İŞ HİJYENİ VE ORTAM ÖLÇÜMLERİ

Maruziyet, Aydınlatma, Toz, Termal Konfor, Gürültü ve Kimyasal Gaz Ölçümü

Maruziyet, Aydınlatma, Toz, Termal Konfor, Gürültü ve Kimyasal Gaz Ölçümü

Maruziyet, Aydınlatma, Toz, Termal Konfor, Gürültü ve Kimyasal Gaz Ölçümü

ELEKTRİK ÖLÇÜMLERİ

ELEKTRİK ÖLÇÜMLERİ

ELEKTRİK ÖLÇÜMLERİ

Elektrik Topraklama, Elektrik Tesisatı Uygunluk Kontrolü, Paratoner Pano Kontrolü, Termal Kamera İnceleme, Yalıtım Direnci Ölçümü

Elektrik Topraklama, Elektrik Tesisatı Uygunluk Kontrolü, Paratoner Pano Kontrolü, Termal Kamera İnceleme, Yalıtım Direnci Ölçümü

Elektrik Topraklama, Elektrik Tesisatı Uygunluk Kontrolü, Paratoner Pano Kontrolü, Termal Kamera İnceleme, Yalıtım Direnci Ölçümü

PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE

Kompresör, Hava Tankı, Caraskal, Vinç, İş Makinaları Periyodik Kontrolü,
Basınçlı Kaplar, Kaldırma ve İtme Ekipmanları, Lift, Transpalet, Forklift Periyodik Muayene Hizmetleri

Kompresör, Hava Tankı, Caraskal, Vinç, İş Makinaları Periyodik Kontrolü,
Basınçlı Kaplar, Kaldırma ve İtme Ekipmanları, Lift, Transpalet, Forklift Periyodik Muayene Hizmetleri

Kompresör, Hava Tankı, Caraskal, Vinç, İş Makinaları Periyodik Kontrolü,
Basınçlı Kaplar, Kaldırma ve İtme Ekipmanları, Lift, Transpalet, Forklift Periyodik Muayene Hizmetleri

previous arrow
next arrow
Slider

TÜM TÜRKİYE GENELİNE İSGÜM YETKİLİ  PROSAFETY İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM LABORATUVARI

Prosafety günümüzün önemli bir kısmını harcadığımız çalışma ortamındaki çalışma koşullarının tanımlanmasına yönelik kapsamlı bir ölçüm ve analiz potansiyeline sahiptir ve uzman mühendis ve teknik kadromuzla, dünyaca kabul edilmiş standartlara bağlı ve ulusal mevzuatlara göre Ortam Ölçümü, Periyodik Kontrol ve Elektrik Ölçümlerini Tüm Türkiye Genelinde gerçekleştirmektedir. Marmara Bölgesinde; İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya. Ege Bölgesinde; İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Denizli. Akdeniz Bölgesinde; Muğla, Antalya, Mersin Adana. Karadeniz Bölgesinde; Samsun, Kastamonu, Ordu, Giresun, Zonguldak illerinde yoğun şekilde faaliyet göstermekteyiz.

HİZMETLERİMİZ

Aydınlatma Ölçümleri

Aydınlatma Ölçümleri | Aydınlatma Şiddeti Ölçüm

Aydınlatma şiddeti ölçümü, işletmelerin ışık şiddetlerinin uygunluğunun tespiti için yapılan sektöre ve çalışma koşullarına göre doğru aydınlatılması gerekir

Detaylar
toz ölçümü

Kişisel Toz ve Ortam Toz Konsantrasyonu

İşyeri ortamında maruz kalının toz miktarının Solunabilir Toz Ölçümü, Ortam Toz Ölçümü, Toplam Toz ve Solunabilir Ortam Toz olarak değerlendirilir.

Detaylar
gürültü-ölcümü

Ortam Gürültü Ölçümü ve Kişisel Gürültü Mazuriyeti

Kişilerin maruz kaldığı gürültü düzeyinin ölçülmesi ve işitme kayıplarının tespiti. Ortam Gürültü Ölçümü ve Kişisel Gürültü Maruziyeti olarak iki şekilde ölçümlenir.

Detaylar
termal-konfor-olcumu

Termal Konfor Ölçümü (Nem,Sıcaklık,Hava Akım)

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quira dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi.

Detaylar

REFERANSLARIMIZ

Hakkımızda

akredite-laboratuvar

Yetkilendirilmiş Laboratuvar Maruziyet ve Ortam Ölçümleri

Aydınlatma Ölçümleri, Solunabilir Toz Ölçümleri, Termal Konfor Ölçümü, Kimyasal Gaz VOC Ölçümü, Gürültü Ölçümü, Titreşim Ölçümü, Elektromanyetik Ölçümü

SIK SORULAN SORULAR

Ortam Ölçümlerinin yılda bir yapılması tavsiye edilir. Fakat Maruziyet koşullarının değişmesi, risk analizinin yenilenmesi, işyerinin taşınması veya çalışma kapasitesinin değişmesi hususlarında iş hijyeni ölçümlerinin yenilenmesi gereklidir.

Gürültü ölçümü, toz ölçümleri, gaz ölçümleri, termal konfor ölçümleri gibi iç ortam ölçümleri parametreleri yasal zorunluluktur. Tüm bu işlemlerin mevzuatın öngördüğü 6331 sayılı İSG Kanununun yerine getirilmesi ile yasal zorunluluk haline getirilmiştir.

  1. Maruziyet yaşayan veya maruziyet yaşama olasılığı olan personelin baz alınması tavsiye edilir.
  2. Maruziyetin süresi, şiddeti ve sıklığı unsurları göz önünde bulundurulur.
  3. İşyerinde çalışan personelin çalıştığı alan, makine, bölüm tercih edilir. (Tezgâh, makine, teçhizat, operatör vs.)
  4. Fiziksel risk etmenleri riskini oluşturabilecek (toz, gürültü, termal konfor, aydınlatma, kimyasal) bölüm, bölge ve alanlar ölçümlenmesi tercih edilir.
  5. Sabit çalışmayan veya belirlenmiş çalışma alanına sahip olmayan personellere dozimetrik ölçümler yapılması 8 saatlik maruziyet düzeylerinin tespit edilmesi önerilir.
  6. Oluşabilecek kaza ve yaralanma risklerinin yüksek olan bölüm ve bölgelerin seçilmesi durumları

İşverenler, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır.

Ayrıca, 20.08.2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 20.02.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince; Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, İş Sağlığı ve Güvenliği ölçüm laboratuvarlarına yaptırmakla yükümlüdür. Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün işyeri ortam ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili raporlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanmalıdır.

Prosafety İş Hijyeni Ölçüm Laboratuvarı, uzman ve deneyimli mühendis ve teknik elemanları ile çalışma ortamında İSGÜM Yetki Belgeli ve Türkak’dan Akreditasyon sahibi Yetkili Laboratuvar kapsamında ölçüm ve kontrollerini gerçekleştirmektedir.

Blog

meslek-hastaliklari-gruplari

27 Ara

Meslek Hastalıkları Grupları

Meslek hastalıkları grupları sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya ...

meslek-hastaligi

27 Ara

Meslek Hastalıkları

Meslek Hastalıklarının Özellikleri, Meslek Hastalıklarının Tipleri ve Sınıflandırılması, Meslek hastalıkları nedir? Fiziksel ve kimyasal meslek hastalıkları. Meslek Hastalıkları Nedir? Meslek hastalıkları ailevi, ...

karbondioksit

26 Kas

Karbonmonoksit

Karbonmonoksit nedir? Karbonmonoksit; renksiz, tatsız, kokusuz, parlayıcı, toksik bir gazdır. Çok yüksek yayılma yeteneğine sahiptir (tavanlara ve duvarlara nüfuz eder). Karbonmonoksit ...

HAVALANDIRMA ÖLÇÜMLERİ VE KLİMA TESİSATI KONTROLÜ 

Ekipmanları Kullanımı Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince yılda en az bir defa Havalandırma ve Klima Tesisatının, projede belirtilen kriterlere uygunluğu yetkili kişiler tarafından kontrolü Havalandırma Ölçümleri veya havalandırma tesisat uygunluk periyodik kontrolü yapılması gerektiğini madde 10 da açıkça belirtmiştir.

TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ

Elektrikli sistemlerin sağlıklı bir biçimde çalışabilmesi için elektriksel sorunlarda can ve mal güvenliğini sağlaması bakımından elektrik topraklama ölçümlerinin mutlaka yapılması ve yılda bir kontrol edilmesi gereken bir sistemdir.

PERİYODİK KONTROLLER

6331 sayılı yasaya göre çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ nin Ek III Bölümünün 2.3. Tesisatlar maddesinin, 2.3.1. bendi “ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır” hükmündedir.

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ

07.2013 tarih ve 28721 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliktir. Gürültünün kaynağında ve ortamda önlenmesi, Mühendislik kapsamında önlemler gerektirir. Bu riskten önce Gürültü Ölçümleri yaparak maruziyet şiddetini ölçümlenerek derecelendirilmelidir. Gürültü ölçümü raporları neticesinde sınır değer karşılaştırması yapılarak gerekli önleyici tedbirler veya KKD seçimi sağlıklı bir şekilde yapılır.

YANGIN TESİSATI KONTROLÜ

Yangın Tesisatı Kontrolleri, İş Ekipmanları Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında yılda bir periyodik kontrol edilmelidir. Hizmet kapsamı Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı, Hidrant Sistemleri, Yangın Dolapları ve İç Teçhizat Kontrolleri olmaktadır.

Fiyat Teklifi veya Bilgi almak istiyorsanız, gerekli alanları doldurabilirsiniz. Sizlere en kısa zamanda dönüş yapacağız.

(Gerekli)
(Gerekli)
(Gerekli)