Topraklama Ölçümü

Topraklama nedir?

Elektrikli cihazlar veya makineler elektrik kaçağı tehlikelerine riskine karşı gövdelerini bakır bir iletken yardımıyla toprağa gömerek topraklama sisteminin bağlanması yöntemine dayanır. Bu şekilde cihaz veya makinede elektrik kaçağı mevcutsa, temas halinde elektrik akımı dokunan kişinin elektrik akımına kapılmasını engelleyerek, direnci daha düşük olan toprak hattının üzerinden geçerek, akım toprağa akar ve böylece çarpılma tehlikesi tamamen engellenmiş olur. Elektrik Topraklama, elektrik ile çalışan makine ve cihazların olası bir elektrik kaçağı riskine karşın hayati bir tedbirdir.

Elektrikli sistemlerin sağlıklı bir biçimde çalışabilmesi için elektriksel sorunlarda can ve mal güvenliğini sağlaması bakımından elektrik topraklamasının mutlaka yapılması ve yılda bir kontrol edilmesi gereken bir sistemdir.

 

Topraklama ölçümü Nedir?

Topraklama ölçümü ve kontrolü, Elektrik Tesisi Topraklama Yönetmeliği ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile İş Ekipmanlarının Kullanımı Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmelik ile İşyeri Bina ve Eklentilerinde Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Bu çalışma yılda bir tekrarlanması tavsiye edilir ve Topraklama tesisatı periyodik olarak en az yılda bir defa, yer değiştirebilen makine ve cihazlar için altı ayda bir defaya mahsus yetkili elektrik mühendisleri tarafından muayene ve ölçümü yapılmalıdır.

Topraklama Ölçümü Periyodları; (topraklama ölçümleri kaç yılda bir yapılır)

Değişken Tesisler İçin;

Sabit İşletme Cihaz ve Makinalar             : 1 Yıl

Sabit olmayan İşletme Ekipmanları         : 6 Ay

Elektrik üretim, iletim, dağıtım tesisleri : 2 yıl

Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri      : 1 yıl

Enerji nakil ve dağıtım hatları                 : 5 yıl

Topraklama dirençlerin kontrolü ve ölçülmesi : 2 yıl

  

Topraklama Ölçümü nasıl yapılır?

Elektrik Topraklama Ölçümü, Kontrol, Muayene, Ölçme ve Denetleme

Yönetmelik madde 10-A da açıklandığı gibi topraklama sistemi, montaj sırasında veya işletme sürecinde periyodik olarak düzenli kontrolleri yapılmalıdır.

Yapılması gereken kontroller ve ölçümlerden birkaçını örneklersek;

 • Toprak özgül direncinin ölçülmesi,
 • Artık akım koruma (RCD) düzeninin kontrolü,
 • Elektrik tesisinin yalıtım direncinin ölçülmesi ve denetlenmesi,
 • Gözle muayene,
 • Koruma iletkenlerinin, ana ve tamamlayıcı potansiyel dengeleme iletkenleri bağlantılarının sürekliliğinin ölçülmesi ve denetlenmesi,
 • Çevrim empedansının kontrolü,
 • Topraklama direncinin ölçülmesi
 • Beslemenin otomatik kesilip kesilmediğinin denetlenmesi,

 

Topraklama Ölçüm Cihazı

1- Fluke 1621 Topraklama Ölçüm Test Cihazı

2- Extect GRT 300 Topraklama Ölçümü ve topraklama Direnci Ölçer 4 Kutup

3- Megger Topraklama Direnci Ölçer 3 Kutup I Clamb Uyumlu piyasada başlıca kullanılan cihaz markalarından birkaçıdır.

Hassas bir topraklama ölçümündeki genel kural kullanılan multimetre hassaslık ayarı ile aynı durumdur. Cihazdaki anahtar 2.000 ohm. ayarına getirilmeli ve test esnasında ledler aktif konuma getirilir. Toprak direnci düşük ise anahtar 200 ohm. / 20 ohm kademesine getirilmesi önerilir. Gösterilen değer topraklanması tamamlanmış ekipmanın toprak direncidir.

topraklama-olcumu

Elektrik Topraklama Ölçümü

Topraklama ve Elektrik Kontrol ve Ölçüm Raporları

 • Kuvvetli akım tesisatı ölçümü ve kontrolleri
 • Paratoner tesisatı ölçümü ve kontrolleri
 • Topraklama Raporu
 • Topraklama tesisatı ölçümü ve kontrolleri
 • Trafo bakımları ve raporlanmaları
 • Elektrik İç tesisatı uygunluk kontrol raporu
 • İşletme Topraklaması ve Pano ölçümü
 • Gövde koruma topraklaması ölçüm

 

 Topraklama Ölçümü Yapan Firmalar

Prosafety İş Hijyeni Laboratuvarı ve Mühendislik Hizmetleri firması olarak sizler için EMO (Elektrik Mühendisleri Odası) tarafından topraklama ölçümü konusunda sertifikalı ve SMM belgeli mühendislerimiz kapsamında İSG ve Elektrik Tesisleri Topraklama Yönetmeliği kapsamında tesis içi ve dışı, muayene, kontrol ve paratoner tesisatı topraklama TÜRKAK akreditasyonlu cihazlarımızla test, muayene ve kontrol edilerek topraklama ölçüm raporu hazırlanarak orjinalleri kargo ve e-posta vasıtasıyla gönderilmektedir.

 

Paratoner nedir?

Paratoner, yapıların ve tesislerin yıldırımın çarpmasına karşı koruyan bir düzenektir. Binaların çatısının üzerine yerleştirilen sivri madeni çubuk, şimşek çakması esnasında gelen elektrik boşalımını çekerek toprağa akmasını sağlar. Yıldırımdan gelen yüksek elektrik akımı, iletken çubuktan geçerek, uzun bir kabloyla aşağıya inerek kablonun içerisinden toprağa batırılmış bakır iletken madeni levhadan da toprağa geçerek dağılır.

  

Paratoner Topraklama Ölçümü

İkmal istasyonu, yüksek binalar veya yapılar, trafo tesisleri, minareler, köprüler, sanayi tesisleri stadyumlar, havaalanları, ikmal istasyonları gibi yıldırımın etkilerinden kaynaklanan yüksek elektrik yükünün boşalmasının yol açtığı yüksek gerilim ve  akım paratoner tesisatındaki iletken üzerinden geçerek toprağa akması sağlanır. Paratoner topraklama ölçümü ve muayene hizmeti kapsamında paratoner tesisatı topraklama direnç değerleri ölçümü yapılarak, paratoner tesisatı etkinliği değerlendirilerek ayrıntılarıyla raporlanır.

Topraklama Ölçümleri Fiyatlarını inceleyebilir veya Firmanıza özel fiyat teklifi alabilirsiniz.

Bir cevap yazın