Periyodik Muayene Nasıl Yapılır | Kontrolörün Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Periyodik Kontrol Nasıl Yapılır ?

Standart bir periyodik muayenede istenilmesi ve dikkat edilmesi gereken unsura hızlıca göz gezdirerek Periyodik Kontrol Nasıl Yapılır ve ne gibi hazırlıklar yapılır soruna cevap arayalım.

Şayet daha önce yapılmış bir rapor varsa önceki periyodik kontrol raporu incelenir, eksikliklere tespit edilir.

Operatörden veya yetkili kişiden makine, ekipman, cihaz ile ilgili uyarması veya belirtmesi gereken önemli bir konu olup olmadığı bilgisi alınır.

Teste başlamadan önce çalışılacak alanı izole etmek veya işi engelleyecek kişilerine karşın barikat  tarzı düzenlemeler yapılmalıdır.

periyodik-muayene

Testlerin yapılacağı bilgisi verilmelidir ve sadece yetkili kişilerin test sahasına girmesine izin verilir.

Periyodik kontrolün iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak gerçekleşmesi öncelikli şarttır. Bu kapsamda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

Güvenlik endişesi olan yerlerde muayene faaliyetleri gerçekleştirilmez. Bu tür durumlarda, muayene alanı güvenliğinden sorumlu kişi gerekli önlemlerin almasını talep etmelidir. Çalışmaya başlamadan önce kendisinin ve diğer insanlarının güvenliliği vazgeçilmez önceliktir. Böyle bir durumda karşılaşılırsa ‘Kontrol Uygunsuzluk Formu’ ile kayıt alınarak faaliyet başlamadan sonlandırılması gerekir.

Muayene yapılacak tesiste iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları farklılık gösterebileceğinden, farklılıklar varsa öğrenilmeli bunlara göre hareket edilmelidir.  Teknik kontrol ve muayene yapacak kişinin kişisel koruyucu donanımı bulundurmak ve gerektiğinde kullanmak zorundadır. (Kulaklık, çelik burun ayakkabı, baret, yelek, yalıtkan eldiven vs.)

 

Periyodik Kontrol (Muayene) Yapılan Sahalarda İş Güvenliği Açısından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Periyodik kontrol yapan kontrolör ekipmana zarar gelebilecek her türlü faaliyetten kaçınmalıdır.

Tabandan boyu 100 cm den az korkuluklara yaklaşmamalıdır.

30oC den yüksek sıcaklıkta olan çalışma alanlarında çalışma yapmamalıdır.

Yeteri kadar aydınlatmanın olmadığı yerlerde çalışma yapmamalıdır.

Kendi uzmanlık alanı olmayan ( Elektrik aksamlı) temas etmemelidir.

Yüksekte çalışma gerektiren yerlerde paraşüt tipi emniyet kemeri kullanmalıdır.

Çok tehlikeli olan işyerlerinde sahayı bilen sorumlu eşliğinde alana girmelidir.

periyodik-muayene-kaldirma-iletme-ekipmanlari

Kaldırma iletme ekipmanlarının Periyodik Muayene Faaliyetlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Yük testine geçilmeden evvel, halatlarda kırık tel, çapta incelme, halatın gövdesinde yapı ve bozukluğu, kanca kısımlarında deformasyon, acil stop düğmesinin olmaması ve çalışmıyor olması gibi durumlarda test yapılmamalıdır.

Yük kaldırırken yükün altında katiyen durulmamalıdır.

Test yükünden daha fazla yük ile ekipman kontrol edilmemelidir.

Dönen akşamlara fazla yaklaşılmamalı ve temas edilmemelidir.

Kaldırma İletme ekipmanı test ve kontrollerini yetkisi olan operatör tarafından yapılmadır. İşaretçi dışında operatöre komut veren olmamalıdır.

periyodik-kontrol-forklift

Forklift Periyodik Muayene Faaliyetlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Teste başlamadan evvel testi yapacağınız ekipman operatör belgeli kişi olmalıdır. Yetkili personel haricinde kimse ile test uygulaması yapılmamalıdır.

Test esnasında kaldırılacak yükün, makinanın yük diyagramındaki (Bilgi Levhası) uygun olduğundan emin olunmalıdır.

Forkliftin manevra esnasında ve çatalların yüksek olduğu durumlarda güvenlik mesafesine dikkat edilmelidir. Özellikle altında durulmamalıdır.

İşaretçi dışında operatöre komut veren başka bir kişi olmamalıdır.

kazan-periyodik-kontrolü

Kazan Periyodik Muayene Faaliyetlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kazan dairesi sorumlusu olmadan girilmemeli, operatörün belgesi sorgulanarak yetkili personel eşliğinde muayeneye başlanılmalıdır.

Test öncesinde yangın söndürücü ekipmanların çalışır vaziyette olmasına dikkat edilir.

Kazan soğuduğundan emin olmalı, tesisata bağlantı kesilmeden (su giriş çıkışları körlenmeli) basınç testine başlanılmamalıdır.

Brülör ağzından doğalgaz kaçağı olma ihtimali düşünülerek iyi bir havalandırılmalı ve doğal gaz sensörlünün çalıştığı emin olunmalıdır.

Kazan hızlı basınçlandırmadan kademeli olarak yükseltilmelidir. (işletme basıncının %10 u kadar ve 3 er dk. aralıklarla)

Kazan yarım saatten fazla basınca maruz bırakılmamalı, hidrostatik testi gerçekleştirirken kazana 5 metreden fazla yaklaşılmamalıdır.

hidrofor-peryodik-kontrolü

Hava Tankı Periyodik Muayene Faaliyetlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Su ile hidrostatik test yapılacağından su iletkenliği ve elektrik kaçağı göz önünde bulundurularak sigortalar kapatılır ve pako şalter kilitlenir.

Kayış kasmak mekanizmasına dokunulmaz.

Ekipmana işletme basıncının 1.5 kat üzeri teste tabi tutulmamalı.

Sabit kompresör depoları dayanaklı bir bölmede değil ise kontrol yaparken bu durum göz önüne alınarak tank delinme veya yırtılmaları düşünülerek daha dikkatli çalışmaya özen gösterilmelidir.