solunum tehlikeleri nelerdir

Solunum Tehlikeleri

Solunum tehlikeleri ile ilgili ilk etkilenen organ akciğerdir. Akciğerden pompalanan oksijen direk kan dolaşımına karışır ve bütün vücuda yayılmış olur. Endüstri alanında solunum tehlikeleri ni 2 başlık altında toplayabiliriz.

 

1-) Oksijen Yetersizliği: Oksijen basıncı yaşamsal seviye düzeyinin altındadır.

2-) Oksijence Yetersiz Atmosfer: Oksijenin alınamayacağı yerler.

 

Çoğu canlının hayatta kalabilmesi için oksijene ihtiyacı vardır. Bazı canlılar oksijene daha fazla ihtiyaç duyarlar. Beyinin ve hücrelerin oksijensiz kalması durumunda (4-6 dakika aralığı dahilinde) zarar görmesi ve ölmesi gerçekleşebilir. Bu hücrelerin daha sonrasında yenilenmesi ve kendini onarması mümkün değildir. Bu sonuçtan dolayı da yaşamsal süreçte fonksiyonel bozukluklar meydana gelmektedir. Deniz seviyesi normlarında havada %79 azot ve %21 oksijen ve başka gazlar bulunmaktadır. Deniz seviyesinin üzerine çıkıldığında gazların kısmi basınçları azalır. Bu durum da nefes alamamaya, vücudun oksijensiz kalmasına neden olmaktadır.

 

Oksijen Konsantratör Cihazları, ihtiyaç duyulduğu an ve miktarda, belirlenen mod ve komutuyla kesintisiz oksijeni sağlayan elektronik bir cihazdır. Oksijen konsantratörü oda havasını alır, oksijeni diğer gazlardan ayırarak, hastaya yüksek konsantrasyonda oksijen verme görevini yerine getirir. Konsantratör, oda havasındaki oksijeni filtre etmesine rağmen odadaki normal oksijen yoğunluğunu etkilemez.

 

Oksijen Yetersizliğine Neden olan Alanlar

 

 • Solunum oranının ve derinliğinin artması
 • Oksijen konsantrasyonun düşük olduğu yerlere girmek, uzun süre kalmak
 • Kimyasal bileşenlere maruz kalınmış oksijenli ortamlarda bulunmak
 • Oksijence yetersiz atmosferler;
 • Gemi ambarları,
 • Tanklar,
 • Sarnıçlar,
 • Silolar,
 • Madenler,
 • Boğucu düzeydeki gazlar veya buharın olduğu yerler,
 • Oksijenin kimyasal veya biyolojik reaksiyonlarla birleştiği yerler.
solunum tehlikeleri
Solunum tehlikeleri

Kapalı alanlara girecek kişilerin tam teçhizatlı olması, tehlikeleri ve önlemleri bilecek iş güvenliği uzmanı ve çalışma koşullarını personele anlatacak kişilerin ortamda bulunması iş güveliği açısından oldukça önem taşımaktadır.

 

İş yeri Ortam Atmosferinde Bulunabilecek Kirleticilerin Zararları

 

Zararlı maddeler solunduğunda akciğer ve üst solunum yollarıyla alakalı tahrişe neden olabilmektedir.  Kimyasal reaksiyona maruz kalınmış olan hava solunduğunda vücut hücrelerine yeteri kadar oksijen taşınamayacağından boğulmalara sebebiyet durumlar ortaya çıkabilir.

Solunan kirleticiler 3 biçimde değerlendirilir:

1-) Aerosoller (tanecikler) : Akciğerde birikmesi durumunda tıkanıklığa ve doku tahribine neden olabilir.

2-) Zehirli Buharlar:  Vücutta çeşitli tepkimelere girerek zehirlenmelere neden olurlar.

3-) Tanecik Gazlarının Vücut Tepkimesine Girmesi: Hidrojen flüorür ve silisyum dioksit gazları örnek verilebilir.

 

Bazı bileşikler ise boğaz tahrişine neden olabilir, kişi bazı durumlarda hemen farkına varmayabilir ama ilerleyen zamanlarda hastalık farklı biçimlerde kendini gösterebilir. Akciğer kanaması, damar şişmeleri örnek verilebilir.