Topraklama Ölçümü – Elektrik ve Paratoner

Topraklama Ölçümü – Elektrik ve Paratoner Ölçümleri

Elektrikli sistemlerin sağlıklı bir biçimde çalışabilmesi için elektriksel sorunlarda can ve mal güvenliğini sağlaması bakımından elektrik topraklamasının yapılması ve yılda bir topraklama ölçümü ile kontrol edilmesi gereken bir sistemdir.

Elektrikli cihazlar veya makineler elektrik kaçağı tehlikelerine riskine karşı gövdelerini bakır bir iletken yardımıyla toprağa gömerek topraklama sisteminin bağlanması yöntemine dayanır. Bu şekilde cihaz veya makinede elektrik kaçağı mevcutsa, temas halinde elektrik akımı dokunan kişinin elektrik akımına kapılmasını engelleyerek, direnci daha düşük olan toprak hattının üzerinden geçerek, akım toprağa akar ve böylece çarpılma tehlikesi tamamen engellenmiş olur. Elektrik Topraklama, elektrik ile çalışan makine ve cihazların olası bir elektrik kaçağı riskine karşın hayati bir tedbirdir.

Topraklama ölçümü Nedir?

Topraklama ölçümü ve kontrolü, Elektrik Tesisi Topraklama Yönetmeliği ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile İş Ekipmanlarının Kullanımı Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmelik ile İşyeri Bina ve Eklentilerinde Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Bu çalışma yılda bir tekrarlanması tavsiye edilir ve Topraklama tesisatı periyodik olarak en az yılda bir defa, yer değiştirebilen makine ve cihazlar için altı ayda bir defaya mahsus yetkili elektrik mühendisleri tarafından muayene ve ölçümü yapılmalıdır.

Topraklama Ölçümü Periyodları; (topraklama ölçümleri kaç yılda bir yapılır)

Değişken Tesisler İçin;

Sabit İşletme Cihaz ve Makinalar             : 1 Yıl

Sabit olmayan İşletme Ekipmanları         : 6 Ay

Elektrik üretim, iletim, dağıtım tesisleri : 2 yıl

Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri      : 1 yıl

Enerji nakil ve dağıtım hatları                 : 5 yıl

Topraklama dirençlerin kontrolü ve ölçülmesi : 2 yıl

Paratoner nedir?

Paratoner, yapıların ve tesislerin yıldırımın çarpmasına karşı koruyan bir düzenektir. Binaların çatısının üzerine yerleştirilen sivri madeni çubuk, şimşek çakması esnasında gelen elektrik boşalımını çekerek toprağa akmasını sağlar. Yıldırımdan gelen yüksek elektrik akımı, iletken çubuktan geçerek, uzun bir kabloyla aşağıya inerek kablonun içerisinden toprağa batırılmış bakır iletken madeni levhadan da toprağa geçerek dağılır.

Paratoner Topraklama Ölçümü

İkmal istasyonu, yüksek binalar veya yapılar, trafo tesisleri, minareler, köprüler, sanayi tesisleri stadyumlar, havaalanları, ikmal istasyonları gibi yıldırımın etkilerinden kaynaklanan yüksek elektrik yükünün boşalmasının yol açtığı yüksek gerilim ve  akım paratoner tesisatındaki iletken üzerinden geçerek toprağa akması sağlanır. Paratoner topraklama ölçümü ve muayene hizmeti kapsamında paratoner tesisatı topraklama direnç değerleri ölçümü yapılarak, paratoner tesisatı etkinliği değerlendirilerek ayrıntılarıyla raporlanır.

Topraklama Ölçümleri Fiyatlarını inceleyebilir veya Firmanıza özel fiyat teklifi alabilirsiniz.