İçindekiler

TÜRKAK, Türkiye Akreditasyon Kurumu’dur, merkezi Ankara’dır. Türkiye sınırları içerisinde hizmet veren tüm uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akredite edilebilmeleri için yeterliliklerini ve güvenirliliklerini denetleyen bir kamu iktisadi teşebbüsüdür. Denetledikleri özel veya kamu laboratuvarı, muayene, belgelendirme kuruluşu ve diğer uygunluk değerlendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre faaliyet gösterdiğini onaylayarak sertifikalandırır. Türkak Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği adı verilen İLAC adlı uluslararası bir kuruma ve Avrupa Akreditasyon Birliğine ( EA) üyedir. Deney ve kalibrasyon laboratuvarları TS EN ISO/IEC 17025 standardından akredite edilir. A tipi muayene kuruluşları TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre akreditasyon sertifikası alır. Her 4 yılda bir akreditasyon çevrim süreci ve sertifikası yenilenir.

ISO nedir?
Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının, TÜRKAK’ın akreditasyon faaliyetlerinde dayanak olarak kullandığı belgelendirme, akreditasyon, tanınma veya yeterlilik verilmesini sağladığı standartlardır.

About the Author: Eren Aksoy

Avatar photo
Eren Aksoy, Prosafety'de İş Hijyenisti, Ölçüm ve Deney Sorumlusu, A Tipi Muayene Personeli, İç Tetkikçi ve İş Güvenliği Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Nişantaşı Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden ve Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanlığı programından mezun olan Eren, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yetkilendirilmiş bir İSG Uzmanı'dır. Ayrıca TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından verilen İş Ekipmanlarını Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimi Yetki Sertifikası'nın yanı sıra TÜRKAK'tan Metot Validasyon, Ölçüm Belirsizliği, TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17025 sertifikalarına sahiptir. İstanbul Üniversitesi'nden aldığı Kalite Yönetimi Uzmanlık ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçilik Sertifikası ile de kalite yönetimi konusunda uzmanlığını pekiştirmiştir.İletişim: eren@prosafety.com.tr