toz-partikul-olcumu

toz partikül ölçümü

Toz partikül ölçümü | Toz Ölçümü | Ortam Ölçümleri

İşyeri Ortamı Toplam Toz partikül ölçümü

Toz ölçümü nasıl yapılır? İş yeri ortamı toplam toz partikül ölçümü gravimetrik analiz kullanılır. Gravimetrik analiz nedir sorusuna istinaden ortam havası toplam toz başlığı icindeki seluloz nitrat filtreden gecirilir, filtrenin tartımı sonucu tozla mücadele yönetmeliğine sınır değer hesaplama yapılarak  toplam toz konsantrasyonu  mikron ölçü birimi olarak mikron hesaplama yapılır. (MDHS 14/3)

İş yeri ortamı toplam toz konsantrasyonu ölçülmesinde toz ölçüm cihazı yani mikron ölçer ile  toplam toz partikül ölçümü başlıkları ve filtre kullanılır. Cihaz, ortam havası orneklemesinde ve ortam havasının izlenmesinde kullanılabilmektedir. Toz ölçüm cihazı akış hızı: 2 L/min’ ye ayarlanır.

Solunabilir toz: Aerodinamik eşdeğer capı 0,1-5,0 mikron buyukluğunde kristal veya amorf yapıda toz ile capı uc mikrondan kucuk, uzunluğu capının en az uc katı olan lifsi tozları,

Toz: İşyeri ortam havasına yayılan veya yayılma potansiyeli olan parcacıkları,

Toz ölçümü: İşyeri ortam havasındaki toz miktarının gravimetrik esasa veya lifsi tozlarda lif sayısına gore belirlenmesini,

Zaman Ağırlıklı Ortalama Değer (ZAOD/TWA): Gunluk 8 saatlik zaman dilimine gore olculen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama değeri,

mg/m3 : miligram/metreküp Ortamdaki inert veya istenmeyen tozlar icin toplam toz maruziyeti eşik sınır değeri Tozla Mucadele Yonetmeliği EK-1 de 15 mg / m3 olarak belirlenmiştir.

Tesiste yapılan ölçümler neticesinde, İş yeri ortamı Toplam partikül ölçümü sonuçlarının Tozla Mucadele Yönetmeliği; EK-1 de belirlenen 15 mg/m3 sınır değer hesaplama yapılır.

toz-partikul-olcumu
toz partikül ölçümü | Ortam Ölçümleri

İşyeri Ortamı Solunabilir Kişisel Toz partikül ölçümü | Kişisel Maruziyet Ölçümleri

Kişisel solunabilir toz maruziyeti ölçümünde gravimetrik analiz kullanılır. Ayrıca Toz ölçüm cihazı pompası ve toz başlığı çalışanın üzerine takılarak tüm vardiya suresince çalışma ortam havası toz başlığı içindeki selüloz nitrat filtreden geçirilmiş, filtrenin tartımı sonucu örnekleme yapılan çalışanın vardiya suresince maruz kaldığı toplam solunabilir toz  konsantrasyonu tespit edilir. (MDHS 14/3) bu standart ışığında hava kalitesi ölçümü yapılır.

Kişisel solunabilir toz maruziyeti olçülmesinde toz örnekleme pompası solunabilir toz örnekleme başlıkları ve filtre kullanılmıştır.

  • Cihaz, ortam havası orneklemesinde ve ortam havasının izlenmesinde kullanılabilmektedir. Ek olarak Toz ölçüm cihazı akış hızı: 2 L/min’ ye ayarlanır. Toz ölçü birimi mg/m3 : miligram/metreküp

Ortamdaki inert veya istenmeyen tozlar icin Kişisel solunabilir toz maruziyeti eşik sınır değeri; Tozla Mücadele Yönetmeliği EK-1 de 5 mg / m3 olarak belirlenmiştir.

Ortamda yapılan ölçümler neticesinde, Kişisel Solunabilir Toz Ölçümü Maruziyeti ölçümü sonuçlarının Tozla Mücadele Yönetmeliği EKİ de belirlenen 5 m g/m3 maruziyet eşik sınır değer hesaplama yapılarak sınır değeri aşıp aşmadığı tespit edilir.