Termal-Konfor

Termal Konforun Sağlanması

Bir çalışma ortamının ısıl konfor açısından kötü olması, çalışanların sağlığı ve mutluluğu bakımından oldukça önemlidir. Birçok iş yerinde ısıl konforun bozulması plansız ve aniden ortaya çıkabilir. Örneğin ısıtma veya havalandırma sisteminde birdenbire oluşan arızalar gibi. Böyle bir arıza çalışanların ısıl konfordan rahatsız olmaları sonucunu doğurur. işverenin en başta yapması gereken, Termal konforun bozulma riskini en aza indirmektir. Eğer çalışma yerinde ısıl konfor bozulmuşsa acilen bir ısıl konfor geliştirme programı hazırlayıp uygulamaya geçmek gerekir. Isıl konforun risk değerlendirmesini yaptıktan sonra verileri analiz edip çıkan sonuçları yorumlamak ve yukarıda sözünü ettiğimiz kontrollerden gerekli olanları gecikmeden yapmak yerinde olur. Isıl koşulların gözlenmesi ve mümkün durumlarda kaydedilmesi gerekir. Çalışanların sağlık sorunlarıyla yakından ilgilenmek ve gerekli önlemleri almak yerinde olur. Termal konforu yeniden sağlamak için iş yerinin çalışma düzenini risk altına almayacak bütün uygulamaları yapmak gerekir. Çalışma alışkanlıklarını ve yapılan uygulamaları yeniden ele almak, gerekiyorsa değiştirmek mümkündür.

Termal Konforun Sağlanması için Yapılması Gerekenler

Eğer çalışanlar kendilerini çok sıcak bir ortamda hissediyorlarsa;

 • Sıcak tesisat veya boruları yalıtım malzemesiyle kaplamak,
 • Klima sistemi kurmak,
 • Vantilatör veya fanlı sistemleri faaliyete geçirmek,
 • Camları açmalarını sağlamak,
 • Çalışanların doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmalarını engellemek,
 • Çalışma yerlerini güneş ışınlarından doğrudan etkilenmeyecek yerlere nakletmek,
 • Soğuk su temini,
 • Dönüşümlü görevlendirme,
 • Esnek çalışma saatleri uygulamak,
 • Çalışanların serinlemesi için ek dinlenme süreleri vermek,
 • Çalışanların giysi seçiminde serbestlik sağlamak gibi uygulamaları devreye sokmak mümkündür.

Çalışanların kendilerini çok soğuk bir ortamda hissetmeleri durumunda ise;

 • İş yerini taşınabilir ısıtıcılarla ısıtmak,
 • Mümkün olduğunca soğuk çalışma alanlarını azaltmak,
 • Hava cereyanını önlemek,
 • Eğer çalışanlar uzun süre soğuk zemin üzerinde ayakta duruyorsa zemini yalıtım malzemesiyle kaplamak veya çalışanlara özel ayakkabılar temin etmek,
 • Soğuktan koruyan giysiler giymelerini sağlamak,
 • Çalışma saatlerini esnetmek veya dönüşümlü hâle getirmek,
 • Çalışanların sıcak içecekler içmesi veya sıcak alanlarda ısınması için izin vermek gibi uygulamaları gerçekleştirmek mümkündür.

Bu uygulamalara ilaveten eğer iş yeri zehirli veya kimyasal gaz veya sıvıların üretildiği veya kullanıldığı bir ortam ise çalışanlar için bu koşullardan etkilenmelerini önleyecek özel giysilerin temin edilip kullanımlarına sunulması da oldukça önemlidir.

Termal Konfor
Termal Konfor Nedir?

Termal Konforun Sağlanması için Çalışanların Yapması Gerekenler 

 Şimdiye kadar anlatılanlar çalışanların veya söz konusu iç veya dış mekanı kullananları n bulundukları yerin ısıl konfor koşullarından memnuniyetlerini sağlamak için yapılması gerekenleri içermekteydi. Bu son kısımda ise çalışanların veya söz konusu iç veya dış mekanı kullananların neler yapması gerektiğini ifade etmeye çalışacağız. Öncelikle kişilerin yapması gereken eğer bulunduğu ortamın ısıl konfor koşulları kendisini rahatsız ediyorsa bunu ilgili kişilere söylemek olmalıdır. Bu şikayette bulunurken bulunulan ortamın sizin dışınızdaki kişilerce de paylaşıldığınızı ve sizin memnuniyetsizliğinizin başkaları tarafından aynı şekilde algılanmayabileceğini de göz ardı etmemek gerekir. Bu nedenle aşağıda sözünü edeceğimiz önlemleri ancak iş yerinizin müsaadesi oranında yapabileceğinizi aklınızdan çıkarmayın. Eğer çalışma ortamınız sizi ısıl konfor açısından tatmin etmiyorsa kişisel olarak aşağıdaki önlemleri alabilirsiniz:

 • Giysilerinizi sıcak oluyorsa inceltir, soğuk oluyorsa kalınlaştırabilirsiniz.
 • Hava akışını artırmak için vantilatör kullanabilirsiniz.
 • Eğer çalıştığınız yere doğrudan gelen güneş ışınlarından rahatsız oluyorsanız perde veya camı işlemle kaplama yöntemlerinden birini kullanabilirsiniz.
 • Ortamın durumuna göre soğuk/sıcak içecek tercihi yapabilirsiniz.
 • Mümkünse çalışma yerinizi güneşli veya sıcak ısı kaynağından uzağa götürebilirsiniz.
 • Mesai aralarındaki dinlenme saatlerinizi sıcaksa soğuk, soğuksa sıcak ortamlarda geçirebilirsiniz.

Bu önlemlerin dışında iş yeri yetkilileriyle görüşerek bir önceki kısımda belirttiğimiz önlemleri almaları  isteğinde bulunabilirsiniz. Sizin memnun olmadığınız ısıl konfor koşullarının başkalarını memnun edebileceğini unutmayınız.

Termal konforu tanımlamak.

 Termal konfor bir kişinin bulunduğu ortamın ısıl konfor koşullarından memnun olduğunu hissetmesidir.

Termal konforun hangi değişkenlere bağlı olduğunu ifade etmek.

Termal konfor dördü çevresel ikisi kişisel olmak üzere altı değişkene bağlıdır. Çevresel değişkenler; ortam sıcaklığı, ortalama ışıma sıcaklığı, ortamın bağıl nemi ve havanın bağıl hızıdır. Kişisel değişkenler ise; giysi türü ve aktivite düzeyidir.

Termal konforun ölçümleri ile ilgili bilgileri tekrarlamak.

Ofislerde termal konfor

Termal Konfor Kontrolü

Termal konforun ölçümleri için önce, söz konusu ortamı kullananların görüşlerini saptamak için bir anket uygulanması yerinde olur. Eğer anket, ortamın ısıl konfor açısından kişileri memnun etmediği sonucunu verirse ve memnun etmediği uygulamalar kolayca tespit edilebiliyorsa bu uygulamaların düzeltilmesine gidilmelidir. Eğer daha karmaşık bir durum söz konusuysa Fanger yöntemi gibi yöntemlerden yararlanarak ısıl konfor memnuniyeti saptanmalıdır.

Termal konforun nasıl kontrol edilebileceğini betimlemek.

Termal konforun kontrolü için birçok yol vardır. Bunlardan belli başlı olanları; yönetimsel kontroller, mühendislik kontrolleri, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme, ısıl yalıtım ve kapsamlı Termal Konfor ölçümleri kontrolü olmalıdır.

Termal konfor için işverenlerin neler yapması gerektiğini açıklamak.

Termal konforun sağlanması için işverenlerin yapması gerekenlerin başında çalışanlarından gelen şikayetleri dikkate alıp öncelikle kolayca yapılabilecekleri hayata geçirmek, daha karmaşık durumlar için ise profesyonel bir destek almaktır.

Termal konfor için çalışanların neler yapabileceğini değerlendirmek.

Eğer bir kişi bulunduğu veya çalıştığı ortamın ısıl konfor koşullarından rahatsızsa öncelikle kendi giyim durumunu, ortamda kullandığı yeri değiştirmeyi ve buna benzer önlemleri almalıdır. Eğer bu kişisel önlemler yetersiz kalıyorsa ilgililere başvuruda bulunulmalıdır. Bu başvuruyu yaparken kişinin bulunduğu ortamı kendisinden başka kişilerin de kullandığını göz ardı etmemesi gerekir. Kişinin memnun olmadığı ortam, diğer birçok kişinin memnun olduğu bir ortam olabilir.