gurultu-olcumu

Ses ölçümü

Gürültünün insan sağlığı üzerindeki olası etkileri şu şekilde özetlenebilir:

 İş Güvenliği Ölçümleri | Ses ölçümü | Hijyen Ölçümleri

Psikolojik etkiler; sinir bozukluğu, korku, rahatsızlık, tedirginlik, yorgunluk, zihinsel etkilerde yavaşlama, uykusuzluk. Gürültünün konuşma ile olan iletişimi önlemesi, iş verimine ve iş güvenliğine olan etkileri. Fizyolojik etkileri ise işitme duyusunda oluşturduğu olumsuz etkiler (İşitme duyusunda azalma, kulak ağrısı, mide bulantısı (yüksek basınçlı gürültüye maruziyet sunuk kalma), kas gerilmeleri stres, kan basıncında artış, kalp atışlarının ve kan dolaşımının değişimi olarak örnek gösterilebilir.

Gürültü Düzeyinin Ölçümü:

İş yeri çalışma alanında ses ölçümü ve seviyesi yüksek olup olmadığına karar vermek için alışılagelmiş bazı temel kurallar da bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse yakın mesefede duran bir kişinin söylediklerinin anlaşılabilmesi için, o kişinin alışılmış konuşma tonunun haricinde ses şiddetini arttırarak konuşması gereği, veya kişinin anlaması için kulağına kadar yakınlaşıp kişiye doğru bağırmak zorunda  kalıyorsa, gürültü müsaade edilebilir (kulak koruyucusu kullanılmadan çalışılabilir) düzeyi aşmış diyebiliriz.

Ses seviyesinin ölçümü ve analizi için ses ölçer aletleri, frekans analizleri ve ortam gürültü cihazları veya kişisel gürültü dozimetreleri maruz kalan kişiye takılır. İş yerinde değişik noktalardan yeterli sayıda ölçüm yapılarak iş yeri gürültü haritası çıkarılmalı ve yüksek gürültülü bölgeler işaretlenmelidir. En önemlisi ise 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuna istinaden,  işçilerin kişisel maruziyetlerini belirleyecek şekilde işçiler için teker teker gürültü ölçümü yapılmalıdır.

gurultu-cesitleri
gurultu-cesitleri

Çalışanda yüksek seviyede gürültü 85 dba dan yüksek olan uzun süreler aylar hatta yıllar alıyorsa maruziyet sonucu kişide oluşan, kalıcı işitme kayıpları oluşabilir.

  • Gürültünün düzeyine (sesin toplam enerjisine),
  • Gürültünün, sürekli, kesikli ya da darbeli oluşuna bağlıdır.
  • Kişisel duyarlılığa,
  • Gürültünün ya da sesin frekans dağılımına,
  • Kişinin gürültünün etkisinde kaldığı sürenin uzunluğuna,
  • Günlük toplam maruziyetinde kalma süresine,

Gürültü Kontrolü Sağlamak

1) Gürültüyü Kaynakta Azaltmak 2)Ses Enerjisinin Yayıldığı Yolda Gürültüyü Azaltmak 3)Gürültüyü, Gürültüye Maruz Kalan Kişide Engellemek

En son çare olarak, işçiler belirli gürültülü bölgelerde kulak koruyucuları kullanmalıdır. Çünkü yüksek düzeyde gürültüye uzun süre maruz kalma kalma çok hassas olan işitme organları için zararlıdır. Kulak tıkaçları veya tüm kulağı kapsayan akustik baret tarzı kulak koruyucuları, gürültüyü kulak zarına gelmeden önce önler engeller. Kulak tıkacı ya da tüm kulağı içine alan koruyucuların seçimi ses ölçümü ve yapılan işe bağlıdır. Gürültülü bölgelerde kulak koruyucusu takılınca konuşmaları veya uyarı sinyallerini duymama endişesi yersizdir. Hatta sesler daha rahat anlaşılmaktadır.
Kulak koruyucuları yıprandığında, sertleştiğinde veya şekilleri bozulduğunda değiştirilmelidir. Kulak koruyucusu herhangi bir yerde uzun süre bırakılmış veya kaybedilmiş ise kesinlikle yeni bir koruyucu kullanılmalıdır. Hijyenik olmayan kulak tıkacı kesinlikle kullanılmamalıdır. Kulak tıkaçları günde en az bir kere sabun ve su ile yıkanmalıdır.

One thought on “Ses ölçümü

  1. Atilla Oral

    Edirne Toki inşaatımda ses ölçümü yaptırmak istiyorum inşaatım 3 bloktan oluşuyor bu ölçüm için fiyat vermenizi istiyorum