Prebiyotik-Sinbiyotik

PREBİYOTİK NEDİR ?

Prebiyotik : Bazı bakteri ve bakteri gruplarının (dost bakteriler) üst üst gastrointestinal sistemde sindirime uğramadan kalın bağırsakta bulunma durumunda olan besin maddelerine denilmektedir.

 

 • Barsaklarda yararlı mikroorganizmaların çoğalma durumunu aktive ederek , barsakların sağlığını pozitif yönde etkileyen ince, barsaklarda sindirim yapmayan ürünlerdir.
 • Bifidobacteria, Eubacteria, Lactobacilli gibi belirli bakterilerin çoğalmasını uyarırlar.
 • Barsaklardaki ‘flora aktivitesi’ ortamını yaratmasından dolayı, zararlı patojenlerin çoğalması uygun olmayan hale getirilir.

 

Prebiyotikler

 • Frukto-oligosakkaritler (FOS)
 • İnulin
 • Galakto-sakkaritler
 • Laktuloz
 • Laktilol

 

Bu prebiyotikler, gastrointestinal merkezdeki dijestif enzimlere ve mide asidine karşı direnç gösterdiklerinden dolayı absorbsiyon olmadan ve hidrolize durumuna gelmeden kalın barsağa gelirler. Burada ise metabolizbik bozulmaya uğrayıp, CO2, Metan gazı, yağ asitleri ve H2 oluşur.

 

Prebiyotiklerin Sağlığımız Üzerindeki Olumlu Etkileri Nelerdir ?

 

Bilimsel araştırmalar sonucunda hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde ve bu deneylerin sonuçlarına göre, oligofruktoz, gluko-oligosakkarit, inülin ve galakto-oligosakkaritlerin vücutta özellikle de magnezyum ve kalsiyum emilimini artırdığı gözlemlenmiştir . Bu sonuçların insanlar için genellenmesinde dikkatli olunmalıdır. İnsanlar için vücutta kalsiyum emiliminde artış olduğu bilinmektedir. Fakat, magnezyum çinko ve demir emilimi üzerindeki etkileri çerçevesinde genel çalışmalar yapılmamıştır. İnsanlarda alınması gereken miktarlarına yoğunluklarına göre farklılıklar gözlemlenmiştir. Günde ortalama 4-10g fruktooligosakkarit alındığında bifidojenik etki göstermektedir.

 

Prebiyotiğin Günlük Alınması Gereken Besin Değeri 

 • 1 adet orta boy muz
 • 1 porsiyon pırasa yemeği
 • 1orta boy soğan
 • 1 diş sarımsak, günlük prebiyotik gereksinimini karşılamaktadır.
 • Çocuklarda günlük alınması önerilen en az miktar 5 gr’dır.

 

 

Sindirim Sisteminin Temel Fonksiyonları Nelerdir ?

 1. Yaşama devam edilebilmesi için alınması gereken besin maddelerinin sindirimini sağlamak
 2. Emilebilecek durumda olan besinlerin, maddelerin, su ve elektrolitlerin emilimini sağlamak.
 3. virüs, bakteri , maya , parazit, mantar, ve vücuda alınmış bazı toksinler gibi zararlı olanların barsak bariyerini aşmasını engellemek.
 4. Barsakta biriken dışkının dışarıya atılmasını sağlamak.

 

 

Normal Barsak Florasının Başlıca Görevleri Nelerdir?

 

Metabolik; Sindirime uğramamış atık materyalin fermantasyonu ve pütrefaksiyonu.

 

Trofik etki; Epitelyal hücre proliferasiyonu ve diferansiyasyonu.

 

Protektif etki; Mukozada bariyer oluşturarak patojen mikroorganizmaların istilasına mani olmak, mikropların kolonize olmalarına fırsat ve ortam bırakmamak.

 

Mukoza Hücrelerinin Gereksinimini Sağlamak;

Kolon epitelinin enerji kaynağı olan polisakkaritlerin bakteriyel metabolizbik reaksiyonu sonucunda açığa çıkmış ve kolona ulaşmıştır.

 

probiyotik_ve_prebiyotik_gidalar
Probiyotik ve Prebiyotik Gıdalar

  

Sinbiyotik (Synbiotic) Nedir?

Probiyotik ve prebiyotikleri birlikte bulunduran ürünlere ‘sinbiyotik’ denilmektedir.

 

ÖrneğinProbiyotik + Prebiyotik :

 Bifidobacterium + Frukto-oligosakkaritler

Lactobasiller + Lactilol

Bifidobacterium + Galakto-oligosakkaritler