Termal Konfor Ölçümü

Termal Konfor Ölçümü

Termal Konfor Ölçümü ve Ortam Ölçümleri istenen başlıca sektörler:

Termal Konfor Ölçümü ve ortam ölçümleri genellikle, dökümhaneler, haddehaneler, yüksek fırınlar, kazan daireleri, çimento ve kireç fabrikaları, ekmek fabrikaları ve fırınları, termik santrallar, doğalgaz çevrim santralları, ısıl işlem üniteleri ve benzeri iş yerleri sıcak çalışma şartlarının oluştuğu bölümlere sahip iş yerlerinde ölçülmesi hayati önem taşımaktadır. Yine güneş altında açık havada yapılan çalışmalar bu gruptadır.

Termal Konfor Ölçümü ve Analizi:

İklim şu parametrelerle tanımlanır:

  • Hava sıcaklığı (kuru termometre değeri) (°C)
  • Havadaki Nem (su buharı basıncı hPa şeklinde veya görece % nem olarak ifade edilir)
  • Hava akımı (rüzgâr hızı) (m/sn)
  • Isı akışı yoğunluğu (ısı radyasyonu) W/m2

İşyerindeki ısı stresi tek başına ısı akış yoğunluğunun bir sonucu olabilir veya bundan belirgin şekilde etkilenebilir.

Eğer direkt olarak ölçülemiyorsa bir siyah küre termometre yardımıyla tahmin edilebilir (tabii ki sadece sabit iklim koşullarında).

Eğer ısı radyasyonu ve dış ortam sıcaklığı arasındaki fark çok büyükse dış ortam sıcaklığının ısı stresi üzerindeki etkisi ihmal edilebilir.

Isı stresinin değerlendirilmesi ayrıca şu kişisel parametreleri içerir:

  • Yapılan iş (gereken enerji) (W veya kJ)
  • Giysilerden ısı transferi
  • Maruziyetin süresi (dakika)

İşyerindeki ısı stresi giyinik kişi için etkin öğlen sıcaklığının Yaglou yöntemiyle kişi tarafından hissedilen sıcaklığın ölçümü- ve ısı akış yoğunluğuyla tanımlanması ile değerlendirilir (NET (°C).

Termal-Konfor
Termal Konfor Ölçümü Yapan Cihaz

Termal Konfor Ölçümleri ve Özellikleri:

Termal Rahatlık (PMV ve PPD) : Vücut bütünlüğündeki termal algı da PMV (Predicted Mean Vote) indisi hesaplanarak belirlenebilir. PMV indisi, ölçümü yapılan çalışan insanlar tarafından termal konfor hissinin puanlanması prensibine dayanır. Bu puanlar -3 ila +3 arasında olup çok soğuk ve çok sıcak arası değerleri temsil eder.

PPD nedir? (Predicted Percentage Dissatisfied) indisi belirli bir ortamda bulunan kişilerin bulundukları ortamda çalışmalarının çok sıcak ya da çok soğuk gibi değerlendirme yüzdelerinden yararlanılarak belirlenen rahatsızlığı belirtir.

Termal Konfor (WBGT) : İş yerinde ısı baskısı denilince; o iş yerinin atmosferinin sıcaklığı, nem ve radyan ısısı akla gelmektedir.

Vücut sıcaklığının 41oC’ye doğru artması sonucu ısı çarpması, tansiyon düşüklüğü ve baş dönmesine yol açan ısı yorgunlukları, kaşıntı ve kırmızı lekeler şeklinde deri bozuklukları, konsantrasyon bozukluğu, aşırı duyarlılık ve endişe sorunları ortaya çıkar.

Termal konfor Yönetmeliği (İşyeri Bina ve Eklentilerinde alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine ilişkin Yönetmelik için Bknz)