Türkiye’de Enerji Verimliliği

Türkiye de Enerji Verimliliği ve Endüstriyel Alanda Enerji Verimliliği

Enerji tasarrufu kavramı, günlük hayatımızda olduğu kadar bu enerjinin çok büyük bir bölümünü kullanan endüstriyel tesislerde de hayati önem taşımaktadır. Tasarruf aynı işi daha az enerji kullanarak yapmaktır. Enerji tasarrufu enerjiyi kullanmamak anlamına gelmez. Enerji Verimliliği, bilinen genel yöntemleri, geliştirme prosedürlerini ve yeni teknolojileri kullanarak ve sosyal hayatın standartlarını dikkate alarak enerjiyi daha etkin kullanmak anlamına gelir. En ucuz enerji tasarruf edilen enerjidir. Türkiye de enerji verimliliği tüketiminin % 41’i endüstriyel tesislerde, % 31 ’i binalarda ve %  20’si taşımacılıkta meydana gelmektedir. Türkiye’de endüstriyel tesislerde yıllık 3,7 milyon TEP (ton eşdeğer petrol) denk düşen bir enerji tüketimi mevcuttur. Yapılan bazı çalışmalar, Türk sanayisinde kullanılan enerjinin % 30’unun tasarruf edilebileceğini göstermektedir. Fosil yakıtların yakılması sonucu ortaya çıkan karbon emisyonlarını minimize ederek bu emisyonların neden olduğu küresel ısınma ve buna bağlı olarak ortaya çıkan iklim değişikliklerini önlemenin iki temel yolu vardır:

Enerji Tasarrufu Yapmak

(1) Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir çevre dostu enerji kaynaklarını kullanmak.

(2) Enerjiyi daha verimli kullanmak ve enerji tasarrufu yapmak.

turkiye-de-enerji-verimliligi

Endüstriyel tesislerdeki enerji tasarrufundaki amaç, ürün başına tüketilen enerjinin azaltılmasıdır. Endüstriyel Alanda Enerji Verimliliği, enerjinin gereksiz kullanım sahalarını belirlemek ve israfı asgari düzeye indirmek veya tamamen ortadan kaldırmak için alınan önlemleri içerir. Bu şekilde, üretici aynı miktardaki mal veya hizmetleri daha az enerji ile üreterek, ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü arttırabilir. Bu çalışmanın amacı literatürde var olan ancak iş yoğunluğu, farkında olmama, eğitimsizlik veya bilinçsizlik gibi nedenlerle kaybolan milyarlarca dolarlık tasarruf potansiyelini nerelerde aramamız gerektiğini vurgulamaktır. Aşağıda, sanayi tesisleri ve binalar için belli başlı Endüstriyel Alanda Enerji Verimliliği ve yöntemleri basit ve anlaşılır bir şekilde örnekler yardımıyla anlatılmaktadır. Bu metotların bazıları şunlardır:

(1) Yüksek verimli motor kullanımı

(2) Basınçlı hava sistemindeki kaçakların giderilmesi

(3) Basınçlı hava sistemlerinde düşük basınçlı hava kullanımı

(4) Kompresör havasının dış ortamdan alınması

(5) Isı geri kazanım sistemleri

(6) Yakıtların karşılaştırılması

(7) Kazanlarda verim arttırılması

(8) Kazanlarda hava-yakıt oranının optimize edilmesi

(9) Kazanlarda yakma havasının ısıtılması

(10) Sıcak ve soğuk yüzeylerin yalıtımı

(11) Yüksek verimli aydınlatma

(12) Pencerelerde yansıtıcı film

İnternational Energy Agency

Energy Efficiency – European Commission