Yapı işleri ve Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Yapı İşlerinde Çalışmada İşverenlerin Sorumlulukları

 • Çalışma alanlarındaki giriş ve çıkışların güvenliğinin sağlanması,
 • Kişisel koruyucu dokümanların ve koruyucu elbiselerin işveren tarafından karşılanması,
 • Çalışma yerlerindeki güvenli alanın oluşturulmasında ve denetlemenin sağlanmasından sorumludurlar.

Yapı İşlerinde Çalışmada Çalışanların Sorumlulukları

 • İşverenin iş sağlığı ve güvenliğini sağladığı çalışma ortamındaki güvenlik şartlarını tehlikeye atmamalıdır.
 • Çalışanlar, Kendilerine tahsis edilen kişisel koruyucu dokümanları ve ekipmanlarını, iş sırasında kullanmalı, temizliğine ve korunmasına dikkat etmelidir.

Yapı işlerinde Yüksekte Çalışma Nedir?

3 metre üzerinde bir platformda çalışma, bakım onarım, tamirat vb. işleri gerçekleştirmek, yapı işleri ve yüksekte çalışma olarak ifade edilebilir.

Yüksek çalışma alanları oldukça geniştir. En çok yüksekte çalışma alanları, iskeleler, merdivenler, köprüler, beton döküm işleri, inşaat sektörleri gibi yerlerdir. Yüksekte çalışma iş sağlığı ve güvenliği açısından oldukça risk taşımaktadır. Düşme, çarpma, denge kaybı sonucunda yüksekten düşüp ölümle sonuçlanabilecek kadar ciddi bir çalışma hususudur. Bu nedenden dolayı, çalışma yapılmadan önce kesinlikle iş güvenliğinin ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir

Yüksekten Düşme

Düşmeler 2 tipte sıralanmaktadır.  Zemin ile aynı seviyede düşme ve seviye farkından dolayı daha yüksek bir yerden düşme olarak ifade edebiliriz. Yüksekten düşme, zeminden düşmeye göre daha fazla risk oluşturmaktadır. Aynı zeminden düşme de hafif kazalarla kurtulmak mümkün olabilirken, yüksekten düşmelerde bu sonuçlar ölümcül olabilmektedir. Özellikle inşaat çalışmalarında yüksekten düşme vakaaları daha fazla yaşanmaktadır, inşaat çevresinde geçici kenar koruma sistemleri güvenlik önlemlerinin alınması oldukça önemlidir.

Yüksekte Çalışma

Çalışanların Yüksek Yerden Düşmesinin Gerçekleşebileceği Yapılar

 • İskeleler (Cephe, asma, mobil, kalıp altı v.b.)
 • Yapı kenar boşlukları,
 • Mobil yükseltilebilir iş platformları,
 • Çatılar,
 • Merdivenler (el merdivenleri, Kat merdivenler, dikey merdivenler vb.)
 • Çatılar
 • Elektrik / telefon direkleri,
 • Asansör, baca, şaft ve aydınlatma merdivenleri vb. boşluklar,
 • Silolar,
 • Platform ve basamaklar,
 • Makine ve tezgâhlar,
 • Çalışma sepetleri,
 • Kamyon, tanker vb. araçlar,
 • Forklift ve vinçler,
 • Geçitler,
 • Çelik yapılar,
 • Kazı kenarları,
 • Halat ile yapılan çalışmalar,
 • Seviye farkı olan yerler

Yüksekte Çalışma Planı Nasıl Yapılmalı?

 • Çalışma bütün yüksek yerden düşme tehlikelerini kapsamalı,
 • Yüksekten düşmelerin oluşmaması için sorumlu kişiler doğru bir biçimde belirlenmeli,
 • Yüksekten düşme ile ilgili risklerin ortadan kaldırılması için teknik ve profesyonel yaklaşımlar ele alınmalı,
 • Yüksekten düşmeye karşı Çalışanlar ve işverenler içeresindeki bütünlüğün sağlaması gerekmektedir.