topraklama-olcumu

Topraklama Ölçümleri

Toprak elektrodu ve topraklama sistemleri bina ve sanayi çalışma alanlarda sağlık ve güvenlik konularında en büyük tehdit oluşturacak unsurlardan biridir. Zira herhangi bir topraklama çubuğu tesisat da yoksa çalışanların güvenliği tehlikede diyebiliriz. Cihazların ve ekipmanların hasar alma ihtimali de olasıdır. Topraklama çubuğunun dikilmesi ile toprak elektrodu tek başına sağlıklı bir şekilde can güvenliği sağlar da diyemeyiz. Güvenliğin sağlanması bakımından her elektronik ve makine ekipmanın ve tesisatının düzenli topraklama ölçümleri ile sistemin sağlıklı çalışması kontrol edilmelidir. Tesisat yapısının,  sisteme yüklenen enerjinin ve termal kamera ile kablolarda ısınma olup olmadığının belirlemesi son derece önemlidir.

Topraklama sistemi, pano, cihaz ve makinaların belirlenen noktaları ile toprak elektrodu arasında toprağa akarak iletken bir bağlantı kurmak olarak tanımlanabilir. Bu Toprak elektrodu iletken bir parça olarak toprağa gümülme işlemi ile toprak arasında elektriksel bir bağlantıyla sağlanır.

Topraklama işleminin ana teması, cihaz ile toprak arasında iletken bir bağlantı kurarak, cihazlarda meydana gelebilecek yüksek akım veya kaçak akım gibi yalıtım sorunları gibi sebeplerle makine gövdesinin toprakla irtibatlanmasıdır. Bu şekilde insanlar ve makine güvenliği için herhangi bir problem ortaya çıkmaz çünkü yüksek gerilim akımı toprağa doğru yani nötr akacaktır. Eğer herhangi bir topraklama yok ise, cihazla temasa geçen kişi üzerinden iletken görevi görerek akım geçeceğinden bu akımın şiddeti ve seviyesiyle orantılı olarak hasar veya ölüm olayları meydana gelebilir. Bundan dolayı topraklama yapılmışsa kaçak akımın yönü güvenle toprağa yönelir. Fakat otomatik bir açma sistemi ile irtibatlandırılırsa elektrik sistemi kendiliğinden kesilecektir. Son olarak doğru bir topraklama ve elektrik tesisatı can ve mal kaybını önleyerek cihazların ve yatırımların korunması anlamında hayati önem taşımaktadır.

topraklama-olcumleri
Topraklama Ölçümleri & Paratoner Ölçümleri & Elektrik Tesisat Uygunluk Kontrolü

Topraklama Ölçümleri neden gereklidir?

Topraklama Ölçümleri ile toprağın elektrik akımlarını iletmesi sayısal olarak cihaz tarafından belirlenerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Özgül direnç düşük ise, bu bölgede gerekecek topraklama elektrodu direnci de düşük olmalıdır. Toprak özgül direnci bölgeye ve toprak tipine göre değişiklik gösterdiği gibi nem ve sıcaklık bu direnç üzerinde farklılıklar yaratacaktır. (Don veya kuraklık gibi durumların direnci arttırdığını belirtelim.)

Topraklama Ölçümleri (toprak özgül direnci ölçümü) ile:

  • Çalışma alanını veya tesisin topraklama elektrodu ve topraklama tipi seçimi önceden yapılabilir.
  • Topraklama çubuğunun ve Toprak sistemi teknik özellikleri belirtilerek yazılabilir.
  • Toprak direnci tespit edilerek sistem için harcanacak topraklama sistemi maliyeti optimize edilebilir.

Topraklama ölçümü fiyatları konusunu buradan inceleyebilirsiniz.

Bir cevap yazın