve en önemlisi iş ekipmanının yeri değiştirildiğinde iş yerinde oluşacak riskin boyutu da değişeceğinden dolayı gerekli kontroller yapılmalıdır.

 

Periyodik Kontrol Ücreti & Fiyatı

Kaldırma ve iletme ekipmanları, basınçlı kaplar, elektrik ölçümleri ve havalandırma tesisatı ve bir çok iş ekipmanının periyodik kontrol fiyatları için hemen iletişime geçebilirsiniz.

Firmamızın TS 17020 Standardına göre düzenlediği periyodik kontrol raporu; gerek iç denetimlerin, gerekse T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Müfettişleri tarafından yapılan denetlemelerin gerektirdiği yasal yetkiye sahiptir.

Periyodik Kontrol Fiyat Teklifi almak için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Fiyat teklifiniz 1 saat içerisinde tarafınıza gönderilecektir.

Firmamızdan, iş yerinizde bulunan tüm ekipmanların periyodik kontrollerinin yanı sıra, iş yeri ortam ölçümleri, kişisel maruziyet ölçümleri ve iş hijyeni ölçümlerinizi yaptırmak için de teklif alabilirsiniz.

 
 

Prosafety İş Hijyeni Ölçüm Laboratuvarı, uzman ve deneyimli mühendis ve teknik elemanları ile çalışma ortamında İSGÜM Yetki Belgeli ve Türkak’dan Akreditasyon sahibi Yetkili Laboratuvar kapsamında ölçüm ve kontrollerini gerçekleştirmektedir.

Periyodik Kontrol Talep Eden Firmalardan İstenilen Hazırlıklar

 1. Müşteri tarafından bildirilen veya muayene personeli tarafından farkına varılan herhangi bir durum (örneğin; muayene yapılacak ekipmanın arızalı olması, muayene yapılmasını engelleyen fiziksel şartlar, ekipmanın bildirilenden farklı ekipman olması, hazırlıkların yapılmamış olması, ehliyetli operatörün o sırada bulunmaması vb.) olduğunda muayeneye başlanmaz, müşteriye nedenler yazılı olarak bildirilir. Muayene edilecek ekipman kapsamda ise olumsuzlukların giderilmesine takiben yeni bir tarih verilerek müşteri ile yeniden sözleşme yapılır.
 2. Kontrolü yapılacak tüm cihazların, teknik bilgilerini içeren dosyaların (varsa sicil defteri) ve önceki kontrol raporlarının kontrol sırasında hazır bulundurulması gerekmektedir.
 3. Ekibimize periyodik kontrol sırasında refakat edecek yetkili (belgeli kazancı, forklif – vinç operatörü vb.) personel hazır bulunması bu sürecin daha hızlı olmasına yardımcı olacaktır.
 4. Basınçlı kapların hidrostatik testi için; Test pompasının kullanımı için en fazla 3 metre uzakta olacak şekilde uygun priz olmalı veya 220 V ‘a sahip uzatma kablosu hazır bulunması ekibimize kolaylık sağlayacaktır.
 

Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Periyodik kontrol yönetmeliği “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”ne tabii olarak 6331 sayılı iş kanunu esas alınarak gerçekleştirilmektedir.

Periyodik Kontrol Yönetmeliği Neyi İfade Etmektedir?

Bakanlıkları: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

Bakımı: İş ekipmanına bağlı olan bütün alet, tesis, ayar düzenlemeleri, temizlik ve tesisatını,

İş Ekipmanları: İşin gerçekleşmesini sağlayan her türlü teknik donanıma sahip olma makineler alet ve edevatlar vb. gereçleri,

İş Ekipmanlarının Kullanımı: İş ekipmanı ile ilgili her türlü faaliyetin, çalıştırılması, kullanılması, taşınması, hizmete sunulması, temizlenmesi, bakımı,

Maruz Kalan Kişi: Tehlikeli bölgede bulunan kişiyi,

Risk Taşıyan Ekipmanlar: Tehlikenin tamamen önlenmesinin sağlanamadığı iş ekipmanını,

Periyodik Kontroller: Kullanılan iş ekipmanlarının denetlenmesini sağlayan kişilerce yapılan, deney test ve muayenesini,

Periyodik Kontrol Denetimi Yetkilisi: Yönetmelikte belirtilen maddelere göre, iş ile ilgili yüksek mühendisleri, makine mühendislerini, elektrik- elektronik mühendislerini, tekniker ve yüksek teknikerleri ifade eder.

Akreditasyon Nedir?

Uluslararası uygunluk değerlendirme kuruluşunun, dünya tarafından genel görmüş kuralların ve kriterlerin ilgili birim tarafından onaylanması durumudur. Uluslararası geçerli muayene standardı ise TS EN ISO/IEC 17020 olarak ifade edilmektedir. Prosafety, bir Akredite Periyodik Kontrol firması olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Akredite Periyodik Kontrol Firması Prosafety

Periyodik kontroller ‘İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne tabii olup, düzenli aralıklarla kontrol, test, analiz işlemlerinin gerçekleştirilmesi işlemidir.

 

Periyodik Kontrol, Muayene Yapan Firmalar Hangileridir?

İş Ekipmanları Yönetmeliği çerçevesinde Prosafety Firması olarak sektöründe tecrübeli uzman, gerekli bilgi tecrübe ve eğitime sahip, Makine Mühendisleri Odasına kayıtlı, uzmanlarımızca hidrostatik test, statik test ve dinamik test tipleri uygulanmaktadır. Prosafety firması tarafından yapılan deney, test ve kontrollere istinaden hazırlanan kapsamlı raporlar çalışma bakanlığı tarafından tanınmaktadır.

Akreditasyon, periyodik kontrol yapan firmalar ve kuruluşlar için yasal bir zorunluluk değildir. Gönüllü olarak akreditasyon kuruluşlarına başvururlar. Hizmetin güvenilir olmasını isteyen müşteriler, hizmet aldıkları akredite periyodik kontrol firmasından “TS EN ISO 17020 Akreditasyon” şartını isteyebilmektedir.

 

Periyodik Kontrol Nasıl Yapılır?

İlk olarak kullanılan makine ve teçhizatın genel durumu bilgi etiketi seri numarası marka model bilgileri kontrol edilir, uyarı veren sesli ışıklı sistemlerinin ve acil durum butonlarının çalışıp çalışılmadığına arızalı ve problemli noktalar tespit edilir.

Daha sonrasında makinenin ilgili standartlara göre yük testi veya hidrostatik test gibi çeşitli fonksiyon testine tabi tutularak, durum tespiti yapılır.

Cihazın genel çalışma durumu ile ilgili rapor hazırlanır.

Hazırlanan rapor, yetkili birime teslim edilir.

Fonksiyon testinde görevini yerine getiremediği gözlenen iş ekipmanı kullanımı sakınca doğuracağından majör ya da büyük uygunsuzluk olarak değerlendirilerek kullanıma uygun olmadığına dair sonuç ve öneriler kısmında belirtilir.

Yapılacak düzeltmelerin yerine getirilmesi halinde tekrar bir kontrol ücreti muayene kuruluşuna ödenerek planlamaya alınarak tarih verilir.

İlgili tarihte fonksiyon testi için gerekli hidrostatik test için hava tankı veya kazanın körleme işlemlerinin tam olarak yerine getirilmiş olması su doldurulacak ağzın bulunduğu manometre veya emniyet ventilinin sökülerek çıkarılmış olması gerekir.

Ayrıca tüm bağlantılarının güvenli hale getirilerek tankın istenen seviyede su ile doldurulmasının sağlanmış olması gerekir.

Yük testinde ise kaldırma iletme ekipmanının testi için gerekli istenen ağırlıkta malzemenin temin edilerek hazır bulundurulması gereklidir.

Kaldırma iletme ekipmanı yük testinde kaldırılacak yükün tam kapasite ile kullanımı söz konusu değilse beyan edilen yük dikkate alınarak bu yükün 1,25 katı kadar statik test ağırlığının hazır edilmesi, dinamik yük testinin yapılması halinde ise beyan edilen yükün 1,1 katı kadarını işveren hazır bulundurmak durumundadır.

İşverenler, Periyodik kontrol işlemlerin de gerek forklift gerekse diğer kaldırma iletme ekipmanları ile tank, basınçlı kazan kullanımı sağlayacak yardımcı teknik personeli işlem öncesi hazır bulundurmak zorundadırlar.

Periyodik kontrol işlemlerinin yapılmasında iş yerine ait veya görevlendirilen yetkili servisçe bir personel olmaması halinde yapılması hem iş yeri ekipmanının, hem de iş yerinin kendi risk prosesinin artması ile can ve mal kaybına sebep olabilir.

Elektrik topraklama ölçümü, elektrik iç tesisat ile yangın tesisatı, havalandırma, tüm basınçlı kapları ile kaldırma iletme ekipmanı statüsünde bulunan iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri konusunda bilgi sahibi iş yeri veya yetkili servisçe görevlendirilmiş teknik bir personel refakatinde işlemler gerçekleştirilebilmektedir.

Periyodik Kontrol ve Muayene

 

Periyodik Kontrol ile Periyodik Bakım Aynı Şeyler Midir?

Hayır. Bakım işlemleri imalatçı veya üretici firmalar ile bu firmaların yetkilendirdiği diğer alt yüklenici firmaların hizmette yeterlilik belgesine sahip sadece ilgili iş ekipmanlarının yetkili servisi konumunda bulunan cihaza ait parça değişimi ile bakım planı sürelerinde hidrolik yağ, filtre vb. değişenlerinin kontrolünü yaparak değişimini bizzat yapan firmalar olarak görev vermektedirler.

Bu durumda ilgili test ve muayene işlemlerini kapsayan fonksiyon testlerini kapsamamaktadır. Periyodik bakım firmaları öncelikle iş ekipmanına sahip firmaca bakım sözleşmesinin olup olmadığı bakım planına göre düzenli aralıklarla kontrol edilmeli her yapılan periyodik bakımın tarihlerini iş ekipmanının üstüne yapıştırarak bir sonraki bakım tarihini belirtmek durumundadırlar.

Diğer Hizmetlerimizi de inceleyebilirsiniz:

 

Periyodik Kontrollerini Yaptığımız Ekipman Listesi

Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrol Sütunlu Çalışma Platformu Periyodik Kontrol Gaz Depolama Tankı Periyodik Kontrol
Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrol Kızgın Su Kazanı Periyodik Kontrol Otoklav Periyodik Kontrol
Buhar Kazanı Periyodik Kontrol Basınçlı Hava Tankı Periyodik Kontrol Genleşme Tankı Periyodik Kontrol
Tank Periyodik Kontrol Jeneratör Periyodik Kontrol Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol
Hidrofor Tankı Periyodik Kontrol Yangın Tesisatı Periyodik Kontrol Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrol
Yürüyen Bant Periyodik Kontrol Hidrant Periyodik Kontrol Makine ve Tezgah Periyodik Kontrol
Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrol Elektrik Panosu Periyodik Kontrol
 

 

* Periyodik Kontrol *

Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Periyodik Kontrol Formu

Periyodik Kontrol Süreleri 2020

Periyodik Kontrol İstanbul

Periyodik Kontrol Yapan Firmalar

Periyodik Kontrol Kaç Yılda Bir Yapılır?

Periyodik Kontrolü Kim Yapar?

Periyodik Kontrol Ücreti 2020

Periyodik Kontrol Bursa

Periyodik Kontrol Fiyatı 2020

Periyodik Kontrol Süresi 2020

Periyodik Kontrol Uzmanı

Periyodik Kontrol Ankara

Periyodik Kontrol Mevzuat

Periyodik Kontrol Formu Örneği

Periyodik Kontrol Kaç Ayda Bir Yapılır?

Periyodik Kontrol İzmir

Periyodik Kontrol Hizmetleri