TÜM TÜRKİYE GENELİNE İSGÜM YETKİLİ  PROSAFETY İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM LABORATUVARI

Prosafety günümüzün önemli bir kısmını harcadığımız çalışma ortamındaki çalışma koşullarının tanımlanmasına yönelik kapsamlı bir ölçüm ve analiz potansiyeline sahiptir ve uzman mühendis ve teknik kadromuzla, dünyaca kabul edilmiş standartlara bağlı ve ulusal mevzuatlara göre Ortam Ölçümü, Periyodik Kontrol ve Elektrik Ölçümlerini Tüm Türkiye Genelinde gerçekleştirmektedir. Marmara Bölgesinde; İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya. Ege Bölgesinde; İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Denizli. Akdeniz Bölgesinde; Muğla, Antalya, Mersin Adana. Karadeniz Bölgesinde; Samsun, Kastamonu, Ordu, Giresun, Zonguldak illerinde yoğun şekilde faaliyet göstermekteyiz.

HİZMETLERİMİZ

topraklama ölçümleri

Topraklama Ölçümü | Elektrik Tesisat Kontrolü

Toprak özgül direncinin ölçülmesi, Elektrik tesisinin yalıtım direncinin ölçülmesi ve denetlenmesi, Topraklama direncinin ölçülmesi

Detaylar
İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri

İşyerin ortamındaki iş sağlığı ve güvenliğini olumsuz etkileyen etmenlere karşı alınması gereken İSG tedbirlerini ve maruziyet düzeylerini öğrenmelerini sağlamaktır.

Detaylar
periyodik-kontrol

Periyodik Kontroller | Kompresör, Vinç, Forklift

Basınçlı ekipmanlar ile kaldırma ekipmanlarının, güvenle çalıştığının tespiti için yetkin personel tarafından yapılan kontrol ve denetim faaliyetleridir.

Detaylar
Aydınlatma Ölçümleri

Aydınlatma Ölçümleri | Aydınlatma Şiddeti Ölçüm

Aydınlatma şiddeti ölçümü, işletmelerin ışık şiddetlerinin uygunluğunun tespiti için yapılan sektöre ve çalışma koşullarına göre doğru aydınlatılması gerekir

Detaylar
toz ölçümü

Kişisel Toz ve Ortam Toz Konsantrasyonu

İşyeri ortamında maruz kalının toz miktarının Solunabilir Toz Ölçümü, Ortam Toz Ölçümü, Toplam Toz ve Solunabilir Ortam Toz olarak değerlendirilir.

Detaylar
gürültü-ölcümü

Ortam Gürültü ve Kişisel Gürültü Mazuriyeti

Kişilerin maruz kaldığı gürültü düzeyinin ölçülmesi ve işitme kayıplarının tespiti. Ortam Gürültü Ölçümü ve Kişisel Gürültü Maruziyeti olarak iki şekilde ölçümlenir.

Detaylar

REFERANSLARIMIZ

Hakkımızda

akredite-laboratuvar

Yetkilendirilmiş Laboratuvar Maruziyet ve Ortam Ölçümleri

Aydınlatma Ölçümleri, Solunabilir Toz Ölçümleri, Termal Konfor Ölçümü, Kimyasal Gaz VOC Ölçümü, Gürültü Ölçümü, Titreşim Ölçümü, Elektromanyetik Ölçümü

  • Havalandırma ve Klima Tesisatı Kontrolü
  • Yangın Tesisatı Kontrolü
  • Topraklama Ölçümü ve Paratoner
  • Periyodik Kontroller

SIK SORULAN SORULAR

Ortam Ölçümlerinin yılda bir yapılması tavsiye edilir. Fakat Maruziyet koşullarının değişmesi, risk analizinin yenilenmesi, işyerinin taşınması veya çalışma kapasitesinin değişmesi hususlarında iş hijyeni ölçümlerinin yenilenmesi gereklidir.

Gürültü ölçümü, toz ölçümleri, gaz ölçümleri, termal konfor ölçümleri gibi iç ortam ölçümleri parametreleri yasal zorunluluktur. Tüm bu işlemlerin mevzuatın öngördüğü 6331 sayılı İSG Kanununun yerine getirilmesi ile yasal zorunluluk haline getirilmiştir.

  1. Maruziyet yaşayan veya maruziyet yaşama olasılığı olan personelin baz alınması tavsiye edilir.
  2. Maruziyetin süresi, şiddeti ve sıklığı unsurları göz önünde bulundurulur.
  3. İşyerinde çalışan personelin çalıştığı alan, makine, bölüm tercih edilir. (Tezgâh, makine, teçhizat, operatör vs.)
  4. Fiziksel risk etmenleri riskini oluşturabilecek (toz, gürültü, termal konfor, aydınlatma, kimyasal) bölüm, bölge ve alanlar ölçümlenmesi tercih edilir.
  5. Sabit çalışmayan veya belirlenmiş çalışma alanına sahip olmayan personellere dozimetrik ölçümler yapılması 8 saatlik maruziyet düzeylerinin tespit edilmesi önerilir.
  6. Oluşabilecek kaza ve yaralanma risklerinin yüksek olan bölüm ve bölgelerin seçilmesi durumları

İşverenler, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır.

Ayrıca, 20.08.2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 20.02.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince; Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, İş Sağlığı ve Güvenliği ölçüm laboratuvarlarına yaptırmakla yükümlüdür. Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün işyeri ortam ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili raporlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanmalıdır.

Prosafety İş Hijyeni Ölçüm Laboratuvarı, uzman ve deneyimli mühendis ve teknik elemanları ile çalışma ortamında İSGÜM Yetki Belgeli ve Türkak’dan Akreditasyon sahibi Yetkili Laboratuvar kapsamında ölçüm ve kontrollerini gerçekleştirmektedir.

Blog

solunum tehlikeleri nelerdir

11 Ara

Solunum Tehlikeleri

Solunum tehlikeleri ile ilgili ilk etkilenen organ akciğerdir. Akciğerden pompalanan oksijen direk kan dolaşımına karışır ve bütün vücuda yayılmış olur. Endüstri ...

lupus hastalığı

02 Ara

Lupus Hastalığı Nedir? Sistemik Lupus Hastalığı Belirtileri, Tedavisi

Sistemik Lupus Eritematozus (SLH) adıyla bilinen Lupus Hastalığı; Vücudun farklı bölümlerini etkileyen eklemler, böbrekler, kan çoğunlukla deri ve merkezi sinir sistemini etkileyen ...

isg katip nedir

27 Kas

İSG Katip Nedir ? Katip Atama ve Onaylama İşlemleri

İSG Katip Nedir, elektronik ortamda ilgili birimlerin işlemlerini yapabilmesini, takip edebilmesini ve ortamda sunulmasını sağlayan yazılım aracıdır. Bu birim sayesinde ilgili ...

HAVALANDIRMA ÖLÇÜMLERİ VE KLİMA TESİSATI KONTROLÜ 

 

Ekipmanları Kullanımı Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince yılda en az bir defa Havalandırma ve Klima Tesisatının, projede belirtilen kriterlere uygunluğu yetkili kişiler tarafından kontrolü Havalandırma Ölçümleri veya havalandırma tesisat uygunluk periyodik kontrolü yapılması gerektiğini madde 10 da açıkça belirtmiştir.

 

TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ

 

Elektrikli sistemlerin sağlıklı bir biçimde çalışabilmesi için elektriksel sorunlarda can ve mal güvenliğini sağlaması bakımından elektrik topraklamasının mutlaka yapılması ve yılda bir kontrol edilmesi gereken bir sistemdir.

 

PERİYODİK KONTROLLER

 

6331 sayılı yasaya göre çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ nin Ek III Bölümünün 2.3. Tesisatlar maddesinin, 2.3.1. bendi “ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır” hükmündedir.

 

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ

07.2013 tarih ve 28721 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliktir. Gürültünün kaynağında ve ortamda önlenmesi, Mühendislik kapsamında önlemler gerektirir. Bu riskten önce Gürültü Ölçümleri yaparak maruziyet şiddetini ölçümlenerek derecelendirilmelidir. Gürültü ölçümü raporları neticesinde sınır değer karşılaştırması yapılarak gerekli önleyici tedbirler veya KKD seçimi sağlıklı bir şekilde yapılır.

 

YANGIN TESİSATI KONTROLÜ

Yangın Tesisatı Kontrolleri, İş Ekipmanları Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında yılda bir periyodik kontrol edilmelidir. Hizmet kapsamı Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı, Hidrant Sistemleri, Yangın Dolapları ve İç Teçhizat Kontrolleri olmaktadır.

Fiyat Teklifi veya Bilgi almak istiyorsanız, gerekli alanları doldurabilirsiniz. Sizlere en kısa zamanda dönüş yapacağız.

(Gerekli)
(Gerekli)
(Gerekli)