Spektrofotometre Nedir?

Spektrofotometre, maddelerin ışıkla olan etkileşimini ölçen bir laboratuvar cihazıdır. Bu etkileşim, maddelerin belirli dalga boylarındaki ışığı nasıl absorbe ettiği veya emittiği üzerine kuruludur. Temel olarak, bir spektrofotometre, bir numunenin ışığın belirli bir bölümünü ne kadar absorbe ettiğini veya geçirdiğini ölçerek, o maddenin kimyasal yapısı, konsantrasyonu ve diğer özellikleri hakkında değerli bilgiler sağlar. Bu cihazlar, kimya, biyoloji, fizik, malzeme bilimi ve çevre bilimleri gibi birçok farklı alanda kullanılır.

Spektrofotometre Çalışma Prensibi

Spektrofotometrelerin çalışma prensibi, maddelerin ışığı absorbe etme veya geçirme kapasitelerine dayanır ve bu özellikler, maddelerin kimyasal bileşimini ve konsantrasyonunu belirlemek için kullanılır. Temel adımlar şunlardır:

 • Işık Kaynağı
 • Monokromatör
 • Örnek Küveti
 • Dedektör
 • Okuma ve Analiz

Işık Kaynağı

Spektrofotometre içinde, belirli bir dalga boyu aralığındaki ışığı sağlayan bir ışık kaynağı bulunur. Bu ışık kaynağı, genellikle bir lamba (örneğin, deuterium lambası UV ölçümleri için veya tungsten lambası görünür ışık ölçümleri için) olabilir.

Monokromatör

Işık kaynağından çıkan ışık, monokromatör olarak adlandırılan bir bileşenden geçer. Monokromatör, prizma veya difraksiyon ızgarası gibi bir eleman kullanarak ışığı bileşen dalga boylarına ayırır ve yalnızca belirli bir dalga boyundaki ışığın ölçümde kullanılmasını sağlar. Bu işlem, ölçümün spesifik bir dalga boyunda yapılmasını sağlayarak analizin hassasiyetini artırır.

Örnek Küveti

Monokromatörden geçen belirli dalga boyundaki ışık, içinde ölçülecek madde veya çözeltinin bulunduğu bir küvete yönlendirilir. Bu küvet genellikle kuvars ya da plastikten yapılır ve örnek tarafından ışığın ne kadarının absorbe edildiğini veya geçirildiğini ölçmek için kullanılır.

Dedektör

Küvetten geçen ışık, dedektör tarafından algılanır. Dedektör, geçen ışığın şiddetini ölçer ve bu veriyi elektrik sinyaline dönüştürür. Absorbe edilen ışığın miktarı, örneğin konsantrasyonu ve kimyasal yapısı hakkında bilgi verir.

Okuma ve Analiz

Dedektörden alınan elektrik sinyali, cihazın bilgisayar sistemi tarafından işlenir ve absorpsiyon veya transmisyon değerleri olarak görüntülenir. Bu değerler, Beer-Lambert yasası kullanılarak maddenin konsantrasyonuna dönüştürülür. Beer-Lambert yasası, ışığın absorbe edilme miktarının örnek konsantrasyonuyla doğru orantılı olduğunu belirtir.

Spektrofotometrelerin bu çalışma prensibi, çeşitli bilim ve endüstri dallarında maddelerin detaylı analizi için güçlü bir araç olmasını sağlar. Kullanılan dalga boyu aralığına bağlı olarak, bu cihazlar UV, görünür ışık veya IR spektrumlarında çalışabilir ve bu sayede geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir.

Spektrofotometre Çeşitleri

Spektrofotometreler, çalışma prensipleri, kullanılan ışık kaynakları, ölçüm yaptıkları dalga boyu aralıkları ve uygulama alanlarına göre farklı çeşitlere ayrılır. İşte en yaygın spektrofotometre çeşitleri:

 • Absorbsiyon Spektrofotometreleri
 • Emisyon Spektrofotometreleri
 • Fluoresans Spektrofotometreleri
 • Infrared (IR) Spektrofotometreleri
 • Atomik Absorpsiyon Spektrofotometreleri (AAS)
 • X-Işını Spektrofotometreleri

Absorbsiyon Spektrofotometreleri

UV (Ultraviyole) ve UV-VIS (Ultraviyole-Görünür) spektrofotometreler, maddelerin ultraviyole ve görünür ışık spektrumlarında ışığı nasıl absorbe ettiğini ölçen cihazlardır. Bu iki spektrum aralığı, birçok kimyasal bileşenin karakteristik absorpsiyon özelliklerine sahiptir, bu da UV ve UV-VIS spektrofotometreleri, kimyasal analizler için değerli araçlar haline getirir.

 • UV Spektrofotometre: UV spektrofotometre, özellikle ultraviyole dalga boyu aralığındaki (genellikle 200-400 nm arası) ışığı absorbe etme özelliklerine göre maddeleri analiz etmek için tasarlanmıştır. Bu cihazlar, organik ve anorganik bileşiklerin analizinde yaygın olarak kullanılır. Özellikle, moleküllerin UV ışığına olan duyarlılığı sayesinde protein, DNA ve ilaç konsantrasyonlarının ölçümünde sıkça tercih edilir.
 • UV-VIS Spektrofotometre: UV-VIS spektrofotometreler, hem ultraviyole hem de görünür ışık spektrumlarında (yaklaşık 200-800 nm arası) analiz yapabilen cihazlardır. Bu cihazlar, belirli bir dalga boyundaki ışığın maddenin tarafından ne kadar absorbe edildiğini veya geçirildiğini ölçer.Gıda, çevre, farmasötik, kimyasal ve biyoteknoloji endüstrilerinde geniş bir uygulama alanına sahiptir. Renkli ve renksiz maddelerin konsantrasyonlarının belirlenmesinde, ayrıca kompleks kimyasal yapılara sahip maddelerin detaylı analizlerinde kullanılırlar.

Emisyon Spektrofotometreleri

 • Flamespektrofotometre: Örnekleri bir alev içinde buharlaştırarak, emilen ışığın emisyonunu ölçer. Genellikle metal konsantrasyonlarının tespitinde kullanılır.
 • Plazma Emisyon Spektrofotometre: Yüksek enerjili bir plazma kaynağı kullanarak, örneklerin elementel analizini yapar. Çok düşük konsantrasyonlardaki elementleri bile tespit edebilir.

Fluoresans Spektrofotometreleri

 • Maddelerin absorbe ettikleri ışıkla uyarıldıktan sonra yaydıkları ışığın şiddetini ve spektrumunu ölçer. Biyolojik örneklerin, özellikle protein ve nükleik asitlerin analizinde yaygın olarak kullanılır.

Infrared (IR) Spektrofotometreleri

 • FTIR (Fourier Dönüşümlü IR Spektrofotometre): Infrared ışık spektrumunda ölçüm yapar ve moleküllerin vibrasyonel ve rotasyonel geçişlerini analiz eder. Organik ve inorganik bileşiklerin yapısal analizinde kullanılır.

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometreleri (AAS)

 • Metallerin ve bazı ametal elementlerin konsantrasyonlarını ölçmek için kullanılır. Örnek atomik buhara dönüştürülür ve belirli bir dalga boyundaki ışığı absorbe etme kapasitesine göre analiz edilir.

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometreleri (AAS)

XRF (X-Işını Floresans): X-ışınlarını kullanarak, örneklerin elementel bileşimini belirler. Madencilik, metalurji ve çevre analizleri gibi alanlarda kullanılır.
Her bir spektrofotometre tipi, belirli bir analiz gereksinimine yönelik özelleştirilmiş olup, seçim, analiz edilecek maddenin türü, örnek matrisi, analizin hassasiyet ve çözünürlük ihtiyaçları gibi faktörlere bağlıdır. Bu çeşitlilik, spektrofotometrelerin çok geniş bir uygulama alanına sahip olmasını sağlar, araştırmacı ve teknisyenlere özel analiz ihtiyaçlarına uygun çözümler sunar.

Spektrofotometre Nasıl Kullanılır?

Spektrofotometre kullanımı, genel olarak aşağıdaki adımları içerir, ancak farklı cihaz türlerinde ve ölçüm yapılan analitlere bağlı olarak bazı varyasyonlar gösterir:

Cihazı Hazırlama

 1. Cihazı açın ve ısınması için bir süre bekleyin (gerekirse). Bu, özellikle UV-VIS spektrofotometreler için önemlidir çünkü lambaların stabil bir ışık çıkışına ulaşması zaman alabilir.
 2. Kullanılacak dalga boyunu seçin. Bu, ölçülecek maddenin absorbe ettiği veya emittiği karakteristik dalga boyuna bağlıdır.
 3. Boş bir ölçüm (blank) yaparak cihazı sıfırlayın. Boş ölçüm, ölçüm yapılacak maddenin çözücüsüyle doldurulmuş bir küvet kullanılarak yapılır ve cihazın arka plan sinyalini düzeltmesi sağlanır.

Örnek Hazırlığı ve Ölçüm

 1. Örneğinizi uygun bir çözücüde hazırlayın. Çözücü, ölçüm yapılan dalga boyunda minimal absorpsiyon göstermelidir.
 2. Örneği bir küvete doldurun. Küvetler genellikle kuvars veya plastikten yapılır ve çeşitli boyutlarda olabilir. Ölçüm yapılacak ışığın türüne uygun küveti seçin (örneğin, UV ışığı için kuvars küvet).
 3. Küveti spektrofotometrenin ölçüm bölmesine yerleştirin ve ölçümü başlatın.
 4. Cihaz, örneğin absorpsiyonunu veya transmisyonunu ölçer ve bu değerleri gösterir. Bazı cihazlar doğrudan konsantrasyon değerleri de verebilir.

Sonuçların Değerlendirilmesi

 1. Elde edilen absorbans veya transmisyon değerlerini kaydedin. Bu değerler, Beer-Lambert yasası kullanılarak örnek konsantrasyonuna dönüştürülebilir.
 2. Gerekirse, birden fazla dalga boyunda ölçüm yaparak örnek hakkında daha fazla bilgi edinin.
 3. Analiz sonuçlarını, varsa, referans değerlerle veya beklenen sonuçlarla karşılaştırın.

Cihazın Temizlenmesi ve Kapatılması

 1. Ölçüm sonrası küvet ve diğer aksesuarları temizleyin. Küvetleri, özellikle protein gibi yapışkan maddelerle çalışıldığında, özel çözücülerle yıkayın.
 2. Cihazı kapatın ve koruyucu kapağı yerine koyun, eğer varsa.

Spektrofotometre Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Her kullanımdan önce ve sonra cihazın ve küvetlerin temizliğine dikkat edin.
 • Çalışma talimatlarına ve güvenlik önlemlerine dikkat edin.
 • Ölçüm yapılacak maddenin özelliklerine uygun dalga boyunu seçmekte dikkatli olun.
 • Hassasiyet gerektiren ölçümlerde, örnek hazırlığı ve ölçüm koşullarının standardizasyonuna özellikle dikkat edin.

Spektrofotometre Kullanım Alanları

Spektrofotometreler, geniş bir uygulama yelpazesine sahip oldukça çok yönlü cihazlardır. Maddelerin ışığı ne şekilde absorbe ettiği veya yaydığı bilgisine dayanarak, bilim ve sanayi alanlarında farklı özelliklerdeki örneklerin analizinde kullanılırlar. İşte spektrofotometrelerin bazı temel kullanım alanları:

Kimyasal Analiz

 • Konsantrasyon Belirleme: Spektrofotometreler, bir çözeltinin konsantrasyonunu ölçmek için kullanılır. Beer-Lambert yasasını kullanarak, ölçülen absorbans değerlerinden çözeltideki maddenin konsantrasyonunu hesaplayabilirler.
 • Saflık Testleri: Maddelerin saflığını kontrol etmek için kullanılır. Bir maddenin beklenen absorbans spektrumundan sapmalar, impüritelerin (kirliliklerin) varlığını gösterebilir.

Biyoloji ve Biyokimya

 • Protein ve Nükleik Asit Analizleri: Spektrofotometreler, proteinlerin ve nükleik asitlerin (DNA/RNA) konsantrasyonlarını ölçmek için sıklıkla kullanılır. Örneğin, DNA’nın 260 nm’de, proteinlerin ise 280 nm’de absorbans ölçümü yapılır.
 • Enzim Kinetiği: Enzimlerin aktivitesini ve reaksiyon hızlarını ölçmek için kullanılır. Substratın dönüşümü veya ürünün oluşumu, zamanla absorbans değişiklikleriyle izlenir.

Çevre Bilimi

 • Su Kalitesi Analizleri: Spektrofotometreler, su örneklerindeki kirlilik seviyelerini, örneğin ağır metaller, organik bileşikler ve fosfat gibi belirli kontaminantların konsantrasyonlarını ölçmek için kullanılır.
 • Atmosfer Araştırmaları: Hava kirliliği bileşenlerinin analizinde kullanılarak, çeşitli gazların konsantrasyonlarını belirler.

Gıda Sanayi

 • Renk Ölçümleri: Gıda ürünlerinin renklerini standardize etmek ve kalite kontrolü yapmak için kullanılır.
 • Katkı Maddeleri ve Kontaminantlar: Gıda katkı maddelerinin, koruyucuların ve potansiyel zararlı kontaminantların konsantrasyonlarını ölçer.

Farmasötik

 • İlaç Konsantrasyonları: İlaçların ve aktif farmasötik bileşenlerin (API) konsantrasyonlarını ölçmede önemli bir rol oynar.
 • Kalite Kontrol ve Saflık Testleri: İlaç üretim süreçlerinde ve bitmiş ürünlerin kalite kontrolünde kullanılır.

Malzeme Bilimi

 • Nanopartikül Karakterizasyonu: Nanopartiküllerin ve diğer nanomalzemelerin optik özelliklerinin incelenmesinde kullanılır.
 • Yeni Malzemelerin Geliştirilmesi: Fotovoltaik malzemeler ve yarı iletkenler gibi yeni malzemelerin optik özelliklerini incelemek için kullanılır.

Spektrofotometrelerin kullanım alanları, analiz edilecek maddenin türüne ve ölçümün amacına bağlı olarak daha da genişleyebilir. Bu cihazlar, araştırma laboratuvarlarından sanayi tesislerine ve çevre izleme istasyonlarına kadar birçok farklı ortamda değerli bilgiler sağlar.

Spektrofotometrik Yöntem Nedir?

Spektrofotometrik yöntem, maddelerin belirli dalga boylarındaki ışığı ne kadar absorbe ettiği veya emittiği ölçümüne dayanan analitik bir tekniktir. Bu yöntem, maddelerin kimyasal bileşimi, konsantrasyonu, ve fiziksel özellikleri hakkında bilgi sağlamak için kullanılır. Spektrofotometrik analizler, genellikle ultraviyole (UV), görünür (VIS), veya infrared (IR) ışık spektrumları üzerinde gerçekleştirilir.

Spektrofotometrik Analiz Nasıl Yapılır?

 1. Örnek Hazırlığı: Analiz edilecek madde, genellikle bir solvent içinde çözülerek spektrofotometre ölçümü için uygun bir çözelti haline getirilir.
 2. Dalga Boyu Seçimi: Analiz edilecek maddenin en yüksek absorpsiyon gösterdiği dalga boyu spektrofotometrede seçilir. Bu, maddenin karakteristik absorpsiyon pikidir ve maksimum duyarlılık ve özgüllük sağlar.
 3. Referans Ölçümü: Arka plan absorpsiyonunu hesaba katmak için genellikle solventin kendisi veya bir referans çözelti ile bir ölçüm yapılır. Bu değer, analiz sırasında örnek ölçümünden çıkarılır.
 4. Örnek Ölçümü: Hazırlanan çözelti, özel bir kap (küvet) içinde spektrofotometreye yerleştirilir ve seçilen dalga boyunda ışığın absorpsiyonu ölçülür.
 5. Sonuçların Değerlendirilmesi: Absorpsiyon değerleri, örnek konsantrasyonunun hesaplanması için kullanılır. Beer-Lambert yasası bu hesaplama için temel alınır ve ışığın absorbe edilme miktarının çözeltinin konsantrasyonuyla doğru orantılı olduğunu belirtir.

Spektrofotometrik Yöntemin Kullanım Alanları

 • Kimyasal Analiz: Çeşitli kimyasalların konsantrasyonunun belirlenmesi, saflığın değerlendirilmesi ve kimyasal reaksiyonların izlenmesi.
 • Biyolojik Araştırmalar: Protein, DNA ve RNA gibi biyomoleküllerin konsantrasyonlarının ölçülmesi, mikrobiyal büyüme oranlarının belirlenmesi.
 • Gıda Bilimi ve Teknolojisi: Gıda maddelerindeki renk, katkı maddeleri ve besin öğelerinin analizi.
 • Çevre Bilimi: Su ve hava kalitesinin izlenmesi, kirlilik seviyelerinin belirlenmesi.
 • Farmasötik Analizler: İlaçların konsantrasyonlarının ölçülmesi ve ilaç etken maddelerinin belirlenmesi.
 • Malzeme Bilimi: Pigmentler, boyalar ve diğer malzemelerin optik özelliklerinin incelenmesi.
 • Spektrofotometrik yöntem, yüksek hassasiyet, kolaylık ve geniş uygulama alanı nedeniyle laboratuvarlarda sıkça tercih edilen bir analiz tekniğidir.

About the Author: Eren Aksoy

Avatar photo
Eren Aksoy, Prosafety'de İş Hijyenisti, Ölçüm ve Deney Sorumlusu, A Tipi Muayene Personeli, İç Tetkikçi ve İş Güvenliği Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Nişantaşı Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden ve Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanlığı programından mezun olan Eren, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yetkilendirilmiş bir İSG Uzmanı'dır. Ayrıca TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından verilen İş Ekipmanlarını Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimi Yetki Sertifikası'nın yanı sıra TÜRKAK'tan Metot Validasyon, Ölçüm Belirsizliği, TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17025 sertifikalarına sahiptir. İstanbul Üniversitesi'nden aldığı Kalite Yönetimi Uzmanlık ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçilik Sertifikası ile de kalite yönetimi konusunda uzmanlığını pekiştirmiştir.İletişim: eren@prosafety.com.tr