Tehlikeli Kimyasal Maddelerin Solunum Yolu İle Risk Değerlendirmesinin Yapılması

 Solunum Risk değerlendirmesi yapılırken;

 Risklerin ve önlemlerin belirlenmesi,

 • Tehlikelerin belirlenmesi,
 • Kimyasal solunuma maruz kalan kişilerin, kimyasal etkisinin belirlenmesi,
 • Bulunan bulguların kayıt altına alınması
 • Alınacak önlemlerin uygulanması işlemleri gerçekleştirilmektedir.

 

Kimyasal Madde Kullanımında İşvereninin Alması Gereken Önlemler

 

 • İşyeri ortamında oluşabilecek tehlikelerin önüne geçilebilmesi için gerekli önemlerin alınmasını sağlamak
 • İşyerinde uygun ortamın sağlanması ile riskleri en aza indirmek
 • Oluşabilecek tehlike ve riskleri kaynağında kontrol altına alabilmek,
 • Çalışan kişilerin gerekli teknik donanım ve ekipmana sahip olmasını sağlamak,
 • Koruyucu önlem ve tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

 

Kimyasal madde kullanımında risk değerlendirme metodları ve bunların uygulamaya koyulması iş sağlığı ve güvenliği açısından oldukça önem taşımaktadır. Bazı iş yerlerinde çalışma koşullarına göre oluşturulabilecek güvenlik tedbirleri farklılık göstermektedir. Örneğin boya fabrikasında çalışan işçilerin kimyasal maddeye maruz kalma ihtimalleri oldukça yüksektir. Bunun için işveren kimyasal madde kullanımına ilişkin bütün prosedürleri yerine getirmek zorundadır.

 

Risk Değerlendirme Metodlarında Kullanılan Yöntemler

 • Maruziyet süresi aralığı
 • Kimyasal alanların tehlikeleri
 • Ortamda bulunan kimyasal madde miktarı
 • Kullanılan yöntemler
 • Kimyasal maddenin fiziksel durumu

 

 

Kimyasal maddelerin risk değerlendirmesi 3 değişik özelliği hesap edilerek yapılmaktadır.

 1. Kimyasal maddenin miktarı
 2. Kimyasal maddenin tehlikesi durumu
 3. Kimyasal maddenin uçuculuğu ile yayılma eğilimi göstermesi (volatility)

 

risk sınıflandırması

risk sınıflandırması

*Yukarıda belirtilen tabloda 4 farklı risk derecesi belirtilmiştir.

Risk Derecelerine Göre Renkler:

 1-) Yeşil

2-) Turkuaz

3-) Turuncu

4-) Kırmızı renkte belirtilmiştir.

 

RİSK DERECESİ 1

 Bu kimyasal maddeye maruz kalma durumu en az olarak kabul edilen risk derecesidir. Önleme ölçümlerinin yasal düzenlemeler çerçevesinde yer almadığı durumlarda yapılamaması gerekmektedir. Genel kontrol yöntemi olarak havalandırma kullanılması gerekmektedir.

 

RİSK DERECESİ 2

 Bu tip kimyasal kullanımında iş yerinde Maruziyet yöntemini minimuma indirmek için özel yöntemler kullanılmaktadır. Ortam ölçümlerinin ve kontrolünün yapılması teknik uzmanlar tarafından yapılmaktadır.  Risk derecesi 2 olan ortamlarda spesifik yalıtım metodu kullanılmaktadır. Bu metodun kullanılmasındaki amaç, kimyasal madde yoğunluğunu en aza indirmektir.

 

RİSK DERECESİ 3

 3.ncü risk derecesine sahip olan işletmeler, izolasyon ve kapalı sistemini kullanarak, işyeri ve kimyasal ortam arasındaki ilişkiyi kesmelidirler. Risk oluşumu için sayısal veriler kullanılmalı ve raporlanmalıdır. Periyodik maruziyet ölçümlerin bu risk değerlendirmesi için yapılması zorunludur.

 

RİSK DERECESİ 4

Bu risk değerlendirmesinde yer alan işletmelerde çok fazla kimyasal madde ve toksik kullanımı mevcuttur. Yukarıda yer alan tabloya bakıldığında en çok kimyasal maruziyetin risk derecesinin 4 olduğunu görebilmektesiniz. Bu tip işletmelerde uluslararası güvenlik prosedürleri uygulanarak, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. Genel ortam ve maruziyet ölçümleri düzenli bir biçimde yapılmalı, gerekli bütün tedbirlerin alınması gerekmektedir.

About the Author: Eren Aksoy

Avatar photo
Eren Aksoy, Prosafety'de İş Hijyenisti, Ölçüm ve Deney Sorumlusu, A Tipi Muayene Personeli, İç Tetkikçi ve İş Güvenliği Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Nişantaşı Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden ve Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanlığı programından mezun olan Eren, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yetkilendirilmiş bir İSG Uzmanı'dır. Ayrıca TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından verilen İş Ekipmanlarını Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimi Yetki Sertifikası'nın yanı sıra TÜRKAK'tan Metot Validasyon, Ölçüm Belirsizliği, TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17025 sertifikalarına sahiptir. İstanbul Üniversitesi'nden aldığı Kalite Yönetimi Uzmanlık ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçilik Sertifikası ile de kalite yönetimi konusunda uzmanlığını pekiştirmiştir.İletişim: eren@prosafety.com.tr