Kişisel Hijyen ve Solunum Yollarını Koruma | KKD Seçimi ve Kullanımı Nasıl Olmalıdır?

Solunum Yollarını Korumanın Temel İlkeleri

İşyeri çalışma ortamı zararlı gazlar, tozlar, sisler veya buharlar tarafından sürekli kirlenmektedir. İşçi, işvereni sağlık gözetimlerini yapmasını sağlamak isg uzmanın takibinde olmalıdır. Bilhassa tozlu ortam veya kimyasal maruziyet gözlenmesi durumunda uygun olan solunum yolları koruyucuları (maske) personele tedarik edilmelidir. Peki solunum yollarını koruma için aşağıdaki önerileri içeren kkd kullanma talimatına göre tercih edilmelidir.

Solunum yollarını koruma yani KKD’ler işçiyi çalıştığı ortamdaki tehlikeli maddelerden koruyabilecek nitelikte olmalıdır.

Filtre ve maskeyi kullanma talimatı, çalışanın rahatça göreceği ve alabileceği yerlerde bulunmalıdır.

İşçilere solunum yolları koruyucularının kullanılabileceği alanlar, kullanımları, muhafaza edilmesi (depolanması) gibi konularda eğitim verilmelidir.

Solunum yollarını koruma iş bitiminde temizlenmeli, gerekiyorsa yıkanmalı, kurutulmalı ve varsa kusurlu bölümleri değiştirilmelidir.

İki kişi aynı solunum yolları koruyucusunu (KKD) kullanmamalıdır. Ancak birinci kişi tarafından kullanıldıktan sonra temizlenip, dezenfekte edildikten sonra diğer bir kişi tarafından kullanılabilir.

Kimyasal Maddelerden Etkilenme / Solunum Yollarını Koruma

Koruyucu takıldığında bütün bağlantı kayışları bağlanmalı ve düzeltilmelidir.

Maskenin yüze iyice oturması gerekir. Sakal, favori, gözlük gibi şeylerin maskenin iyi oturmasını engelleyebileceği unutulmamalıdır.

Filtreler üzerinde / prospektüsünde kullanım süreleri belirtilir. Bu sürelere uyulmalıdır. Ayrıca kullanım sırasında tehlikeli madde kokusu hissediliyor veya nefes almakta zorluk çekiliyorsa filtrenin hemen değiştirilmesi gerekir.

Çevre Koşullarının Sağlık Kurallarına Uygunluğu (Sanitasyon) ve Kişisel Hijyen

Kişisel hijyen de kimyasal etkenlere karşı önemli bir kontrol yöntemidir. İşçiler, üzerlerine kazara da olsa sıçrayan zehirli veya tahriş edici maddeleri çıkarmak için maruz kalan deriyi / bölgeyi derhal yıkayabilmelidir. Bu nedenle; tehlikeli veya çok zehirli maddelerin taşındığı veya bunlarla herhangi bir işlemin yapıldığı yerlerde yıkanma olanakları, acil güvenlik duşları ve acil göz-yüz duşları gereklidir.

Biyolojik tehlike içeren veya kanserojen kuşkusu taşıyan maddelerin kullanıldığı veya bulundurulduğu yerlerin her bir girişine; işçileri olası zararlar konusunda bilgilendiren ve gerektiğinde uyması ya da yapması gereken acil işlemleri belirten uyarı levhaları asılmalıdır. İşçilerin giysi ve araçları değiştirebilmesi için bina girişlerinin bir tarafına özel yerler yapılmalıdır.

Zararlı maddelerle çalışan işçiler herhangi bir şey içmeden veya yemeden, hatta sigara içmeden önce ellerini ve ağızlarını yıkamalı ve kirlenmiş (zararlı madde bulaşmış) giysilerini çıkarmalıdır.