Periyodik Muayene

Periyodik muayene diyerek tanım yapmak gerekirse; İş kanunu gereği her işveren iş yerinde çalışanların her şeyden önce can ve mal güvenliğini ve cihazların kullanımlarında güvenliği sağlamakla sorumludur. Bu yükümlülük ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi açısından kontrollerin yapılması gerekmektedir.

25 Nisan 2013 Perşembe tarihinde yayınlanan ”İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ” gereğince 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerleri işe ekipmanlarının periyodik kontrollerini yaptırmak zorundadırlar.

Periyodik Muayene ye  tabi iş ekipmanları nelerdir?

  1. Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri, Kalorifer kazanı, Buhar kazanı, Kızgın su kazanı, Kızgın yağ kazanı , Hava tankı, Hidrofor, Genleşme Tankı, Boyler, Otoklav, Basınçlı kap, Otoklav, Sanayi gazları depolama tankı, Kara tankeri , Sıvılaştırılmış petrol gazları tank, Basınçlı Kap Emniyet cihazı
  2. İş Makinalarının Periyodik Kontrolleri, Çekici, Çekici Dozer, Skreyper, Greyder, Yükleyici, Kazıcı Yükleyici, Fore Kazık
  3. Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri, Vinç, Caraskal, Asansör, Transpalet, Forklift, Platform, Mobil vinç, Kule vinç , Yük asansörü, Araç kaldırma lift, matkap, torna, freze, cnc tezgahı, pres makinaları, giyotin, hidrolik platform.

Periyodik Muayene: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde” öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetlerini ifade etmektedir. İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

Periyodik Kontrolü Kimler Yapabilir? Periyodik Kontrol kim tarafından yapılır? Kimler periyodik Muayene yapabilir?

İş Ekipmanları Yönetmeliği çerçevesinde Prosafety Firması olarak sektöründe tecrübeli uzman, gerekli bilgi tecrübe ve eğitime sahip, Makine Mühendisleri Odasına kayıtlı, uzmanlarımızca periyodik kontrol veya diğer bir adıyla Periyodik Muayene hidrostatik test, statik test ve dinamik test tipleri uygulanmaktadır. Prosafety firması tarafından yapılan deney, test ve muayenelere istinaden hazırlanan kapsamlı raporlar çalışma bakanlığı tarafından tanınmaktadır.

Akreditasyon laboratuvarlar ve muayene kuruluşları için yasal bir zorunluluk değildir. Muayene kuruluşları gönüllü olarak akreditasyon kuruluşlarına başvururlar. Hizmetin güvenilir olmasını isteyen kurum ve kuruluşlar, hizmet aldıkları muayene kuruluşlarında “ TS EN ISO 17020 Akreditasyon” şartını isteyebilmektedir.

periyodik-muayene

Periyodik kontroller zorunlu mudur ?  | Periyodik Muayene Yasal Gerekçe, Yasal Zorunluluk nedir?

6331 sayılı yasaya göre çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ nin Ek III Bölümünün 2.3. Tesisatlar maddesinin, 2.3.1. bendi “ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır” hükmündedir.

Periyodik Muayene Süreleri Nelerdir?

Üretici tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde alınarak, risk analizi sonuçları baz alınarak, tavsiye edilen aralıklar da yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu yönetmelik de belirtilen istisnalar durumlar haricinde 1 yılı aşmaması gerekir.

Periyodik Kontrolleri Ne Zaman Yaptırmak Gerekir?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği madde 7 ye göre ekipmanın ilk kullanımı durumunda, kurulmasından sonra ve en önemlisi İş ekipmanın yeri değiştirildiğinde işyerinde oluşacak riskin boyutu da değişeceğinden ‘Periyodik Kontrol’ yapılmalıdır.

Periyodik Kontrol Formu

Periyodik kontrol formunda istenilen bilgiler sorulduğunda ise örnek olarak Forklift periyodik kontrol formunu örnek olarak ele alırsak aşağıdaki bilgileri içermelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN KONTROLÜ                                                                                                                   

Bir önceki kontrolde belirtilen eksiklikler giderilmiş mi?

Operatörün eğitimi veya sertifikası var mı?

Sicil kartı, bakım onarım defteri, kontrol dosyaları

GENEL GÖRÜNÜŞ, UYARI SİSTEMLERİ KONTROLÜ         

Uyarı levhaları, kapasite levha ve kapasite diyagramı

Liftin genel durumu

Hidrolik sisteminin uygunluğu

Akü’ ün durumu

Kumanda durumu                                                                                                                                      

Kornası var ve çalışıyor mu ?

Tekerleklerin durumu

Varsa personel platformu veya sepeti

Ayaklar

Çatal / Ataçman durumu

Gall zinciri aşıntı, pim ve ayar durumu uygun mu ?

Asansör kep civataları sıkı mı ?

EMNİYET SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ                                                                                                                

Asansör makaralarında ve göbek pimlerinde deformasyon, aşınma, boşluk var mı ?

Asansör kızakları

Ayak koruyucuların durumu uygun mu?

FONKSİYON KONTROLLERİ                                                                                                                      

Yürüyüş fonksiyonları çalışıyor mu?

Frenler ve kesici anahtarlar çalışıyor mu?

Kaldırma fonksiyonları uygun mu?

STATİK DENEY                                                                                                                                                              

Lift,kaldırma kapasitesinin/beyan edilen yükte 10 dk.askıda tutuldu.

Lift kaldırma mekanizmalarında ve ataşmanlarında hiçbir çatlak, deformasyon, kalıcı biçim değişikliği, fork liftin çalışma emniyetini etkileyecek bir durum ve bağlantılarında gevşeme ve hasar olmadığı görüldü mü ?

DİNAMİK DENEY                                                                                                                                                         

Lift, kaldırma kapasitesinin / beyan edilen yükte bütün hareketleri yaptırıldı.

Kaldırma mekanizmaları ve frenlerinin emniyetli çalıştığı, deney sonunda yapılan gözle kontrollerde kaldırma mekanizmalarında ve genel yapısında gevşeme, bozulma ve hasar olmadığı görüldü mü ?

FORKLİFT KARARLILIK DENEYİ                                                                                                                                

Test yükünde (durma halinde) denge durumu

Test yükünde (hareket halinde) denge durumu

Test yükünde piston, kumanda valfi kaçak durumu             

One thought on “Periyodik Muayene

  1. Periyodik Kontrol Ücreti & Fiyatı | Prosafety.com.tr