termal-kamera

Termal Görüntüleme, Kızılötesi, Termografi | Termal Kamera ile İzleme

TERMAL VE  TERMAL ENERJİ NEDİR ?

-273ºC üzerindeki tüm nesneler bir termal enerji yayarlar. Termal enerji gözümüzün göremediği kızılötesi  aralıkta yayılır. Kızılötesi aralık X ışınları ve Gama ışınları arasındaki bölgedir. Termal kamera, kızılötesi dalga boyu ışınımında, ekipmanla direk olarak temas etmeden sıcaklık durumunu algılayan bir cihazdır. Bu cihaz nesnelerin sıcaklığına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Görüntüleme yöntemi IR türündeki enerjiyi esas alır bu görüntüleme yöntemi gözle görülmeyen ve görüntünün genel yapısını IR enerjisine göre oluşmuş renkler ve şekillerin oluşturulduğu sistemidir. Termal görüntüleyiciler çıplak gözle tespit edilmeyen, ancak ciddi sonuçlar doğurabilecek küçük problemleri düzgün bir biçimde görmemizi sağlar.

 

KIZILÖTESİ VE TERMOGRAFİ

Termografi kelime anlamı olarak ‘sıcaklık resmi’ anlamına gelmektedir. Kızılötesi termografi ışınımı ve bununla ilişkili olarak yüzey sıcaklığını algılamak ve ölçmek için, elektronik optik cihazlar kullanma bilimine verilen isimdir. Işınım, ışıyan enerji yani elektromanyetik dalgalar, direk olarak iletim ortamı olmaksızın hareket halindeyken ortaya çıkan ısı hareketidir.

Günümüz teknolojisi içerisinde modern kızılötesi termografi, ışınımı algılamak ölçmek ve bunu denetlenen yapı veya ekipmanın yüzey sıcaklığı ile bağlanılması üzere, elektronik optik cihazlar kullanılarak ölçüm yapılması sağlanır. Termografi, kızılötesi görüntülemenin baska bir çeşididir. Modern kızılötesi termografi ,kameralar elektromanyetik tayfın kızılötesi alanındaki (ortalama olarak 900-1500 nanometre) elektromanyetik ışınımı bulur. Bu ışınımdan dolayı ortaya çıkan görüntü genel yapısını IR(ısı) enerjiye göre oluşmuş, renkler ve şekillerin belirlendiği görüntüleme sistemidir.

 

TERMAL KAMERALAR

Termal kamera, çeşitli sektörlerde kullanılan, alanların ya da parçaların normalin üzerindeki sıcaklıklarını ya da soğukluklarını ölçebilen, net tespit cihazıdır. Bu cihazla bizim çıplak gözle göremeyeceğiniz sorunları bularak, yerlerini kolayca tespit edilebilir. Termal kamera, kızılötesi dalga boyu tayfında, ekipmanla doğrudan temas olmadan sıcaklık farklılıklarını algılamaya yarayan bir cihazdır. Bu cihaz lenslerden ve algılayıcılardan oluşur.

 

termal-kamera
Termal Kamera (Elektrik Pano Kontrolü, Termal Görüntüleyici)

Termal kamera özellikleri

Termal kamera,canlıların ve nesnelerin  çıkarmış olduğu ısı sayesinde görür. Kısaca ısı hareketlerini algılayarak yerlerini belirleyen kameralardır. Termal kameralar en düşük derecelerdeki ısı farklarını yakalayabilir ve bu farkları gerçek zamanlı  video biçimine dönüştürüp monitöre gönderilmesini sağlar.

Termal kamera ekran görüntüsü üzerinde açık renkte olan yerler sıcak, koyu renkte olan yerlerde soğuk, şekilde gösterilir. Mavi en soğuk, sarı ise en sıcak bölgeleri gösterir. Bu durum problemin anlaşılmasını da kolaylaştırmış olur. Son teknolojik Termal kamera ölçüm yapılacak yerlerin durumunu ekranda, siyah, beyaz veya renkli biçimde gösterirler. ortam sıcaklığına göre, renkler maviden sarıya, kırmızı rengi kullanarak geçer.


Bina termografisi Ve Ölçüm hazırlıkları

Ortalama oda sıcaklığı 20 °C ve dış ortam ile iç ortam arasındaki sıcaklık farkı en az 15 °C olmalıdır.
Bunu sağlamak için tüm odaların en az 12 saat önceden itibaren homojen bir şekilde ısıtılıyor olması gerekmektedir.
Ölçümden en az 2 saat önce tüm pencerelerin kapatılmış olması gerekmektedir.
Duvar yüzeylerine yakın ve sıcaklık oluşturabilecek ısı ve ışık kaynakları kapatılmalıdır.
Eğer ölçüm yapacağınız alana güneş ışığı geliyorsa tüm perdeler kapatılmalıdır.

 

TERMAL KAMERA UYGULAMA ALANLARI

 

  • Elektromekanik ve Mekanik Uygulamalar (Elektrikle İlgili Uygulamalar (Elektrik Ölçümleri, Pano Sıcaklık Kontrolü)
  • Süreç Uygulamaları
  • Bina Tanılaması
  • Çatı nem denetlemeleri
  • Bina yalıtımı denetlemeleri
  • Sağlık Uygulamaları
  • Savunma Uygulamaları
Emisivite Nedir ?

Emisivite, bir objenin ışıma veya ısı yayınımının verimini tanımlayan bir materyal özelliğidir. Ölçüm hattında sorun olması ya da engel olması durumunda ,ölçüm sonucu yanlış çıkacaktır. Katı cisimler, yayılma durumunu engelleyecekleri için, yayınım hatasına neden olacaklardır.