Tekstil İSG Sorunları

İnsanoğlunun varoluşundan bu yana süregelen giyinme ihtiyacının doğurduğu tekstil sektöründe, her geçen gün birtakım teknolojik yenilikler ve metotlar ortaya çıkmakta; daha yüksek üretim hızlarına ulaşılmakta ve dolayısıyla rekabet hızla artmaktadır. Türkiye, tekstil ve hazır giyim sektörü 1950 tarihinden itibaren istihdamın merkezi durumundadır. Sektörün istihdam açısından önemli bir özelliği, özellikle kadınlara iş olanağı sağlamasıdır. Değişen talepler doğrultusunda esnek üretim olanağının en yüksek olduğu bu sektör, 1980 tarihinden beri, esnek üretim tarzına uygun olarak uluslararası yaygın bir üretim ağına sahiptir. Sektör istihdamı, toplam istihdamda %13,6 toplam imalat sanayi istihdamı içinde %23,9 bir paya sahiptir.

Değişen talebe göre çok sayıda firma, bu şekilde üretim ağlarına dahil olmaktadır. Aralık 2012 verilerine göre, Türkiye de toplam 1.538.006 iş  yeri ve 11.939.620 sigortalı çalışan mevcuttur.

Tekstilde Risk Etmenleri

Büyük tekstil ve hazır giyim şirketleri, bir taraftan merkezlerinde nitelikli, çekirdek iş gücünü koruyarak üretimi; diğer taraftan da daha az nitelikli çevre iş gücü ihtiyacını gerek iç piyasadaki diğer küçük firmalardan; gerekse iş gücünün ucuz olduğu ülkelerdeki daha küçük şirketlere fason iş vererek sağlamaktadır.

Maalesef iş güvenliği unsurlarının göz ardı edilmesinden ve genellikle çok tehlikeli sınıfa girmesinden kaynaklı, iş kazaları, meslek hastalıkları ve ölümlü iş kazaları vakalarıyla karşılaşılmaktadır.

Başlıca sebeplerini sıralayacak olursak;

-Tekstilde kimyasal faktörler

-Tekstilde gürültü ve toz etmenleri

tekstilde-isg-sorunlari
tekstil isg sorunları

Tekstilde İş Kazaları ve Sayısal Veriler

Bu kazalar sonucunda, 2012 yılında 18 çalışan hayatını yitirmiştir. Bu istatistiki veriler neticesinde tekstil sektörü ve tekstil çalışanları, SGK tarafından sınıflandırılan 99 sektör arasında; hem meydana gelen iş kazası sayısı hem de ölümlü iş kazası sayısı bakımından Metal, İnşaat, Madencilik sektörlerinde sonra 4. sırada yer almaktadır.

Ülkemizde her yıl yaklaşık 75.000 iş kazası meydana gelmekte ve 1000 işçi bu kazalarda hayatını kaybetmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine göre, 2012 yılında meydana gelen 74.871 iş kazasının 5970 tanesi tekstil sektöründe meydana gelmiştir.

2012 yılının kayıtlarına göre, Türkiye de tekstil ürünleri imalatı yapan 17.313 iş yeri; 430.213 sigortalı personeli, giyim eşyaları üretimi yapan 33.977 iş yeri ve 454.754 çalışanı vardır. tekstil isg sorunları bu yoğun rekabet ve çalışma ortamı aynı zamanda; iş kazalarını ve meslek hastalıklarını da beraberinde getirmektedir.