preslerde iş güvenliği

Preslerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Preslerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Preslerde İş Sağlığı ve Güvenliği Metal sanayinde meydana gelen uzuv kayıplı iş kazaları ağırlıklı olarak preslerle yapılan çalışmalarda meydana gelmektedir.

Preslerde İş Sağlığı ve Güvenliği, presler hakkında genel bilgi preslerde yapılacak işlemler soğuk şekil verme ve sıcak şekil verme işlemleri olarak genel anlamda iki şekilde gerçekleştirilebilir. Genel anlamda pres çeneler arası kuvvet üreten ve uygulayan bir makinedir. şimdi, genel anlamda herhangi bir hususu atlamamaya çalışarak preste yapılabilen işleri sıralamaya çalışacağız;

* Kesme, dilimleme işleri

* Pul veya şekil kesme

* Sıkıştırarak delme, hassas delme

* Delme, delik açma, zımbalama

* Yüzey düzleştirme, ütüleme

* Bükme

* Profil büküm

* Kenar kıvırma

* Damgalama

* Katlama

* Ağız büzme

* İncelterek çekme

* Açık kalıpta dövme

* Kapalı kalıpta dövme vb işlemler yapılmaktadır.

Preslerde güvenlik önlemleri almadan önce nasıl çalıştıklarını bilmemiz gerekir.

Preslerin Çalışma şekilleri Presle tahrik sistemlerine göre Mekanik ve Hidrolik olarak 2 ye ayrılır:

Mekanik Presler

Mekanik preslerde gücün koça iletilmesinde çeşitli yöntemler vardır. Mekanik preslerde en çok karşılaştığımız tür eksantrik preslerdir.

preslerde iş güvenliğiPreslerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Hidrolik Pres

Hidrolik presler, bir hidrolik silindirin ileri geri hareket ettirilmesiyle silindirin gücü nısbetinde iş yapabilen hidrolik devreli pres makineleridir. Çalışma şekli Elektrik enerjisi ile yağ basmaya yarayan pompalar döndürülerek elektrik motorundaki sisteme basınçlı yağ basılır. Bu basılan yağ silindirlere etki ettirilir. Böylece silindirler ileri geri (doğrusal) hareket ederek mekanik enerjiyi meydana getirmiş olur. Ve bağlı olan hareketli kafa aşağı yukarı şekilde hareket eder Hidrolik preslerin diğer preslere göre kullanım avantajları vardır. Bunlar aşağıda belirtilmiştir. Vurucu başlığı hareket ettiren pistonu, istenilen noktada durdurulabilme ve hareket ettirebilme özelliğinden dolayı, ihtiyaç duyulan kurs boyunun ayarı ve kalıbın bağlanması çok kolaydır.

  • Hidrolik devrede bulunan emniyet valfi sayesinde aşırı yüklemelerde pres tezgahı ve kalıp emniyete alınmıştır.
  • Çalışma basıncına ve kalıplanacak malzemenin özelliklerine bağlı olarak çalışma hızı ayarlanabilmektedir.
  • Kurs boyu süresince pistonun her noktadaki basıncı sabittir.

Preslerin Karşılaştırılması

1) Hidrolik preste vuruş boyunca kuvvet sabittir, mekanik preste ise slayt pozisyonuna göre kuvvet değişir.

2) Hidrolik preste kurs yüksekliği kolayca ayarlanır ve kontrol altındadır. Mekanik preste ise kurs yüksekliği krank ve eksantrik dönüşüyle sınırlıdır.

3) Hidrolik presin hızı ayarlanabilir, mekanik presin hızı ise tahrik sistemiyle sınırlı ve sabittir.

4) Hidrolik pres aşırı yüke giremez, önceden ayarlanmış bir kuvvete ulaşınca slayt hareketini sona erdirir. Mekanik pres ise aşırı yüke girer ve koruyucu sistem yoksa prese ve kalıba zarar verebilir.

5) Mekanik presler, devrini daha hızlı tamamlar ve seri üretime daha yatkındır.

6) Mekanik preste daha küçük motor kullanılır. Hidrolik presler, eşdeğer bir mekanik prese oranla 2-2,5 kat daha güçlü motor kullanır.

7) Mekanik presin slayt hızı, daha yüksek olduğundan yüksek darbe hareketi isteyen kesme ve delme işlemlerine daha uygundur.