İŞ HİJYENİ VE ORTAM ÖLÇÜMLERİ

Maruziyet, Aydınlatma, Toz, Termal Konfor, Gürültü ve Kimyasal Gaz Ölçümü

Maruziyet, Aydınlatma, Toz, Termal Konfor, Gürültü ve Kimyasal Gaz Ölçümü

Maruziyet, Aydınlatma, Toz, Termal Konfor, Gürültü ve Kimyasal Gaz Ölçümü

ELEKTRİK ÖLÇÜMLERİ

ELEKTRİK ÖLÇÜMLERİ

ELEKTRİK ÖLÇÜMLERİ

Elektrik Topraklama, Elektrik Tesisatı Uygunluk Kontrolü, Paratoner Pano Kontrolü, Termal Kamera İnceleme, Yalıtım Direnci Ölçümü

Elektrik Topraklama, Elektrik Tesisatı Uygunluk Kontrolü, Paratoner Pano Kontrolü, Termal Kamera İnceleme, Yalıtım Direnci Ölçümü

Elektrik Topraklama, Elektrik Tesisatı Uygunluk Kontrolü, Paratoner Pano Kontrolü, Termal Kamera İnceleme, Yalıtım Direnci Ölçümü

PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE

Kompresör, Hava Tankı, Caraskal, Vinç, İş Makinaları Periyodik Kontrolü,
Basınçlı Kaplar, Kaldırma ve İtme Ekipmanları, Lift, Transpalet, Forklift Periyodik Muayene Hizmetleri

Kompresör, Hava Tankı, Caraskal, Vinç, İş Makinaları Periyodik Kontrolü,
Basınçlı Kaplar, Kaldırma ve İtme Ekipmanları, Lift, Transpalet, Forklift Periyodik Muayene Hizmetleri

Kompresör, Hava Tankı, Caraskal, Vinç, İş Makinaları Periyodik Kontrolü,
Basınçlı Kaplar, Kaldırma ve İtme Ekipmanları, Lift, Transpalet, Forklift Periyodik Muayene Hizmetleri

previous arrow
next arrow
Slider

TÜM TÜRKİYE GENELİNE İSGÜM YETKİLİ  PROSAFETY İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM LABORATUVARI

Prosafety günümüzün önemli bir kısmını harcadığımız çalışma ortamındaki çalışma koşullarının tanımlanmasına yönelik kapsamlı bir ölçüm ve analiz potansiyeline sahiptir ve uzman mühendis ve teknik kadromuzla, dünyaca kabul edilmiş standartlara bağlı ve ulusal mevzuatlara göre İşyeri Ortam Ölçümleri, Periyodik Kontrol ve Elektrik Ölçümlerini Tüm Türkiye Genelinde gerçekleştirmektedir. Marmara Bölgesinde; İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya. Ege Bölgesinde; İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Denizli. Akdeniz Bölgesinde; Muğla, Antalya, Mersin Adana. Karadeniz Bölgesinde; Samsun, Kastamonu, Ordu, Giresun, Zonguldak illerinde yoğun şekilde faaliyet göstermekteyiz.


  • ORTAM ÖLÇÜMLERİ

  • TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ

  • PERİYODİK KONTROL

Prosafety İş Hijyeni Ölçüm Laboratuvarı, uzman ve deneyimli mühendis ve teknik elemanları ile çalışma ortamında İSGÜM Yetki Belgesi ve TÜRKAK’dan TS EN ISO/IEC 17025 ve TS EN ISO/IEC 17020 Akreditasyonlarına sahiptir.

HAVALANDIRMA ÖLÇÜMLERİ VE KLİMA TESİSATI KONTROLÜ 

Ekipmanları Kullanımı Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince yılda en az bir defa Havalandırma ve Klima Tesisatının, projede belirtilen kriterlere uygunluğu yetkili kişiler tarafından kontrolü Havalandırma Ölçümleri veya havalandırma tesisat uygunluk periyodik kontrolü yapılması gerektiğini madde 10 da açıkça belirtmiştir.

TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ

Elektrikli sistemlerin sağlıklı bir biçimde çalışabilmesi için elektriksel sorunlarda can ve mal güvenliğini sağlaması bakımından elektrik topraklama ölçümlerinin mutlaka yapılması ve yılda bir kontrol edilmesi gereken bir sistemdir.

PERİYODİK KONTROLLER

6331 sayılı yasaya göre çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ nin Ek III Bölümünün 2.3. Tesisatlar maddesinin, 2.3.1. bendi “ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır” hükmündedir.

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ

07.2013 tarih ve 28721 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliktir. Gürültünün kaynağında ve ortamda önlenmesi, Mühendislik kapsamında önlemler gerektirir. Bu riskten önce Gürültü Ölçümleri yaparak maruziyet şiddetini ölçümlenerek derecelendirilmelidir. Gürültü ölçümü raporları neticesinde sınır değer karşılaştırması yapılarak gerekli önleyici tedbirler veya KKD seçimi sağlıklı bir şekilde yapılır.

YANGIN TESİSATI KONTROLÜ

Yangın Tesisatı Kontrolleri, İş Ekipmanları Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında yılda bir periyodik kontrol edilmelidir. Hizmet kapsamı Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı, Hidrant Sistemleri, Yangın Dolapları ve İç Teçhizat Kontrolleri olmaktadır.

Fiyat Teklifi veya Bilgi almak istiyorsanız, gerekli alanları doldurabilirsiniz. Sizlere en kısa zamanda dönüş yapacağız.

(Gerekli)
(Gerekli)
(Gerekli)

Blog

periyodik kontrol hizmet sozlesmesi

06 Şub

Periyodik Kontrol Hizmet Sözleşmesi Nedir? Nasıl Yapılır?

Periyodik kontrol hizmet sözleşmesi, 4 Şubat 2024 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 32450 sayılı Resmi Gazete’de duyurulan ...