Kimyasal madde

Tüketiciyi ve kullanıcıyı korumak, doğayı tahrip etmemek, çalışma ve kullanma yöntemlerini saptamak amacı ile ulusal ve uluslararası düzeyde kimyasal madde ile ilgili standartlar oluşturulmuştur.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS)

Çalıştığımız işyerinde ve yaşadığımız çevrede kimyasalların tehlikelerini bilmek Anayasal bir haktır. En önemli sorun ise kullandığımız kimyasallarla ilgili yeterli bilgileri elde etmektir. Tehlike Bilgi Formları – Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) yalnızca kimyasalların neden olduğu sağlık ve güvenlik tehlikelerinin azaltılmasına yarayan bir sistemin parçasıdır. Bilgi – öğrenme hakkı kimyasal maddeyi taşıyanların, depolayanların, kullananların ve üretiminde çalışanların bu kimyasal maddelerin tehlikeleri konusunda değerlendirme yapmalarını sağlamak. Her ne şekilde olursa olsun, bu kimyasallarla ilişkide bulunan herkesin İşçi – İşveren – Toplum bu bilgileri birbirlerine paylaşmak zorundadır.

Bilgi – öğrenme hakkına göre her üretici kimyasala ait fiziksel ve sağlık tehlikelerini belirten en son bilgileri sağlamakla yükümlüdür. Değişik formatlarda hazırlanan MSDS‘ler aşağıdaki bilgileri içermek zorundadırlar.

Kimyasal maddenin tanımı,

Bir karışım ise bileşenleri,

Fiziksel özellikler (görünüş, koku, kaynama noktası gibi)

Sağlık üzerine bilinen etkileri ve korunma yolları,

Etkilenme düzeyleri, TLV, MAK, STELL değerleri,

Kanser yapma olasılığı,

Acil durum ve ilkyardım bilgileri,

MSDS hazırlayan kişi ve kuruluşun ismi,

Kimyasal maddelerin insan sağlığına ve çevreye zararları nelerdir?

Kimyasal maddeler hayatımızda yalnız iş hayatında değil birçok yerde karşımıza çıkmaktadır. Hayatımızı kolaylaştıran bazen sağlığımıza zararlı etkileri sonucu olumsuz maruziyetler doğurmaktadır. Kimyasal madde genel olarak üç sınıfa ayrılır bunlar:

Deterjanlar, ilaçlar ve boyalar. Deterjanlar evlerimizde işyerlerimizde kısacası hayatin birçok yerinde temizlik malzemesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Deterjanlar maddeler içerdiği kimyasal madde ve bileşikler açısından sağlığımıza olumsuz etki edebilmektedir. Bilhassa çamaşır ve bulaşık yıkarken bayanların kimyasala maruz kalması örnek gösterilebilir. Bundan dolayı koruyucu olarak eldiven kullanabilirler.

Kimyasal madde
Kimyasal madde sembolleri

Deterjanlar atık sulara karışmasıyla da çeşitli reaksiyonlar geçirerek yeni zararlı gaz veya bileşiklerin oluşmasına neden olmaktadır. Bunların yanı sıra denizleri, gölleri, nehirleri kirleten deterjan atıkları mavi yeşil alglerin sayısının yükselmesine de sebep gösterilebilir. Ayrıca kimyasal madde olarak deterjanlar egzama, bağırsak kanseri, solunum yolları enfeksiyonlarına da yol açtığı bilinmektedir.

İlaçların Kimyasal Etkisi?

Birçok ilaç yapısına bakıldığında da aynı organik iskelete sahip olduğu görülmektedir ki bu da ilaçları bu sahip oldukları iskelete göre isimlendirilmesi kolaylığını sağlamaktadır.

Örnek vermek gerekirse, barbitüratlar, penisilinler, katekolaminler, steroitler örnek gösterilebilir.

Bu tür sınıflandırma, bazı durumlarda benzer yapılara sahip olan ilaçların benzer etkiler göstermesinden penisilin türevleri olan amoksisilinler, ampisilinler, okzasilinler, nafsilinler dolayı oldukça kullanışlıdır ama bir o kadar da tehlikelidir ki bazen çok benzer iskelete sahip olsalar bile ilaçların etkileri çok farklı olabilmektedir. Örnek olarak barbitüratlar, birbirlerine çok benzerler ama farklı kullanım amaçları vardır.

Aynı konu steroitler için de geçerlidir. Kesin olarak belirtilmelidir ki birçok ilaçlar vücutta farklı yerlere etki gösterirler yani birden fazla farmakolojik etkiye sahip olabilirler.

Gereksiz yere ilaç kullanımının sağlık açısından ne kadar sakıncalı olduğunu belirtmek gerekir. Gereksiz ilaç kullanımı insanlarda bağımlılığa sebep olmaktadır. Buna örnek, fiziksel bağımlılık ve psikolojik bağımlılık gösterilebilir. Fiziksel bağımlılıkta ilaç yoksunluğunda bağımlı üzerinde çeşitli fizyolojik ve psikolojik tepkiler ortaya çıkmaktadır. Psikolojik bağımlılıkta ise bağımlı ilaçsız yaşayamayacağı düşüncesine kapılır.

Boyalar, günlük yaşamımızda tüm eşyalarda kullandığımız temel malzemelerden biridir. Eşyalarımızın dış görünümü, korunumu bakımından çok önemlidir. Kullanılan yüzeylere kayganlık, parlaklık, matlık, sağlamlık, estetiklik, hoş bir görünüm vermesine yardımcı olur. Kullanım amaçlarına göre malzemede çeşitli boyalar kullanılır. Ahşap boyaları, oto boyaları vb. Yüzey yapısına göre görünümünü ayırt edici boyalarda vardır: yağlı, saten vb. Boya yapılırken çevreye yaydığı koku son derece önemlidir. Etrafa verdiği zararlar önemsenmelidir. Aksi taktirde insan sağlığına çok olumsuz zararlar getirmesi kaçınılmaz olur.  Özellikle solunum yollarına zararları birinci derecede etkilenmektedir. Yüzeyi boyarken çevremize, kullanılan boya cinsine, yapısına boya kullanılırken dikkatle çalışılmalıdır.

Sigaranın içindeki Zararlı Maddeler Nelerdir?

Sigara içindeki irritan (tahriş edici) maddeler, solunum yollarında daralmaya sebep olur. Solunum yollarının yabancı maddelerden, kirlerden, mikroplardan temizlenmesinde rol alan epitel tabakanın bozulmasına ve aşırı mukus oluşumuna sebep olur. Karbonmonoksit: Tütün dumanında %1-%5 kadar bulunabilen bu madde, kanda karboksihemaglobin artışına yol açarak oksijenin taşınmasını aksatmaktadır. Buna bağlı olarak doku organların beslenmesi bozulur, kişinin iş kapasitesi azalır. Karbonmonoksit ayrıca, kandaki C vitamininin azalmasına yol açar. Toplam 3,885 toksik madde mevcut.

Sigarada Bulunan Kimyasallar
Sigarada Bulunan Kimyasallar

Sigarada Bulunan Bazı Zararlı Kimyasal Madde

 1.  Nikotin
 2.  Polonyum -210 (kanserojen)
 3.  Radon (radyasyon)
 4.  Metanol (füzeyakıtı)
 5.  Toluen (tiner)
 6.  Kadmiyum (akü mentali)
 7.  Bütan (tüpgaz)
 8.  DDT (böcek öldürücü)
 9.  Hidrojen siyanür (gaz odaları zehiri)
 10.  Aseton (oje sökücü)
 11.  Naftalin (güve kovucu)
 12.  Arsenik (fare zehiri)
 13.  Amonyak (tuvalet temizleyicisi)
 14.  Dibenzakridin (zehir)