Topraklama Ölçümü: elektrikli sistemlerin sağlıklı bir biçimde çalışabilmesi için elektriksel sorunlarda can ve mal güvenliğini sağlaması bakımından elektrik topraklamasının yapılması ve yılda bir kontrol edilmesi gereken bir sistemdir.

Topraklama Ölçümü - Elektrik ve Paratoner
Elektrik Topraklama Ölçümleri

Elektrikli cihazlar veya makineler elektrik kaçağı tehlikelerine riskine karşı gövdelerini bakır bir iletken yardımıyla toprağa gömerek topraklama sisteminin bağlanması yöntemine dayanır. Bu şekilde cihaz veya makinede elektrik kaçağı mevcutsa, temas halinde elektrik akımı dokunan kişinin elektrik akımına kapılmasını engelleyerek, direnci daha düşük olan toprak hattının üzerinden geçerek, akım toprağa akar ve böylece çarpılma tehlikesi tamamen engellenmiş olur. Elektrik topraklaması; elektrik ile çalışan makine ve cihazların olası bir elektrik kaçağı riskine karşın hayati bir tedbirdir.

Prosafety İş Hijyeni Ölçüm Laboratuvarı, uzman ve deneyimli mühendis ve teknik elemanları ile çalışma ortamında İSGÜM Yetki Belgeli ve TÜRKAK’dan Akreditasyon Sahibi Yetkili Laboratuvar kapsamında topraklama ölçüm ve kontrollerini gerçekleştirmektedir.

Topraklama Ölçümü Nedir?

Elektrik Tesisi Topraklama Yönetmeliği ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile İş Ekipmanlarının Kullanımı Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmelik ile İşyeri Bina ve Eklentilerinde Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Topraklama ölçümü ve elektrik iç tesisat kontrolü kapsamında elektrik topraklamasının yapılması ve yılda bir kontrol edilmesi gereken bir sistemdir.

Bu çalışma yılda bir tekrarlanması tavsiye edilir ve Topraklama tesisatı periyodik olarak en az yılda bir defa, yer değiştirebilen makine ve cihazlar için altı ayda bir defaya mahsus yetkili elektrik mühendisleri tarafından muayene ve ölçümü yapılmalıdır.

Topraklama Ölçümü Nasıl Yapılır?

Elektrik Topraklama Ölçümü, Kontrol, Muayene, Ölçme ve Denetleme Yönetmelik Madde 10-A da açıklandığı gibi topraklama sistemi, montaj sırasında veya işletme sürecinde periyodik olarak düzenli kontrolleri yapılmalıdır.

Yapılması gereken kontroller ve ölçümlerden birkaçını örneklersek;

 • Toprak özgül direncinin ölçülmesi,
 • Artık akım koruma (RCD) düzeninin kontrolü,
 • Elektrik tesisinin yalıtım direncinin ölçülmesi ve denetlenmesi,
 • Gözle muayene,
 • Koruma iletkenlerinin, ana ve tamamlayıcı potansiyel dengeleme iletkenleri bağlantılarının sürekliliğinin ölçülmesi ve denetlenmesi,
 • Çevrim empedansının kontrolü,
 • Topraklama direncinin ölçülmesi
 • Beslemenin otomatik kesilip kesilmediğinin denetlenmesi

Topraklama Ölçümü Kaç Olmalıdır?

Topraklama yönetmeliği sınır değer formülü ile hesap edilmelidir. Panolar, makinalar, her prizin sigorta veya kaçak akım rölesi değerine bakarak ölçülür. Topraklama direnç değeri uygunluğu ölçülürken veya değerlendirilirken sabit bir değerden bahsetmek hatalı olur. Aşağıdaki varyasyonlara göre hareket etmek gerekir.

Kaçak akım rölesi 30 mA. mevcut ise 50 V./0,03 A=200 ohm sınır değerdir.

Kaçak akım rölesi 300 mA. mevcut ise 50 V./0,3 A=80 ohm sınır değerdir.

Kaçak akım rölesi yok ve ana şalterde troid takılıysa; 1 A. ise 50 V./1A=50 ohm sınır değerdir.

Kaçak akım rölesi yok ve ana şalterde troid yok ise sigorta değerinden ölçüm alınır, örnek B Sınıfı 16 A düşünürsek 50 V./16×5 =0,625 sınır değerdir.

Kaçak akım rölesi yok ve ana şalterde troid yok ise sigorta değerine ölçülür, örnek B Sınıfı 25 A düşünürsek 50 V./5×25 =0,4 ohm sınır değerdir.

Kaçak akım rölesi yok ve ana şalterde troid yok ise sigorta değeri ölçülür, örnek C Sınıfı 25 A düşünürsek 50 V./25×10 =0,2 ohm sınır değerdir.

Kimler Topraklama Ölçümü Yapabilir?

İlgili ölçüm sertifikalarına sahip olan SMM Belgeli Mühendisler, TÜRKAK Akreditasyonlu cihazlarla topraklama ölçümlerini sağlıklı ve belgeli bir şekilde yapabilir ve rapor düzenleyebilirler. Topraklama ölçümü yaptırmak isterseniz tüm koşulları sağlayan firmamız Prosafety’i de tercih edebilirsiniz.

Topraklama Ölçümü Yapan Firmalar İstanbul

Topraklama ölçümü yapan firmalardan biri olarak İstanbul ve tüm Türkiye’de Prosafety İş Hijyeni Laboratuvarında sizler için EMO (Elektrik Mühendisleri Odası) tarafından sertifikalı ve SMM belgeli mühendislerimiz kapsamında İSG ve Elektrik Tesisleri Topraklama Yönetmeliği kapsamında tesis içi ve dışı, muayene, kontrol ve paratoner tesisatı topraklama TÜRKAK akreditasyonlu cihazlarımızla test, muayene ve kontrol edilerek topraklama ölçüm raporu hazırlanarak orjinalleri kargo ve e-posta vasıtasıyla gönderilmektedir.

Topraklama Ölçüm Raporu

 • Kuvvetli akım tesisatı ölçümü ve kontrolleri
 • Paratoner tesisatı ölçümü ve kontrolleri
 • Topraklama Raporu
 • Topraklama tesisatı ölçümü ve kontrolleri
 • Trafo bakımları ve raporlanmaları
 • Elektrik İç tesisatı uygunluk kontrol raporu
 • İşletme Topraklaması ve Pano ölçümü
 • Gövde koruma topraklaması ölçüm

Topraklama Ölçümü Periyotları; Topraklama Ölçümleri Kaç Yılda Bir Yapılır?

Değişken Tesisler İçin;

Sabit İşletme Cihaz ve Makinalar             : 1 Yıl

Sabit olmayan İşletme Ekipmanları         : 6 Ay

Elektrik üretim, iletim, dağıtım tesisleri : 2 yıl

Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri      : 1 yıl

Enerji nakil ve dağıtım hatları                 : 5 yıl

Topraklama dirençlerin kontrolü ve ölçülmesi : 2 yıl

topraklama-olcumu
Elektrik Topraklama Ölçüm Cihazı

Paratoner Nedir?

Paratoner, yapıların ve tesislerin yıldırımın çarpmasına karşı koruyan bir düzenektir. Binaların çatısının üzerine yerleştirilen sivri madeni çubuk, şimşek çakması esnasında gelen elektrik boşalımını çekerek toprağa akmasını sağlar. Yıldırımdan gelen yüksek elektrik akımı, iletken çubuktan geçerek, uzun bir kabloyla aşağıya inerek kablonun içerisinden toprağa batırılmış bakır iletken madeni levhadan da toprağa geçerek dağılır.

Paratoner Topraklama Ölçümleri

İkmal istasyonu, yüksek binalar veya yapılar, trafo tesisleri, minareler, köprüler, sanayi tesisleri stadyumlar, havaalanları, ikmal istasyonları gibi yıldırımın etkilerinden kaynaklanan yüksek elektrik yükünün boşalmasının yol açtığı yüksek gerilim ve  akım paratoner tesisatındaki iletken üzerinden geçerek toprağa akması sağlanır. Paratoner ölçümü ve muayene hizmeti kapsamında paratoner tesisatı topraklama direnç değerleri ölçümü yapılarak, paratoner tesisatı etkinliği değerlendirilerek ayrıntılarıyla raporlanır.

Elektrik Topraklama Ölçümleri Fiyat Listesi

Aşağıdaki listede Topraklama Ölçüm Fiyatları’nı inceleyebilirsiniz. Periyodik kontrollerinin yapılması yılda bir (1) zorunludur. Ölçümlerin ana panonun dışında, makinalar, prizler ve benzer noktalardan yapılması tavsiye edilir.

Topraklama Ölçüm Adı Fiyatı
1. Topraklama Ölçümleri 250 TL (1-10 Nokta)
2. Paratoner Ölçümleri 100 TL
3. Elektrik Tesisat Uygunluk Kontrolü 300 TL
4. Jenaratör Topraklama Ölçümleri 100 TL
5. Katotik Koruma Ölçümü 250 TL

(*) Belirtilen fiyat ve tarifeleri bilgi amaçlıdır. Kesin ve resmi rakamlar değildir.

Topraklama Ölçüm Cihazı

1- Fluke 1621 Topraklama Ölçüm Test Cihazı

2- Extect GRT 300 Topraklama Direnci Ölçer 4 Kutup

3- Megger Topraklama Direnci Ölçer 3 Kutup I Clamb Uyumlu piyasada başlıca kullanılan cihaz markalarından birkaçıdır.

Hassas bir ölçümdeki genel kural kullanılan multimetre hassaslık ayarı ile aynı durumdur. Cihazdaki anahtar 2.000 ohm. ayarına getirilmeli ve test esnasında ledler aktif konuma getirilir. Toprak direnci düşük ise anahtar 200 ohm. / 20 ohm kademesine getirilmesi önerilir. Gösterilen değer topraklanması tamamlanmış ekipmanın toprak direncidir.

Diğer Hizmetlerimizi de inceleyebilirsiniz:

Sık Sorulan Sorular

 • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne Nasıl Ulaşabilirim?
 • Topraklama ölçümü yetki belgesi nereden/nerelerden alınır?
 • Topraklama ölçümlerini ölçü aletiyle mi yapıyorsunuz? Hangi aletleri kullanıyorsunuz?
 • Topraklama ölçümü değerleri kaç olmalı?
 • Topraklama ölçümü ve raporlanması süreci nasıl işler?
 • Topraklama ölçümü raporu örneği nedir?
 • Topraklama ölçümü ne zaman yapılır?